TOMRA - Resultater fra 1. kvartal 2004

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. Ytterligere informasjon er tilgjengelig via linker i bunnen av meldingen.

-  Omsetning 593 MNOK (+12% sammenlignet med første kvartal 2004)
     - Europa 229 MNOK (+40%)
     - Nord-Amerika 278 MNOK (+3%)
     - Ikke-pant markeder 86 MNOK (-11%)
 
Tyskland
Omsetningen i Tyskland økte med NOK 56 millioner i første kvartal 2004, en økning på 107 prosent  sammenlignet med første kvartal 2003. Veksten skyldtes i hovedsak et økt antall installasjoner av utstyr for gjenfyllbar emballasje. TOMRA forventer en fortsatt stor etterspørsel etter teknologi for gjenfyllbar emballasje i Tyskland. Flere juridiske prosesser relatert til pantesystemet for engangsemballasje i Tyskland pågår fortsatt. Disse prosessene reduserer sannsynligheten for at TOMRA vil mottar ordre på teknologi for engangsemballasje i 2004. TOMRA fortsetter imidlertid sin markeds- og teknologiutvikling for å møte fremtidens behov for automatiserte løsninger i Tyskland.
 
Sverige
Omsetningen i Sverige utgjorde NOK 62 millioner, en økning på 114 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2003. Maskininstallasjoner relatert til rammeavtalen med Coop Sverige på NOK 100 millioner, var hovedforklaringen for det høye inntektsnivået. Installasjoner relatert til denne kontrakten ble i hovedsak fullført i løpet av første kvartal 2004. Aktivitetsnivået i Sverige forventes derfor å være lavere i 2. kvartal 2004.
 
US East
På østkysten av USA økte emballasjevolumene med 6 prosent i første kvartal 2004 sammenlignet med samme kvartal 2003. Dette hadde en positiv innvirkning på TOMRA's drift innenfor materialhåndtering.
Inntektene på teknologisalg gikk ned med 15% i første kvartal 2004, sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldtes i hovedsak at teknologisalget til Michigan for utskiftning av eldre automater ble fullført i løpet av 2003. TOMRA forventer imidlertid å vise vekst innen teknologisalg i resterende kvartaler i 2004.
 
California
Omsetningen i California utgjorde NOK 79 millioner i første kvartal 2004, en økning på 27 prosent sammenlignet med 2003. Streiken blant arbeiderorganisasjonene ved noen av supermarkedskjedene i California ble avsluttet ved utgangen av februar 2003, og i løpet av mars var driften ved de berørte 250 forretningene normalisert. Inntektsøkningen i første kvartal er i hovedsak forklart med økt volum, samt høyere priser på PET og aluminium. TOMRA forventer at veksten i California opprettholdes utover i 2004.
 
Brasil
I Brasil gikk omsetningen ned med 11% til NOK 86 millioner i løpet av første kvartal 2004. Salg av aluminiumsbokser fortsatte å svekkes gjennom  første kvartal 2004, sammenlignet med samme kvartal i 2003. Innsamling av aluminiumsbokser har hatt en tilsvarende nedgang. Det blir fortsatt betalt ut høye incentiver til forbrukerne for at de skal returnere tomemballasje. For TOMRA har dette gitt svake resultater i innsamlingsvirksomheten i Brasil. Grunnet fortsatt negative markedsutsikter har TOMRA besluttet å avslutte mange av sine aktiviteter innenfor markedsutvikling i Brasil, blant annet den mulige etableringen av automatiserte innsamlingsløsninger for PET.
 
 
For presentasjon av 1. kvartal 2004 (engelsk),  vennligst bruk følgende link:
 
 
For full rapport av 1. kvartal 2004 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link:
 
 
For å se vår internett-overføring av presentasjonen, vennligst bruk følgende link:
 
 
Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Abonner