TOMRA - Ordre fra Tyskland

To av TOMRAs eksisterende kunder i Tyskland har lagt inn bestilling på flere panteautomatsystemer. I henhold til avtalene som er inngått skal totalt sett cirka 800 nye maskiner leveres. Utstyret forventes levert i løpet av de kommende 12 månedene.
 
Oppfølgingsordrene viser at allerede inngåtte avtaler gir rom for ytterligere salg og at TOMRA har levert og installert panteautomatløsninger i det tyske markedet som tilfredsstiller kundenes forventninger.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt konsernsjef Amund Skarholt
(97 55 94 25) eller IR-ansvarlig Håkon Volldal (97 71 99 73)
 
 
Asker, 10. april 2007
Tomra Systems ASA

Abonner