TOMRA - Ordresituasjon i Tyskland

Med bakgrunn i valget i Tyskland forrige søndag og rykter angående potensielle RVM-ordre fra tyske kunder, føler TOMRA et behov for å kommentere situasjonen i Tyskland.

TOMRA er per dags dato involvert i en rekke testprosjekter i Tyskland, og vi utreder, planlegger og forhandler også med de fleste aktørene i tysk dagligvarehandel. Med unntak av den tidligere annonserte ordren fra GLOBUS, er imidlertid ingen endelige og bindende kontrakter blitt signert mellom TOMRA og potensielle kunder.
Gitt denne situasjonen forventer vi at det vil oppstå en rekke rykter og spekulasjoner relatert til  potensielle ordre i Tyskland fremover. TOMRA vil ikke kommentere disse ryktene og spekulasjonene, men vi vil informere markedet i det øyeblikket signerte avtaler inngåes.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt konsernsjef Amund Skarholt på tlf. 97 55 94 25.

Asker, 20. september 2005 <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner