TOMRA - Resultat fjerde kvartal 2007

Driftsinntekter på 947 MNOK (1054 MNOK i fjerde kvartal 2006)
Driftsresultat på 131 MNOK (135 MNOK i fjerde kvartal 2006)
Bruttomargin på 37 prosent (opp fra 33 prosent i fjerde kvartal 2006)
Sterk kontantstrøm fra drift på 313 MNOK (254 MNOK i fjerde kvartal 2006)
Organisk vekst utenfor Tyskland på 18 prosent i forhold til fjerde kvartal 2006

Collection Technology - Deposit Solutions
Inntektene i dette segmentet ble på 503 MNOK i fjerde kvartal 2007, en nedgang på 20 prosent i forhold til forrige år som en konsekvens av lavere salg av pantemaskiner til Tyskland. Driftsresultatet falt fra 123 MNOK i fjerde kvartal 2006 til 102 MNOK i 2007.
 
Materials Handling
Inntektene i fjerde kvartal 2007 steg med 8 prosent til 45,0 MUSD. Bruttomarginen i fjerde kvartal 2007 steg til 23 prosent, opp fra 22 prosent i fjerde kvartal 2006. Veksten er drevet av virksomheten i California.
 
Industrial Processing Technology
Fjerde kvartal 2007 viste 190 MNOK i inntekter, en økning på 23 prosent i forhold til samme periode i 2006. Totalt viste 2007 en økning i inntektene på 28 prosent i forhold til året før. Driftskostnadene steg fra 48 MNOK i fjerde kvartal 2006 til 65 MNOK i fjerde kvartal 2007. Inkludert i driftskostnadene ligger 8 millioner i nedskrivning av aktiverte goodwill og utviklingskostnader i Presona.
 
Collection Technology - Non-deposit Solutions
I fjerde kvartal 2007 bokførte TOMRA 10 MNOK i inntekter i dette segmentet, mot 8 MNOK i samme periode i 2006. Driftsresultatet i kvartalet ble på minus 18 MNOK, mot minus 34 MNOK i samme kvartal i 2006. Resultatet i segmentet reflekterer at investeringer i ny teknologi, lave volumer og etablering av organisasjoner i nye markeder.
 
Dividend
Styret foreslår et ubytte på 45 øre per aksje, opp fra 40 øre per aksje i 2007. Styret vil også foreslå at det blir etablert et nytt tilbakekjøpsprogram, der man kan kjøpe tilbake inntil 15 millioner aksjer.
 
Asker, 20. februar 2008
Tomra Systems ASA
 
 
Vedlagt følger rapport og presentasjon for 4. kvartal 2007 (engelsk). Presentasjonen sendes som direkte-overføring på www.tomra.com (investor relation siden) og på www.oslobors.no/webcast. Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.