TOMRA - Invitasjon til presentasjon av 4. kvartal 2003

Onsdag 11. februar kl.1615 presenterer konsernsjef Erik
Thorsen resultatene for 4. kvartal 2003.

Presentasjonen blir sendt som direkte overføring på
www.tomra.com og www.oslobors.no/webcast.
Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig
umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Sted: Oslo Børs, Tollbugaten 2, Oslo
 
Påmelding: Irene Tabone.
Tel: +47 23 29 64 52 eller e-mail: irene@hegnar.no.
 
Tilgjengelig materiale: Powerpoint-presentasjon og
kvartalsrapporten blir sendt ut samtidig med starten på
direktesendingen og gjøres tilgjengelig på www.tomra.com
(investor relations-sidene), samt på Oslo Børs` og Hugins
hjemmesider. Det samme gjelder nedlastbare excel-filer med
oppdaterte tall.
 
Spørsmål: Hvis du følger TOMRAs direkte overførte
kvartalspresentasjon på internett, har du mulighet for å
stille skriftlige spørsmål direkte tilbake til ledelsen.
 
 

Asker, 9. februar 2003 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner