TOMRA - Resultat første kvartal 2007

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. For ytterligere informasjon, se lenker til den fullstendige rapporten og kvartalspresentasjonen til slutt i meldingen.
 
Driftsinntekter på 794 MNOK (-3 prosent i forhold til 822 MNOK i første kvartal 2006)
Driftsresultat på 73 MNOK (123 MNOK i første kvartal 2006)
Kontantstrøm fra drift på 30 MNOK (36 MNOK i første kvartal 2006)
 
Collection Technology - Deposit Solutions
Driftsinntektene var på 372 MNOK i første kvartal 2007, en reduksjon på 26 prosent i forhold til første kvartal 2006 grunnet lavere maskinsalg til det tyske markedet. TOMRA installerte 450 nye maskiner i Tyskland i første kvartal 2007 mot 2000 maskiner i første kvartal 2006. Ordrer for ytterligere 800 nye maskiner ble mottatt i begynnelsen av april. Maskinene vil sannsynligvis bli installert i andre halvdel av 2007. Driftsresultatet for kvartalet var på 57 MNOK mot 116 MNOK i 2006.
 
Materials Handling
Inntektene i kvartalet økte med 20 prosent til 39,0 MUSD. Bruttomarginen falt fra 20 prosent til 17 prosent grunnet ugunstig inntektsmix på Amerikas østkyst. Driftsresultatet falt som en konsekvens av dette fra 14 MNOK til 13 MNOK sammenlignet med samme kvartal i 2006.
 
Industrial Processing Technology
Første kvartal 2007 viste en inntektsvekst på 63 prosent i forhold til samme kvartal i fjor, og endte på 163 MNOK. Sterk organisk vekst i TiTech samt oppkjøpet av CommoDaS forklarer økningen. Et driftsresultat på 13 MNOK i første kvartal 2006 økte til 31 MNOK i samme kvartalet i 2007.
 
Collection Technology - Non-Deposit Solutions
I første kvartal 2007 bokførte TOMRA 16 MNOK i driftsinntekter fra dette segmentet, mot 1 MNOK i 2006. Veksten er relatert til resirkuleringssenterene som nå blir installert hos Tesco i Storbritannia. Kostnader knyttet til utrulling av sentrene medførte at driftsresultatet falt fra minus 16 MNOK i første kvartal 2006 til minus 24 MNOK i 2007.
 
For presentasjon av 1. kvartal 2007 (engelsk), vennligst bruk følgende link:
 
For fullstendig rapport for 1. kvartal 2007 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link:
 
For å se vår internett-overføring av presentasjonen, vennligst bruk følgende link :
Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Abonner