TOMRA INKLUDERT I NY "SOCIAL RESPONSIBILITY INDEX"

Asker, 1. oktober 2003 - TOMRA har som ett av kun 70 selskaper blitt inkludert i Kempen/SNS Smaller Europe Socially Responsible Investment (SRI) indeks.

Denne indeksen, som i dag blir offisielt lansert av Kempen Capital Management og SNS Asset Management, har blitt utviklet for å hjelpe investorer å vurdere mindre europeiske selskapers prestasjon som sosialt ansvarlige investeringer. De 70 initielle medlemmene av indeksen har blitt valgt ut av Kempen og SNS etter en omfattende utvelgelsesprosess som involverte mer enn 1700 selskaper, alle med en markedsverdi på under 2 milliarder euro.
 
Med denne nye utmerkelsen er TOMRA's posisjon som et ledende miljø- og samfunnsmessig ansvarlig selskap anerkjent av alle ledende sosialt ansvarlige investeringsindekser, bl.a Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI World og DJSI Stoxx), FTSE4Good Index, Ethibel Sustainability Index, Storebrand Best in Class Index og Nordic Sustainability Index.

For ytterligere informasjon, kontakt: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Fredrik Witte <!-- hugin-supplied --><br> Vice President <!-- hugin-supplied --><br> Chief Analyst & Investor Relations Officer <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA <!-- hugin-supplied --><br> Tel: +47 66 79 92 90 <!-- hugin-supplied --><br> Fax: +47 66 79 92 30 <!-- hugin-supplied --><br> E-mail: fredrik.witte@tomra.no <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> eller <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Aleksander Mortensen <!-- hugin-supplied --><br> Vice President Quality and Environment <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA <!-- hugin-supplied --><br> Tel.: +47 66 79 93 63 <!-- hugin-supplied --><br> Fax: +47 66 79 91 11 <!-- hugin-supplied --><br> E-mail: aleksander.mortensen@tomra.no <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Eller gå inn på våre websider: www.tomra.com <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br>

Abonner