TOMRA - Invitasjon til presentasjon av 1kv 2007

Tirsdag 17. april 2007 vil TOMRA publisere resultatet for første kvartal 2007. Det skriftlige materialet vil være tilgjengelig fra kl. 16:35 CET på www.tomra.com (på investor relations-sidene), www.oslobors.no, www.huginonline.com samt i 6. etasje i Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo.  
 
Konsernsjef Amund Skarholt vil presentere resultatene kl. 16:45. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk i Høyres Hus i Stortingsgaten 20 (6. etasje) i Oslo og sendt som direkte overføring på www.tomra.com og www.oslobors.no/webcast. Et opptak av presentasjonen vil også være tilgjengelig umiddelbart etter at presentasjonen er ferdig.
 
Asker, 22. mars 2007
Tomra Systems ASA

Abonner