TOMRA kjøper distributør i BelgiaSelskapets omsetning utgjorde 23 MNOK i 2000, og den totale installasjonsbasen er ca. 800 returautomater.

Kjøpesummen på 36 MNOK inkluderer goodwill på 26 MNOK.

Belgiske myndigheter har nylig signalisert et ønske om å øke andelen av gjenfyllbar emballasje med pant, og TOMRA ser gode vekstmuligheter i Belgia for de kommende år.

Spørsmål kan rettes til konsernsjef Erik Thorsen eller Adm. Dir., Tomra Europe AS Morthen Johannessen på telefon +47 6679 9100.


Asker, 13. mars 2001

Erik Thorsen
Konsernsjef
Sign.

Abonner