TOMRA - Hovedpunkter 4. kvartal 2002

 
-   Omsetning fra videreført virksomhet 651 MNOK (-7% sammenlignet med fjerde kvartal 2001)
      - Europa 222 MNOK (-22%)
      - Nord Amerika 308 MNOK (0%)
      - Sør Amerika 121 MNOK (+15%)
 

- Justert for valutaeffekter, økte omsetningen med 5% sammenlignet med fjerde kvartal 2001 (videreført virksomhet)
 
-   Ordinært resultat før skatt 82 MNOK, sammenlignet med et tap på 330 MNOK i fjerde kvartal 2001
 
- Positiv kontanstrømsutvikling,  bidro til at kontantbeholdningen ved årsslutt overstiger 1 milliard NOK.
 
 
Tyskland
Tyskland introduserte pant på engangsemballasje av brus, øl og mineralvann den 1. januar 2003. I volum utgjør dette 14 milliarder enheter. Dette etableres i tillegg til det eksisterende pantesystemet på gjenfyllbar emballasje, som utgjør 31 milliarder enheter. En midlertidig manuell løsning for engangsemballasje er på plass i butikker. Denne midlertidige løsningen vil bli erstattet av et nasjonalt, automatisert system fra 1. oktober 2003. TOMRA vil tilby sin teknologiske erfaring og kompetanse til industrien, i forbindelse med utviklingen av nødvendige løsninger for Tyskland. Gitt en endelig løsning om automatisert innsamling, komprimering og gjenkjenning , er forventningene til potensialet i det tyske markedet uendret på mellom-lang sikt.
 
 
Finland
Flere nyåpninger av supermarkeder med egne pantesystemer av ikke-gjenfyllbare PET-flasker har vært drivkraften bak den positive utviklingen i Finland det siste halvåret. Den samme effekten fra slike nyåpninger er ikke forventet i 2003 i dette markedet.
 
Israel
TOMRA mottok en initiell ordre på 50 maskiner for det israelske markedet som ble levert delvis i desember 2002,  og det resterende i januar 2003. Distributøravtalen, fra november 2002 med Afcon Control & Automation Ltd, posisjonerer TOMRA for ytterligere ordre på 450 maskiner i 2003.
 
Vestkysten av USA
Driften i California var lønnsom i fjerde kvartal 2002. TOMRA er klar til å etablere flere nye resirkuleringssentre, basert på henvendelser fra flere større kjeder. TOMRA vil imidlertid utsette større investeringsbeslutninger, inntil myndighetene i California har konkludert endringen i resolusjonen vedrørende betalingsstrukturen og bemanningskravene på slike resirkuleringssentre, som ventes avklart i midten av 2003.
 
Østkysten av USA/Canada
TOMRA fortsatte den raske utrullingen av TOMRA 83 HcP i Michigan i fjerde kvartal. I løpet av året har TOMRA installert totalt 1.900 maskiner på østkysten og i Canada. TOMRA forventer å installere om lag  2.200 maskiner i dette området i 2003.
 
Brasil
Vi har i fjerde kvartal 2002 fokusert på en optimalisering av driften av de nylig innfusjonerte IMCO innsamlingssentrene. I tillegg har TOMRA fokusert på at den ikke-pant-modellen som vi har etablert skal adopteres i Rio de Janeiro. I en ny lov som er besluttet der, blir alle som er ansvarlige for å bringe PET ut i markedet satt ansvarlige for å resirkulere minimum 25%. TOMRA er med i diskusjonene i alle disse gruppene, for om mulig i fremtiden å rulle ut rePlanet-sentre som for tiden blir pilot-testet.
 
For full rapport av 4. kvartal 2002 med tabeller vennligst bruk følgende link:
 
For presentasjon av 4. kvartal 2002 vennligst bruk følgende link:
 

Abonner