TOMRA og Wise Recycling

2. februar 2000 signerte TOMRA en intensjonsavtale med Wise Metals Group LLC (WMG) om å selge sin 50% eierandel i Wise Recycling LLC (WR) for 12 MUSD, inkludert en gevinst på 1,5 MUSD. WMG ville etter denne transaksjonen eie 100% av WR.28. desember 2000 signerte TOMRA og eierne av WMG en endelig kjøpsavtale i henhold til betingelsene i den opprinnelige intensjonsavtalen. Som følge av den vanskelige økonomiske situasjonen i WMG ble partene enige om at TOMRA skulle få 12 MUSD i oppgjør for salget, samt oppgjør for utestående fordringer på WR på 15 MUSD gjennom sikrede gjeldsbrev.

Etter å ha diskutert betingelsene i disse avtalene konkluderte WMG bankenes styringskomité fredag 26. januar 2001 at de ikke kunne akseptere gjeldsbrevene. TOMRA har derfor besluttet umiddelbart å iverksette tiltak for å redusere den finansielle eksponeringen mot WMG.

Revisjonen av årsregnskapene for WMG og WR starter denne uken. Aksepten fra WMG’s banker på brudd på lånebetingelsene utløper 28. februar 2001 dersom den ikke blir forlenget. TOMRA må derfor ta stilling til nødvendigheten av, og størrelsen på en evt. avskriving før revisjonen av WMG er ferdig, og en fremtidig finansieringsplan er klarlagt. TOMRA’s totale eksponering er 45 MUSD.


Styret forventer at krisen i WMG vil få en sterk negativ effekt på regnskapene for år 2000. Styret forventer ikke at utviklingen i WMG vil få negativ betydning for inntjening og likviditet i 2001. Egenkapitalsituasjonen og selskapets likviditet fortsetter å være sterk.

Eventuelle spørsmål kan rettes til konsernsjef Erik Thorsen på telefon 66 79 9201 eller 66 79 91 00. <br> <br>Asker, 29. januar 2001 <br>TOMRA SYSTEMS ASA <br> <br> <br>Erik Thorsen <br>Konsernsjef <br>

Abonner