TOMRA Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2004

Torsdag 14. oktober kl.1615 presenterer konsernsjef Erik
Thorsen resultatene for 3. kvartal 2004.

Presentasjonen blir sendt som direkte overføring på
www.tomra.com og www.oslobors.no/webcast.
Et opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig
umiddelbart etter avsluttet presentasjon.

Sted: Oslo Børs, Tollbugaten 2, Oslo

Påmelding: Irene Tabone 
Tel: +47 23 29 64 52 eller e-mail: irene@hegnar.no
 
Tilgjengelig materiale: Powerpoint-presentasjonen og 
kvartalsrapporten blir sendt ut samtidig med starten på 
direktesendingen og gjøres tilgjengelig på www.tomra.com 
(investor relations-sidene), på www.oslobors.no og på www.huginon
 
Spørsmål: Hvis du følger TOMRAs direkte overførte 
kvartalspresentasjon på internett, har du mulighet for å 
stille skriftlige spørsmål direkte tilbake til ledelsen. 
 

Asker, 5 oktober 2004 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner