TOMRA - Tredje kvartal 2006

Vedlagt følger en kortversjon av kvartalsrapporten. For ytterligere informasjon, se lenker til den fullstendige rapporten og kvartalspresentasjonen til slutt i meldingen.
 
Driftsinntekter på 1.068 MNOK (+67 prosent relativt til 641 MNOK i tredje kvartal 2005)
Driftsresultat på 194 MNOK (71 MNOK i tredje kvartal 2005)
Kontantstrøm fra driften på 121 MNOK (66 MNOK i tredje kvartal 2005)
 
Collection Technology
Inntektene i dette segmentet var på 645 MNOK i tredje kvartal 2006, en økning på 116 prosent sammenlignet med fjoråret. Samlede inntekter sålangt i år viser en økning på 118 prosent mot fjoråret. Økt salg av maskiner i Tyskland er hovedårsaken til inntektsveksten. Driftsresultatet for kvartalet ble 146 MNOK mot 40 MNOK i fjor.
 
Europa
Inntektene beløp seg til 541 MNOK i tredje kvartal 2006, opp 169 prosent sammenlignet med 2005. I Tyskland installerte TOMRA ~2,150 nye maskiner og oppgraderte 150 eksisterende maskiner i løpet av kvartalet.
 
Østkysten av USA og Canada
Inntektene i tredje kvartal var på 16.4 MUSD, en økning på 9 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Samlede inntekter sålangt i år er opp 4 prosent målt i USD og 5 prosent målt i NOK.
 
Materials Handling
Inntektene i kvartalet økte med 21 prosent til 46.6 MUSD. Samlede inntekter sålangt i år har økt med 16 prosent i USD og 17 prosent i NOK. Hoveddriverne er økte volumer og attraktive materialpriser i California. Driftsresultatet i tredje kvartal økte fra 32 MNOK i fjor til 42 MNOK i år.
 
Industrial Processing Technology
Inntektene i tredje kvartal var på 127 MNOK, en økning på 34 prosent i forhold til 2005. Samlede inntekter sålangt i år er opp 33 prosent. Sterk organisk vekst i TiTech er hovedårsaken til denne økningen. Driftsresultatet var opp fra 15 MNOK i tredje kvartal i fjor til 20 MNOK i år.
 
Development initiatives
Storbritannia
TOMRA og TESCO fortsetter å jobbe sammen om utrullingen av de 100 TOMRA gjenvinningssentrene som ble bestilt i juni. Installasjonsstedene har blitt utpekt, og produksjonen av de første sentrene er igangsatt. Det første senteret vil installeres i slutten av oktober/begynnelsen av november.
 
Japan
TOMRA har totalt 125 installsjoner i Japan. I Tokyo har TOMRA og Sumitomo Corporation nå 27 maskiner installert i seks ulike bydeler. Flere maskiner vil bli installert i de gjenværende månedene av året.
 
Hellas
Som kommentert i andrekvartalsrapporten, har TOMRA mottatt en ordre fra Hellas på minimum 210 maskiner. Ordren har blitt plassert av et privat, gresk selskap, og maskinene skal anvendes i Aten. De første sentrene med TOMRA-maskiner ble åpnet i august i år.
 
 
For presentasjon av 3. kvartal 2006 (engelsk), vennligst bruk følgende link:
 
For fullstendig rapport for 3. kvartal 2006 (engelsk) med tabeller, vennligst bruk følgende link:
 
For å se vår internett-overføring av presentasjonen, vennligst bruk følgende link :
 
Et opptak av kvartalspresentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Abonner