Tomra - Salg av Brasilvirksomhet

Tomra Systems ASA har signert en avtale om salg av sine to brasilianske datterselskaper Tomra South America LTDA og Tomra Latasa Reciclagem SA.

Kjøper er et indirekte, heleid datterselskap av Aleris International, Inc (NYSE: ARS), en av verdens største aktører innen resirkulering av aluminium. Salgssummen for de to selskapene er totalt 19 millioner USD med kontant oppgjør. Transaksjonen forventes ikke å ha noen vesentlig resultatmessig konsekvens for TOMRA.
 
Spørsmål i sakens anledning kan rettes til konsernsjef Amund Skarholt (+47 97 55 94 25) eller finansdirektør Espen Gundersen (+47 66 79 92 41).

Asker, 31. august 2005 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner