TOMRA - Resultater fra 3. kvartal 2005

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. For ytterligere informasjon, se linker til den fullstendige rapporten og presentasjonen i bunnen av meldingen.

Inntekter 701 MNOK (+5 % sammenlignet med 3. kvartal 2004)
Driftsresultat på 79 MNOK før restruktureringskostnader (83 MNOK  i 3. kvartal 2004)
Driftsresultat på 73 MNOK inklusive 6 MNOK i restruktureringskostnader (76 MNOK i 3. kvartal 2004)
 
RVM Technology
Inntektene i RVM Technology ble 299 MNOK i 3. kvartal 2005 sammenlignet med 303 MNOK i 2004, en nedgang på 1%. Akkumulert pr. 3. kvartal 2005 er det en nedgang på 10%, noe som i hovedsak skyldes valutasvingninger og lavere salg i første halvår 2005.
 
Europa
Inntekter i Europa ble 201 MNOK i 3. kvartal 2005 - en nedgang på 4% sammenlignet med 3. kvartal 2005. Justert for valutasvingninger økte inntekten med 2%. Økningen skyldes hovedsakelig åpning av nye butikker i Danmark, samt ordre fra Holland relatert til implementeringen av utvidet pantelov fra. 1. januar 2006.
I august mottok TOMRA en ordre fra GLOBUS til en verdi av 4.1 - 6.5 MEUR. TOMRA vil levere ~100 pantautomat-systemer til GLOBUS' hypermarkeder i Tyskland. 4. oktober mottok TOMRA den største enkeltordren i selskapets historie. Den tyske dagligvarekjeden Aldi Süd har bestilt 1,200 pantemaskiner for ikke-gjenfyllbar drikkevare-emballasje, med en opsjon på opptil 500 ytterligere maskiner.
 
US East & Canada
Inntektene målt i NOK økte med 4% til 98 MNOK. Økningen i inntektene er i hovedsak knyttet til vekst i volum for eksisterende installasjoner samt en økning i antall nye installasjoner.
 
Tomra Production AS
Som en konsekvens av et økt aktivitetsnivå i TOMRA grunnet implementeringen av et nasjonalt pantesystem i Tyskland, har TOMRA besluttet å utsette en mulig endring av strategisk eierskap i Tomra Production AS.
 
Collection & Materials handling
Inntektene innen Collection & Materials handling økte med 4% til 247 MNOK. Økningen i inntekter skyldes hovedsakelig vekst i innsamlingsvirksomheten (Vestkysten/California). Marginene bedret seg også i 3. kvartal sammenlignet med 2004, noe som skyldes forbedring i driften både i California og på Østkysten.
 
Recycling Technology
Virksomheten viser fortsatt fremgang etter et svakt 1. kvartal. Driftsresultatet for 3. kvartal 2005 ble 16% på en omsetning på 95 MNOK.
 
Other non-deposit activities
Inntektene i 3. kvartal 2005 gikk ned med 41% til 60 MNOK versus fjoråret på grunn av salget av TOMRAs Brasil-virksomhet til Aleris Internations Inc. den 31. august 2005. Transaksjonen gav et kontantoppgjør på 122 MNOK.
 
Japan
Betingelsene for en vellykket forretningsmodell i Japan er på plass. Sammen med Sumitomo har TOMRA laget en sterk plattform for implementering av en RVM-basert innsamlingsløsning i Tokyo. Imidlertid vil vi sannsynligvis ikke se betydelige volumer fra Japan før i 2007/2008.
 
TRC-pilot i England
TOMRA har installert ytterligere to TRC'er i løpet av 3. kvartal, og totalt er 5 sentre nå i drift. Investeringer i prosjektet i løpet av kvartalet var 4,5 MNOK - en nedgang fra 6,5 MNOK for samme periode i fjor. Forretningsmodellen er avhengig av høye innsamlingsvolum for å kunne finansiere investeringer i teknologi. Pr. i dag er imidlertid innsamlingsvolumet lavere enn ønsket. Ulike incentiver er implementert for å kunne generere høyere volum.
 
For presentasjon av 3. kvartal 2005 (engelsk), vennligst bruk følgende link:
 
For full rapport av 3. kvartal 2005 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link:
For å se vår internett-overføring av presentasjonen, vennligst bruk følgende link :
 
Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Abonner