TOMRA - Sikkerhetsløsning i Tyskland

Det henvises til pressemeldinger fra DPG Deutsche Pfandsystem GmbH ("DPG") og Bundesdruckerei GmbH. Se www.bve-online.de og www.bundesdruckerei.de for pressemeldingenes fulle innhold.

Kort oppsummert ble DPG nylig opprettet for å etablere og administrere et nasjonalt pantesystem for ikke-gjenfyllbar emballasje i Tyskland. Et viktig element i et slikt system er sikkerhetsmerkingen av panteemballasjen. DPG har signert en for-kontrakt med Bundesdruckerei for å levere en slik sikkerhetsløsning. TOMRA er Bundesdruckereis partner i forbindelse med sikkerhetsløsningen.
 
En test vil bli utført der Bundesdruckerei vil gjøre tyve gjenkjenningsenheter - laget av TOMRA - tilgjengelig. I løpet av testperioden vil 50 millioner drikkevareenheter bli påført sikkerhetsmerkingen og lest av disse gjenkjenningsenhetene. Systemspesifikasjonene vil være åpne og gjort tilgjengelig for systemleverandører.

Asker, 8. juli 2005 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner