TOMRA - Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2003

Tirsdag 14. oktober kl.1615 presenterer konsernsjef Erik Thorsen resultatene for
3. kvartal 2003.

Presentasjonen blir sendt som direkte overføring på www.tomra.com og www.oslobors.no/webcast.
Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Sted: Oslo Børs, Tollbugaten 2, Oslo

Påmelding: Kristine Nygjerd.
Tel: +47 22 34 17 16 eller e-mail: kn@oslobors.no.

Tilgjengelig materiale: Powerpoint-presentasjon og kvartalsrapporten blir sendt ut samtidig med starten på direktesendingen og gjøres tilgjengelig på www.tomra.com (investor relations-sidene), samt på Oslo Børs' og Hugins hjemmesider. Det samme gjelder nedlastbare excel-filer med oppdaterte tall.
 
Spørsmål: Hvis du følger TOMRAs direkte overførte kvartalspresentasjon på internet, har du mulighet for å stille skriftlige spørsmål direkte tilbake til ledelsen.
 
I tillegg til internetoverføring vil vi dette kvartalet teste ut muligheten for å lytte til presentasjonen via telefonlinje. Telefonnummeret vil bli offentliggjort på www.tomra.com og i annonser i forkant av presentasjonen.

Asker, 1. oktober 2003 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner