TOMRA - PRESENTASJON 1. KVARTAL 2002

Onsdag 17.april kl. 16:00

LIVE presentasjon av 1. kvartals resultat 2002

v/konsernsjef Erik Thorsen


Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig rett etter LIVE sendingen

Spørsmål til selskapet under presentasjonen kan sendes til: tomra@ose.no


Sted: Oslo Børs, Tollbugaten 2, Oslo
For deltagelse på Oslo Børs kontakt Irene Tabone, Tlf: +47 23 29 64 52, e-post: irene@hegnar.no

Abonner