TOMRA - SIKKERHETSMERKING I TYSKLAND

Det vises til dagens pressemelding fra Bundesdruckerei GmbH.

8. juli 2005 annonserte DPG, organisasjonen som er opprettet for å etablere og administrere et nasjonalt pantesystem for ikke-gjenfyllbar drikkevareemballasje i Tyskland, at en forkontrakt hadde blitt inngått med Bundesdruckerei angående sikkerhetsmerking av ikke-gjenfyllbar panteemballasje. Sikkerhetsløsningen som Bundesdruckerei har utviklet, er basert på et spesielt blekk som kan påføres all panteemballasje. TOMRA har vært Bundesdruckereis partner gjennom å utvikle en leser som kan gjenkjenne dette blekket.
 
På grunn av visse utfordringer med løsningen fra Bundesdruckerei har DPG i dag bestemt seg for ikke å inngå noen endelig kontrakt med Bundesdruckerei om sikkerhetsmerking av panteemballasje. Utfordringene relaterer seg til blekket, ikke til TOMRA-leserens evne til å oppdage og gjenkjenne blekket. DPG vil i stedet evaluere et system basert på infrarød merking av panteemballasjen. Dette innebærer at alle RVM-produsenter må bytte ut leseren beregnet på blekket fra Bundesdruckerei med en ny leser som kan oppdage infrarød merking. En ny felttest kan bli ansett som unødvendig siden den nye merkingen er forholdsvis lik den som i dag anvendes i Danmark og derfor allerede er et kjent konsept. Dersom detaljene knyttet til den nye sikkerhetsløsningen ikke spesifiseres i god tid før 1.mai 2006, vil dette kunne bety at all ikke-gjenfyllbar panteemballasje i begynnelsen må gjenkjennes ved hjelp av strekkodelesere. Installerte maskiner vil dermed tilpasses i ettertid med de nødvendige sikkerhetsforanstaltningene.
 
Endringen av sikkerhetsmerkingen er av uvesentlig betydning for TOMRA. For det første endres ikke tidsfristen for implementeringen av et nasjonalt pantesystem i Tyskland. Dette betyr at etterspørselen etter og ordresituasjonen for pantemaskiner er uforandret, siden dagligvarekjedene fortsatt er nødt til å finne kostnadseffektive løsninger for å håndtere store mengder panteemballasje fra og med 1.mai 2006. For det andre vil spesifikasjonene for en mulig ny sikkerhetsmerking gjøres tilgjengelig for alle pantemaskinprodusenter for å besørge høy systemsikkerhet og unngå svindel. Dette betyr at leseren for sikkerhetsmerkingen ikke kommer til å representere noen konkurransefordel for en enkelt pantemaskinleverandør, men at den snarere blir en standardkomponent i alle maskiner. Dette var også tilfellet med leseren som ble utviklet av TOMRA for Bundesdruckereis løsning.
 
TOMRA er fortsatt sikre på at alle spesifikasjoner som utformes av DPG samt våre tyske kunders behov kan tilfredsstilles fremover.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt konsernsjef Amund Skarholt på tlf. 97 55 94 25
 
Asker, 2.desember 2005
Tomra Systems ASA
 

Abonner