TOMRA og Sumitomo har signert partnerskapsavtale

Tomra Systems ASA (TOMRA) og Sumitomo Corporation (Sumitomo) har i dag signert en partnerskapsavtale om å utvikle markedet for automatiserte innsamlings- og gjenvinningsløsninger for brukt drikkevareemballasje i Japan basert på TOMRAs panteautomatteknologi.

Signeringen av partnerskapsavtalen representerer en konklusjon på samarbeidet og diskusjonene de to selskapene har hatt siden slutten av 2004. Sumitomo og TOMRA har i fellesskap gjennomført markedsundersøkelser samt en rekke markedsutviklingsaktiviteter i Japan, herunder pilotprosjektet "Ecolife" i Tokyo-området i 2004-2005. Som et resultat av disse anstrengelsene, valgte Nakano Ward i 2005 som første bydel i Tokyo å installere Tomra-teknologi for innsamling og gjenvinning av PET-flasker. Andre bydeler i Tokyo vurderer nå å gjøre det samme, og flere pilotprosjekter pågår.
 
Både Sumitomo og TOMRA vil bidra med personell og betydelige finansielle ressurser til partnerskapet. Prioritet nummer én for partnerskapet er å markedsføre og skape oppmerksomhet rundt løsningene som tilbys. Det kortsiktige målet er å installere 100 maskiner på kommersiell basis eller pilotbasis i løpet av de kommende 12 månedene. Tokyo-området er hovedmålet for dette initiativet, siden en fortsatt positiv utvikling i Tokyo forventes å ha en betydelig påvirkning på en eventuell landsomfattende utrulling av automatiserte innsamlingsløsninger i Japan. Fokuset vil være på innsamling og gjenvinning av PET-flasker. Årsaken til dette er at PET-flasker representerer en relativt ny emballasjetype i Japan som vokser hurtig og for øyeblikket har en veldig høy gjenvinningskostnad i eksisterende resirkuleringssystemer.
 
Sumitomo og TOMRA er svært fornøyd med fremdriften i samarbeidet så langt og ser frem til å kapitalisere på de enorme mulighetene for automatiserte innsamlings- og gjenvinningsløsninger i det japanske markedet. Signeringen av partnerskapsavtalen er en viktig milepæl i de to selskapenes utvidede samarbeid, og avtalen legger et godt fundament for hva begge selskap tror blir en stor og attraktiv virksomhet i fremtiden. Gitt en fortsatt positiv utvikling, har TOMRA og Sumitomo som mål å installere 2.000 maskiner i Japan i løpet av de neste tre årene. Det totale potensialet for maskiner i Japan gitt en landsomfattende utrulling er estimert til cirka 25.000.
 
For spørsmål eller ytterligere kommentarer, kontakt konserndirketør Trond Johannessen (91 59 66 88) eller IR-direktør Håkon Volldal (97 71 99 73).
 
Asker/Tokyo, 22. mai 2006
Tomra Systems ASA

Abonner