TOMRA satser i California

TOMRA har inngått en intensjonsavtale med Wise Recycling LLC om kjøp av selskapets vest-kyst operasjoner som består av aktiviteter i California og de fire ikke-pant statene Colorado, Washington, New Mexico og Hawaii med driftsinntekter i 1997 på USD 40 mill.. TOMRA har idag ingen aktivitet i California, som er USA`s største pantstat. Her skjer mottaket av drikkevareemballasje gjennom en etablert struktur av manuelle mottaks- og resirkuleringssentere og ikke gjennom automater i butikk som er vanlig i øvrige pantstater. Denne strukturen medfører at driftsmarginene i operasjonen er relativt moderate.

Operasjonene består av 147 mottakssentere og 7 prosesseringsanlegg for returemballasje med ialt ca. 250 ansatte. Det forventes at transaksjonen vil bli et rent kjøp av tomter, bygg og andre driftsmidler og ikke inneholde goodwill.

Forhandlingene planlegges sluttført innen utgangen av februar. Dersom oppkjøpet blir gjennomført, vil dette bli et viktig ledd i TOMRA`s California strategi samt i utviklingen av en strategi for ikke-pant stater.

TOMRA presenterer foreløpige tall for 1997 fredag 20. februar 1998 kl 08.00.

Asker, 16. februar 1998
TOMRA SYSTEMS ASAErik Thorsen
Adm. direktør

Abonner