TOMRA kjøper ledende miljøteknologibedrift

Tomra Systems ASA har inngått en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i TiTech Visionsort AS (TiTech) fra Ferd AS. Kjøpesummen er NOK 235 millioner på gjeldfri basis.

TiTech er verdens ledende leverandør av teknologiløsninger for gjenkjenning og gjenvinning av materialfraksjoner med høy verdi som f. eks. drikkevareemballasje og papir. Dette danner grunnlag for mer effektiv resirkulering i de fleste markeder. Selskapet hadde i 2003 en omsetning på NOK 88 millioner og forventer sterk og lønnsom vekst i 2004. TiTech har installert mer enn 600 systemer på verdensbasis, og har aktiviteter i bl. a. Tyskland, Spania, Storbritannia, Italia, Japan og USA. Mer informasjon om TiTech finnes på www.titech.no.
 
Gjennom oppkjøpet av TiTech utvides TOMRAs portefølje av miljøteknologiløsninger. Innlemmelsen av TiTech i TOMRAs Recycling Solutions-divisjon vil styrke Gruppens posisjon i de markeder i verden som ikke omfattes av pant. TOMRA og TiTech vil kunne tilby komplementære miljøteknologiløsninger i form av TiTechs sorteringssystemer for prosess-/soteringsanlegg og TOMRAs nyutviklede automatiserte resirkuleringssentre. Dette oppkjøpet representerer et viktig skritt i TOMRAs strategi for å videreutvikle en forretningsmodell for markeder uten pantesystemer.
 
Kjøpesummen er NOK 235 millioner på gjeldfri basis. Endelig oppgjør som skal betales for aksjene i TiTech vil være avhengig av nettogjeld per 30. juni 2004. Nettogjeld er estimert til ca. NOK 15 millioner og vil endelig fastsettes gjennom en revisjon. Den effektive datoen for transaksjonen vil være 30. juni 2004 og overtagelse ventes gjennomført i slutten av august 2004. TOMRA vil finansiere oppkjøpet gjennom fra egen kontantbeholdning.

Asker, 12. juli 2004 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Tomra Systems ASA

Abonner