TOMRA - ORDRE FRA FINLAND

I forbindelse med innføringen av pant på ikke-gjenfyllbare plastflasker i Finland har en finsk dagligvarekjede inngått en avtale med TOMRA verdt ca. 80 MNOK. Avtalen omfatter leveranse av nærmere 250 nye automater samt oppgraderinger av en del av butikkens eksisterende panteautomater for bokser og glassflasker. Utstyret skal leveres i løpet av 2007 and 2008.
 
TOMRA er i tillegg i diskusjoner med flere andre finske dagligvarekjeder angående potensielle oppgraderinger av eksisterende maskiner samt ordre for nye maskiner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt konsernsjef Amund Skarholt (97 55 94 25) eller IR-ansvarlig Håkon Volldal (97 71 99 73)
 
 
Asker, 2. februar 2007
Tomra Systems ASA

Abonner