TOMRA - INVITASJON TIL PRESENTASJON AV 1KV 2006

Onsdag 19. april 2006 vil TOMRA publisere resultatet for første kvartal 2006. Det skriftlige materialet vil være tilgjengelig fra kl. 16:35 CET på www.tomra.com (på investor relations-sidene), www.oslobors.no, www.huginonline.com samt i 6. etasje i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo.  
 
Konsernsjef Amund Skarholt vil presentere resultatene kl. 16:45. Presentasjonen vil holdes på engelsk i Høyres Hus i Stortingsgaten 20 (6. etasje) i Oslo. Presentasjonen blir sendt som direkte overføring på www.tomra.com og www.oslobors.no/webcast. Et opptak av presentasjonen vil også være tilgjengelig umiddelbart etter at presentasjonen er ferdig.
 
Påmelding til Håkon Volldal via
telefon: +47 66 79 92 29 eller epost: hakon.volldal@tomra.no
 
Dersom du ønsker å bli oppført på eller slettet fra våre elektroniske distribusjonslister, vennligst send en epost til adressen over.
 
 
Asker, 29. mars 2006
Tomra Systems ASA

Abonner