TOMRA - Resultater fra 3. kvartal 2003

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. Ytterligere informasjon er tilgjengelig via linker i bunnen av meldingen.

-  Omsetning 651 MNOK (-9% sammenlignet med 3. kvartal 2002)
  -  Europa 225 MNOK (-3%)
  -  Nord-Amerika 328 MNOK (-10%)
  -  Sør-Amerika 98 MNOK (-18%)
 
Tyskland
Den 1. oktober ble et nasjonalt pantesystem for engangsemballasje implementert i Tyskland. Mange supermarkedskjeder, som til sammen representerer mer enn 100.000 utsalgssteder, har etablert et uavhengig pantesystem eller knyttet seg til et eksternt system. De supermarkedskjedene som ikke har etablert eller knyttet seg til et pantesystem har sluttet å selge engangsemballasje fra sine butikker.
 
I forbindelse med kjedenes forberedelser til implementering av pant i Tyskland, har TOMRA signert to rammeavtaler, for levering av panteautomatløsninger for engangsemballasje til en verdi av rundt 90 MNOK. De første installasjonene knyttet til disse avtalene vil bli levert i løpet av fjerde kvartal.
 
Teknologisalg knyttet til gjenfyllbar emballasje har hatt en merkbar forbedring i løpet av tredje kvartal. Denne utviklingen forventes å fortsette i fjerde kvartal.
 
71% omsetningsøkning i Sverige, basert på ordreavtale  med Coop Sverige signert i 2. kvartal
Omsetningsøkningen i løpet av tredje kvartal var relatert til installasjoner i butikker tilhørende Coop Sverige. De fleste av de gjenværende installasjonene og oppgraderingene ved butikker i Coop-kjeden i  Sverige vil bli levert i fjerde kvartal.
 
Signert rammeavtale med Royal Ahold i Europa til en verdi opptil 250 MNOK
TOMRA har inngått en rammeavtale med Royal Ahold-gruppen i Europa til en totalverdi inntil 250 MNOK. Avtaleperioden gjelder fra oktober 2003 til januar 2006.
 
Signert kontrakt med kjede i USA,  Shaw's Markets,  for levering av  500 maskiner
TOMRA inngikk en avtale med en ny kunde om levering av inntil 500 maskiner til Connecticut, Massachussetts og Vermont.
 
Lovendring knyttet til  økt pant i California er godkjent
I Califorinia har en lovendring blitt godkjent, noe som innebærer at panten økes fra 2,5 cent til 4 cent for tomgods som rommer 24 ounces eller mer. TOMRA ser for seg at økningen i pant vil ha en merkbar positiv effekt på omsetning og resultat i California i 2004.
 
Brasil
Salget av drikkevarer i aluminiumbokser har falt radikalt i Brasil, noe som skyldes den generelt pressede makroøkonomiske situasjonen i landet. Salgsnedgangen er estimert til å bli mer enn 10% i 2003. Som en konsekvens av dette har også innsamlingsvolumet av drikkevareemballasje falt tilsvarende, noe som har påvirket TOMRAs drift i Brasil i negativ retning. Volumene er forventet å bli normalisert igjen i 2004.
 
Ny enhet  i TOMRA - Recycling Solutions
For ytterligere å sette fart på oppfølgingen  av nye vekstmuligheter i ikke-pant markeder, har TOMRA nå etablert en ny enhet som blir kalt Recycling Solutions. Med etablering av denne nye enheten, vil TOMRA styrke og forbedre koordineringen av aktivitetene i forretningsutvikling med tekniske løsninger for disse markedene.
 
 
 
For presentasjon av 2. kvartal 2003 (engelsk),  vennligst bruk følgende link:
 
 
For full rapport av 2. kvartal 2003 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link:

Abonner