TOMRA danner Joint Venture med Wise Recycling.

TOMRA har nå signert en intensjonsavtale for å gjennomføre en egenkapital-investering i Wise Recycling LLC. Wise Recycling kjøpte med virkning fra 1. mars 1998 Reynolds Recycling Divisions operasjoner i 23 ikke-pant stater i USA. Fra samme dato kjøpte TOMRA opp Reynolds retur- og materialhåndtering i California og 4 ikke-pant stater.

TOMRA skal nå investere 7,5 MUSD i ny egenkapital for en 50% eierandel i Wise Recycling. TOMRA forventer årlig å motta minimum 1,2 MUSD i netto inntekt som vil bli behandlet etter egenkapital-metoden. Årlige omsetning antas å utgjøre 110 MUSD, men vil ikke bli konsoldiert under egenkapital-metoden.

Joint Veture selskapet vil opprettholde den nasjonal tilstedeværelse og identitet i USA som den hadde under Reynolds Recycling. Dagens operasjoner fokuserer primært på innsamling av aluminiumsbokser gjennom 250 mottakssentere og 60 servicesentere, samt prossering i 22 prosesseringsanlegg. Både TOMRA og Wise ser betydelige muligheter for å forbedre den landsomfattende operasjonen gjennom økte volumer og fortjeneste. På lengre sikt (2-3 år) tror TOMRA at en nasjonal dekning i USA er nødvendig for utvikling og igangsetting av en ikke-pant strategi, som vil kunne kombinere TOMRA`s unike teknologi og innsamlingssystemer med Wise`s ekspertise innen omsetning av materialer.

Spørsmål kan rettes til Adm.direktør Erik Thorsen eller Økonomidirektør Helge Nerland på telefon 66 79 91 00.

Asker, 15. juni 1998
TOMRA SYSTEMS ASA


Erik Thorsen
Adm. direktør

Abonner