Tomra signerer avtale med CAMCO RecyclingKjøpesummen for 50,5% eierandel i CAMCO er satt til USD 1,2 millioner, og representerer 5 ganger resultat før skatt. Årets omsetning forventes å ligge i området USD 8 til 10 millioner. Transaksjonen vil få regnskapsmessig effekt fra 1. april 2000.

Investeringen i CAMCO representerer TOMRAs første investering i Canada av betydning, og er et ledd i en overordnet strategi for sterkere posisjonering i det canadiske markedet. TOMRA er i dag kun representert i provinsen Quebec gjennom sitt salgs og service selskap, Les Systems Tomra. Selv om de fleste provinsene i Canada har etablert pantsystemer har foreløpig ingen etablert fullt integrerte gjenvinningssystemer som inkluderer informasjonshåndtering, administrasjon, logistikk, markedsføring av materialer samt verdiøkende prosessering.

Med over 30 millioner innbyggere i Canada, har 10 provinser og territorier etablert pantsystemer. Returandelene i pantsystemene varierer fra 80-96% med over 4 milliarder emballasjeenheter returnert. CAMCO investeringen vil derfor være et godt grunnlag for et utvidet engasjement i det canadiske markedet.

Asker, 10. april 10, 2000
Tomra Systems ASA


Erik Thorsen
Konsernsjef

Abonner