TOMRA - Tilbakekjøp av egne aksjer

Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 550,000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 45,17 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 1.070.000.
 
Kontaktperson: CFO Espen Gundersen, telefon 97 68 73 01.

Asker, 25. oktober 2005 <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner