TOMRA - Oppsummering av 1. kvartal 2002


- Europa 224 MNOK (+17%)
- Nord Amerika (videreført) 309 MNOK (-6%)
- Sør Amerika 97 MNOK (213%)

Resultat før skatt 81 MNOK (-24%)


Rettssaksavgjørelse i Tyskland
Dom i rettssak i Tyskland i februar. Regjeringen annonserte pant fra 1. januar 2003. Nye rettsaker i Høyesterett i Karlsruhe og i overforvaltningsdomstolene i alle seksten Bundesländer. I følge uttalelser fra det tyske miljøverndepartementet vil ikke disse rettssakene ha en utsettende effekt på implementeringen av pant. TOMRA har besluttet å opprettholde den utvidede kapasiteten tilknyttet oppstarten av pant i Tyskland. Beredskapstiltakene vil koste ca. 12 MNOK i andre kvartal 2002.

Danmark
Den danske regjeringen annonserte den 23. januar 2002 at den vil åpne markedet for ikke-gjenfyllbar emballasje for kullsyreholdig drikke med umiddelbar virkning. Oppstarten av automatisert håndtering av ikke-gjenfyllbar emballasje gjennom panteautomater vil være 1. juni 2002. I første kvartal 2002 installerte og oppgraderte TOMRA ca. 550 maskiner i danske supermarkeder. TOMRA er godt posisjonert i markedet og forventer en høyere aktivitet i Danmark i andre kvartal.

Sverige
Omsetningen i Sverige økte med 44% i første kvartal drevet av utskifting av maskiner. Det forventes at utskifting av eksisterende maskiner vil fortsette å drive omsetningsvekst i Sverige i 2002.

Restrukturering i California har utviklet seg som planlagt
Den operasjonelle driften stabiliserte i California i første kvartal. TOMRA forventer å nå et null resultat i andre kvartal 2002.

Sør Amerika
Omsetningen i Sør Amerika i første kvartal 2002 ble 97 MNOK mot 33 MNOK i mars 2001. Den brasilianske valutaen Real fortsatte å utvikle seg sterkere i første kvartal, noe som påvirket inntjeningen negativt.

Japan
Seiyu, Japans femte største dagligvarekjede, vil bruke automatisert innsamlingteknologi i deres supermarkeder. To automatiserte innsamlingssentre ble åpnet på Seiyu Mizuho Mall utenfor Tokyo den 12. mars 2002 for å samle inn PET flasker, boks og annen emballasje. Det er planlagt at nye sentre vil åpnes i andre Seiyu-butikker. TOMRA vil videreutvikle denne strategien ved å tilknytte andre japanske dagligvarekjeder til konseptet.

Presentasjon 1. kvartal 2002

Abonner

Dokumenter og linker