TOMRA - Resultater fra 3. kvartal 2004

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. Ytterligere informasjon er tilgjengelig via linker i bunnen av meldingen.

 
-   Inntekter 665 MNOK (+2 % sammenlignet med 3. kvartal 2003)
      - Europa 209 MNOK (-7 %)
      -   Nord Amerika 330 MNOK (+1 %)
      -   Ikke-pant markeder 126 MNOK (+29 %)
- Mottatt anklageskrift fra EU-kommisjonen
- Fortsatt positiv utvikling i California
- Inngåelse av ordre på panteautomater i USA til en verdi av 44 MNOK
- Oppkjøp av Titech fullført i august 2004
 
Europa (pantemarkeder)
Omsetning i Europa beløp seg til 650 MNOK i de første ni månedene i 2004 sammenlignet med 572 MNOK i 2003, en økning på 14 prosent. Omsetningen økte med 13 prosent målt i lokal valuta.
 
Totale inntekter i Tyskland ble 65 MNOK i tredje kvartal 2004, som er lik inntektsnivået i tredje kvartal 2003. TOMRA forventer en økt etterspørsel etter automater for håndtering av gjenfyllbar emballasje i fjerde kvartal 2004, sammenlignet med tredje kvartal 2004.
 
Den 3. september 2004 mottok TOMRA EU-kommisjonens anklageskrift i forbindelse med leveringsavtaler som TOMRA hadde inngått med enkelte kunder.  Anklageskriften baserer seg på en kontroll utført i et utvalg av TOMRAs datterselskaper i Europa i 2001. Kommisjonen mener at TOMRA har utnyttet sin dominerende markedsposisjon i flere europeiske markeder. TOMRA har frist til midten av november å svare på Kommisjonens innvendinger. TOMRA har også mulighet til å anke Kommisjonens endelige vedtak inn for EU-domstolen.
 
Nord Amerika (pantemarkeder)
Omsetningen i Nord Amerika beløp seg til 903 MNOK i de første ni månedene i 2004 - en økning på en prosent fra 897 MNOK i 2003. Omsetningen økte med fem prosent målt i lokal valuta.
 
På østkysten av USA økte emballasjevolumene med anslagsvis fire prosent i tredje kvartal 2004, sammenlignet med 2003. Dette ga positive ringvirkninger for TOMRAs aktiviteter innenfor materialhåndtering.
 
Per tredje kvartal ble inntektene i California 255 MNOK, som er en økning på 16 prosent sammenlignet med 2003. Inntektsveksten skyldes i hovedsak en økning i volumveksten, samt økte PET- og aluminiumspriser.
 
Brasil (ikke-pant marked)
Omsetningen i Brasil under de ni første månedene i 2004 beløp seg til 269 MNOK - en nedgang på fire prosent sammenlignet med 2003.  Målt i lokal valuta, er omsetningen uforandret.
 
Japan (ikke-pant marked)
TOMRA har sammen med Sumitomo - et ledende japansk industrikonsern - etablert den første av ni planlagte pilotprosjekter for innsamlingssenter i Tokya/Yokohama regionen. Pilotprosjektene forventes å pågå til begynnelsen av 2005. En vellykket gjennomføring av pilotprosjektene vil danne grunnlag for en videre diskusjon om inngåelse av et utvidet partnerskap med Sumitomo.
 
TiTech (ikke-pant marked)
Den 25. august 2004 ble TiTech Visionsort AS formelt overtatt fra Ferd AS. Kjøpesummen for TiTech var 219 MNOK. TiTechs omsetning i tredje kvartal utgjorde 24 MNOK, som er en økning på 33 prosent sammenlignet med forrige år. Stor etterspørsel etter TiTechs teknologi innenfor drikkevareemballasje i Europa er hovedårsaken til denne økningen.
 
 
 
 
For presentasjon av 3. kvartal 2004 (engelsk), vennligst bruk følgende link:
 
For full rapport av 3. kvartal 2004 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link:
 
For å se vår internett-overføring av presentasjonen, vennligst bruk følgende link:
 
 
Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Abonner