TOMRA - Resultater for andre kvartal 2006

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. For ytterligere informasjon, se lenker til den fullstendige rapporten og kvartalspresentasjonen til slutt i meldingen.
 
Driftsinntekter på 1021 MNOK (+72 prosent relativt til 593 MNOK i andre kvartal 2005)
Driftsresultat på 203 MNOK (-22 MNOK i andre kvartal 2005)
Kontantstrøm fra driften på -65 MNOK (44 MNOK i andre kvartal 2005)
 
Collection Technology
Inntektene var 656 MNOK i andre kvartal 2006, opp 136 prosent sammenlignet med fjoråret. Samlede inntekter sålangt i 2006 viser en økning på 120 prosent. Økt salg i Tyskland er hovedårsaken til inntektsveksten. Driftsresultatet for kvartalet ble 179 MNOK mot et tap på 20 MNOK i 2005.
 
Europa
Inntektene beløp seg til 570 MNOK i andre kvartal 2006, en økning på 206 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. I Tyskland installerte TOMRA ca. 2400 nye maskiner og oppgraderte 600 eksisterende maskiner i løpet av kvartalet.
 
Østkysten av USA og Canada
Inntektene i andre kvartal var på 13.8 MUSD, en nedgang på 5 prosent sammenlignet med andre kvartal 2005. Samlede inntekter sålangt i år er opp 2 prosent målt i USD og 4 prosent målt i NOK.
 
Materials Handling
Inntektene i kvartalet økte med 16 prosent til 38.5 MUSD. Samlede inntekter sålangt i år har økt med 13 prosent i USD og 15 prosent i NOK. Hoveddriveren er økte volumer i California. Selv om bruttomarginen og driftsmarginen er lavere i andre kvartal 2006 sammenlignet med 2005, så er underliggende lønnsomhet bedre i år enn i fjor. Årsaken er at 2005-tallene ble positivt påvirket av engangstilskudd for prosessering i California.
 
Industrial Processing Technology
Inntektene i andre kvartal var på 122 MNOK, en økning på 21 prosent i forhold til 2005. Samlede inntekter sålangt i år er opp 33 prosent. Bruttomarginen er forholdsvis stabil, og inntektsøkninger medfører ikke tilsvarende kostnadsøkninger. Følgelig har driftsresultatet økt fra 12 MNOK i andre kvartal 2005 til 22 MNOK i 2006.
 
Development initiatives
Inntektene fra dette segmentet var på 2 MNOK i andre kvartal. Totale kostnader ble redusert fra 30 MNOK i fjor til 12 MNOK i år. Andre kvartal 2006 markerte det endelige gjennombruddet for salg av TOMRAs innsamlingsteknologi i markeder uten pant på drikkevareemballasje.
 
Japan
I mai 2006 signerte TOMRA og Sumitomo Corporation en partnerskapsavtale. I henhold til avtalen skal TOMRA og Sumitomo i fellesskap bidra med ressurser til et prosjekt som har som mål å installere 100 maskiner i Tokyo-området innen juni 2007. 8 maskiner ble installert i andre kvartal 2006, og i begynnelsen av juli fikk TOMRA og Sumitomo en ordre på 15 maskiner fra Adachi Ward.
 
Storbritannia
2.juni 2006 mottok TOMRA en ordre fra Tesco på 100 Tomra Recycling Centers (TRC). Ordren har en verdi på ca. 100 MNOK. 15 sentre vil ble levert i løpet av 2006, de resterende 85 sentrene i løpet av andre og tredje kvartal 2007.
 
Hellas
Et privateid selskap vil installere mer enn 70 gjenvinningssentre som tar i bruk TOMRA -teknologi. I første omgang er potensialet for TOMRA 210 maskiner fordelt på tre delleveranser i løpet av 2006/2007. De første 39 maskinene er allerede sendt og vil sannsynligvis bli installert i løpet av høsten 2006.
 
For presentasjon av 2. kvartal 2006 (engelsk), vennligst bruk følgende link:
 
For fullstendig rapport for 2. kvartal 2006 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link:
 
 
For å se vår internett-overføring av presentasjonen, vennligst bruk følgende link :
 
 
Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Abonner