TOMRA - Resultater fra 4. kvartal 2003

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. Ytterligere informasjon er tilgjengelig via linker i bunnen av meldingen.

-Omsetning 712 MNOK (+9% sammenlignet med 4. kvartal 2002)
   -Europa 338 MNOK (+52%)
   -Nord-Amerika 283 MNOK (-8%)
   -Ikke-pant markeder 91 MNOK (-25%)
-Kontantstrøm fra drift 190 MNOK
 
Tyskland
Omsetningen i Tyskland økte med 98 prosent i fjerde kvartal 2003 sammenlignet med fjerde kvartal 2002. Veksten skyldtes i hovedsak stor etterspørsel etter teknologi for gjenfyllbar emballasje. Mange dagligvarekjeder, som ikke deltar i etablerte pantesystemer for ikke-gjenfyllbar emballasje, har sluttet å selge drikkevare på engangsemballasje og erstattet dem med gjenfyllbar emballasje. Dette skiftet av emballasje har skapt et økt behov for automatiserte løsninger for gjenfyllbar emballasje.
De tidligere offentliggjorte rammeavtalene som TOMRA inngikk med to tyske kjeder for leveranse av automatiserte løsninger for håndtering av engangsemballasje, har gitt resultater i fjerde kvartal. TOMRA installerte maskiner verdt omtrent 21 MNOK. Dessuten fortsetter TOMRA også testingen av ulike automatiserte løsninger for håndtering av engangsemballasje i flere dagligvarekjeder i Tyskland.
 
Sverige
Omsetningsøkningen i fjerde kvartal var relatert til installasjoner hos Coop Sverige, Danske Netto og andre nye forretninger. Leveransene til Coop Sverige vil bli fullført i løpet av første kvartal, og aktivitetsnivået vil ble lavere i første kvartal enn fjerde kvartal.
 
Finland
Finland hadde sterke resultater i fjerde kvartal med en omsetning på 33 MNOK - en økning på 22 prosent. Flere nyåpninger av forretninger har vært hovedårsaken til den positive utviklingen i Finland.
 
Andre hendelser
For å forbedre produktiviteten innen TOMRAs produksjonsenhet, med samtidig opprettholdelse av kapasitet for tyske markedsmuligheter, har TOMRA besluttet å stenge sin F&U- og produksjonsenhet i Finland i løpet av første kvartal.  Noen aktiviteter vil bli flyttet til Norge. Restruktureringen forventes å generere årlige kostnadsbesparelser på 25-30 MNOK, og TOMRA har avsatt 35 MNOK  i fjerde kvartal 2003 for å dekke restruktureringskostnadene.
 
California
TOMRA opererte 405 resirkuleringssentre ved årsslutt 2003, en økning på tolv prosent i forhold til årsslutt 2002. Innsamlingsvolumet ved resirkuleringssentrene økte med fem prosent i løpet av perioden, som delvis relaterte seg til de nye sentrene ved Albertson's supermarkeder.
Omtrent 250 av TOMRAs resirkuleringssentre har fått negativ påvirkning av streik siden midten av oktober ved tre viktige supermarkedkjeder (Vons, Ralph's og Albertson's). Som en konsekvens av dette har volumet ved sentrene blitt redusert med omtrent 9 prosent i fjerde kvartal 2003 i forhold til 2002. Streiken kan komme til å fortsette gjennom første kvartal 2004.
 
Canada
TOMRA installerte 273 maskiner i Canada i 2003, en økning på 24 prosent i forhold til 2002. TOMRA forventer en fortsatt økning i installasjonene i Canada i 2004, gjennom erstatninger og oppgraderinger av gamle maskiner og annet tilleggsutstyr for å øke effektiviteten i verdikjeden.
 
Brasil
I Brasil gikk omsetningen målt i USD ned med 2 prosent i forhold til 2002, men falt med 14 prosent målt i norske kroner, til MNOK 368 i 2003. Forbruk av drikkevarer solgt i boks falt med omtrent 13 prosent i 2003  på grunn av en svært presset makroøkonomisk situasjon i landet. Som en konsekvens har volumene på innsamling av drikkevareemballasje falt med en tilsvarende prosent, som har påvirket TOMRAs drift i Brasil negativt.
 
For å se kvartalspresentasjonen direkte på internett (engelsk), klikk på følgende link:
 
Et opptak vil være tilgjengelig like etter at direktesendingen er avsluttet.
 
For presentasjon av 4. kvartal 2003 (engelsk),  vennligst bruk følgende link:
 
For full rapport av 4. kvartal 2003 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link

Abonner