TOMRA - TOMRAS ÅRSRAPPORT 2005 PUBLISERT

TOMRA offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2005. En pdf-versjon av rapporten er vedlagt denne børsmeldingen og vil også gjøres tilgjengelig på TOMRAs hjemmeside (under "Investor Relations", "Reports and Presentations" på www.tomra.com ), på Oslo Børs ( www.newsweb.no ) og på Hugin Online ( www.huginonline.no ).
 
Den trykte versjonen av årsrapporten vil distribueres til aksjonærer, analytikere og andre interessenter senest 19. april.
 
Ved spørsmål, vennligst kontakt IR-ansvarlig Håkon Volldal på telefon 66799229 (kontor) eller 97719973 (mobil)
 
Asker, 7. april 2006
Tomra Systems ASA

Abonner