TOMRA - Oppsummering av 1. kvartal 2003

- Omsetning fra videreført drift 530 MNOK (-16% sammenlignet med 1. kvartal 2002)
  - Europa 163 MNOK (-27%)
  - Nord Amerika 270 MNOK (-13% i NOK; +10% i USD)
  - Sør Amerika 97 MNOK (uforandret i NOK; +26% i USD)
 
Sikkerhetsløsning for pantesystemet i Tyskland
 
Den 28. mars besluttet tysk drikkevare- og detaljistindustri hvilken sikkerhetsløsning de ønsket for å sikre rett identifikasjon  av drikkevare-emballasje, samt en devalueringsmetode av panteemballasjen. Den valgte løsningen har blitt utviklet i et konsortium bestående av fem selskaper, hvor TOMRA er det ene. I tillegg til gjenkjenning av EAN-koder, vil hver panteautomat bli utstyrt med en påvisningmekanisme for å identifisere et spesielt fargemerke hver enkelt drikkevare-emballasje er påført når det er tappet hos bryggeriet, i tillegg til en ødeleggelsesmekanisme av dette merket, slik at det ikke kan pantes flere ganger. TOMRA er med i en gruppe som er ansvarlige for å utvikle de endelige tekniske spesifikasjonene av denne sikkerhetsløsningen, som er forventet å bli konkludert i løpet av de neste ukene.
 
Den 1. oktober 2003 vil det nasjonale og automatiserte pantesystemet for engangsemballasje av brus, øl og mineralvann bli implementert. Anbudsprosessen for valg av administrator av pantesystemet ble initiert i mars, og er forventet å bli konkludert i løpet av kort tid, deretter fulgt opp av en rask godkjenningsprosess fra tyske konkurransemyndigheter. Etter at disse beslutningene er tatt, vil de to viktigste bærebjelkene i implementeringen av et nasjonal pantesystem - sikkerhetsløsning og administrasjon - være på plass.
 
 
Første ordre av danske bakroms-løsninger, verdt 26 MNOK
TOMRA har fått ordre på 350 bakroms-løsninger fra danske detaljister, vil en verdi av ca. 26 MNOK. TOMRA forventer å motta tilleggsordre på 150 installasjoner i månedene som kommer. I henhold til nåværende planer, vil  installasjonene være fullført i løpet av 2003 og 2004.  Anbudsprosessen for komprimatorer pågår fortsatt.
 
USA
TOMRA installerte 400 maskiner i den østlige delen av USA i løpet av første kvartal 2003, noe som inkluderer 170  TOMRA 83 HCp maskiner. TOMRA forventer en fortsatt høy leveringstakt av maskiner utover i 2003.
I løpet av første kvartal 2003 stengte TOMRA prosesseringsenheten i Massachussetts, og konsentrerte prosesserings-kapasiteten rundt driften i Connecticut. Gjennom disse rasjonaliseringsprosessene regner TOMRA med årlige kostnadsbesparelser på omtrent 1.0 MUSD.
TOMRA har inngått en avtale med en stor detaljist i California, om å håndtere driften av 130 resirkuleringssentre ved  kjedens supermarkeder i det nordlige og sørlige California. TOMRA vil overta driften av alle sentrene i løpet av andre kvartal 2003. Noen av sentrene vil bli konvertert til automatiserte rePlanet-sentre ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi. Årlige inntektsforventninger fra disse tilleggssentrene vil være omtrent 7,5 MUSD.
 
Brasil
TOMRA har inngått en avtale med Pão de Açucar, en stor detaljist i Brasil, for å øke antallet rePlanet-sentre i drift fra 8 til 15 sentre.
 
 
For presentasjon av 1. kvartal 2003 (engelsk)  vennligst bruk følgende link:
 
For full rapport av 1. kvartal 2003 (engelsk) med tabeller vennligst bruk følgende link:

Abonner