TOMRA - Resultat andre kvartal 2007

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. For ytterligere informasjon, se lenker til den fullstendige rapporten og kvartalspresentasjonen til slutt i meldingen.
 
Driftsinntekter på 887 MNOK (1020 MNOK i andre kvartal 2006)
Driftsresultat på 111 MNOK (203 MNOK i andre kvartal 2006)
Kontantstrøm fra drift på 99 MNOK (minus 65 MNOK i andre kvartal 2006)
Organisk vekst utenfor Tyskland på 20 prosent
 
Collection Technology - Deposit Solutions
Inntektene i dette segmentet ble på 430 MNOK i andre kvartal 2007, en nedgang på 34 prosent i forhold til forrige år som en konsekvens av lavere salg av pantemaskiner til Tyskland. Bruttomarginen holdt seg uforandret på 44 prosent. Driftsresultatet falt fra 179 MNOK i andre kvartal 2006 til 86 MNOK i 2007.
 
Material Handling
Inntektene i andre kvartal 2007 steg med 18 prosent til 45,7 MUSD. Målt i norske kroner steg inntektene med 14 prosent til 275 millioner. Bruttomarginen forble stabil på 21 prosent. Segmentet viser forbedringer i forhold til et noe svakt første kvartal i 2007 og viser igjen marginer på linje med hva man oppnådde i 2006.
 
Industrial Processing Technology
Andre kvartal 2007 ga en vekst i forhold til samme periode i fjor på 36 prosent. Veksten er drevet av et solid momentum i TiTech, samt inkluderingen av det nyervervede selskapet CommoDaS. Justert for CommoDaS oppkjøpet, var den organiske veksten 15 prosent. Resultat på 22 MNOK i andre kvartal 2006, steg til 32 MNOK i andre kvartal 2007.
 
Collection Technology - Non-Deposit Solutions
I andre kvartal 2007 bokførte TOMRA 16 MNOK i inntekter i dette segmentet, mot 2 MNOK i samme periode i 2006. Tapet i perioden steg fra 13 MNOK i 2006 til 29 MNOK i 2007. Den viktigste årsaken til økningen er relatert til selskapets aktiviteter i UK. I tillegg har TOMRA økt aktivistene i andre markeder, grunnet økt interesse for TOMRAs teknologiske løsninger.
 
 
For presentasjon av 2. kvartal 2007 (engelsk), vennligst bruk følgende link:
 
For fullstendig rapport for 2. kvartal 2007 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link:
 
For å se vår internett-overføring av presentasjonen, vennligst bruk følgende link :
Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon. 

Abonner