TOMRA - Invitasjon til ordinær Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA avholdes i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2, Asker, tirsdag 17. april 2007 kl. 18:30. Registrering fra kl. 18:00.
 
Vennligst se vedlagte invitasjon med vedlegg til ordinær generalforsamling.
 
Vedlagt følger en pdf-versjon av årsrapporten for 2006, og den vil også gjøres tilgjengelig på TOMRAs hjemmeside (under Investor Relations sidene på www.tomra.com), på Oslo Børs (www.newsweb.no) og på Hugin Online (www.huginonline.no). Den trykte versjonen vil bli postlagt og sendt til aksjonærene i dag.
 
Ved spørsmål, vennligst kontakt CFO Espen Gundersen på telefon 97 68 73 01.
 
Asker, 28. mars 2007
Tomra Systems ASA