TOMRA plasserer vel 1,0 milliard kroner gjennom rettet emisjon

TOMRA har gjennomført en rettet emisjon mot 60 finansielle investorer, primært i Norge og England, på totalt 4 millioner aksjer á pålydende kr 2,- til tegningskurs kr 260,-. Dette tilsvarer 4,8% av selskapets aksjekapital. Det totale emisjonsbeløpet på 1,04 milliarder kroner er planlagt benyttet i forbindelse med fremtidige oppkjøp samt for å posisjonere selskapet innenfor den totale verdikjeden i flere europeiske markeder. Emisjonen ble tilrettelagt av Alfred Berg.

<br>Asker, 1. september 2000 <br>TOMRA SYSTEMS ASA <br> <br>Erik Thorsen <br>Konsernsjef <br>

Abonner