VEDTAK I EU-KOMMISJONENS SAK MOT TOMRA

EU-kommisjonen har i dag konkludert med at TOMRA i perioden 1998 til 2002 hindret konkurransen i panteautomatmarkedet i Østerrike, Tyskland, Nederland, Norge og Sverige gjennom å ha implementert en ekskluderende strategi. Som følge av dette har Kommisjonen besluttet å ilegge TOMRA en bot på EUR 24 millioner. I tillegg har TOMRA blitt pålagt å bringe til opphør alle avtaler med eksklusivitets- og/eller lojalitetsforpliktelser. Dette ble implementert allerede for flere år siden.
 
I september 2004 mottok TOMRA EU-kommisjonens anklageskrift relatert til Kommisjonens granskning av selskapet i 2001. TOMRA leverte sitt tilsvar til anklageskriftet i november 2004. I tilsvaret avviste TOMRA Kommisjonens anklager. Forut for Kommisjonens anklageskrift hadde TOMRA dessuten iverksatt tiltak for å forhindre potensielle fremtidige anklager, blant annet gjennom implementeringen av et "compliance program". Uavhengig av de påleggene Kommisjonen har nevnt i dagens vedtak opererer derfor TOMRA i dag i henhold til gjeldende lover, regler og praksis.
 
TOMRAs styre vil vurdere hva som skal gjøres i forhold til boten som er blitt ilagt selskapet. Om nødvendig kan TOMRA innen to måneder bringe Kommisjonenes vedtak inn for EU-domstolen (EUs førsteinstansrett). Hvor vidt TOMRA vil akseptere vedtaket eller forfølge saken rettslig vil bli kommunisert på et senere tidspunkt.
 
Spørsmål i saken kan rettes til konsernsjef Amund Skarholt på telefon 97 55 94 25.
 
 
Asker, 29. mars 2006
Tomra Systems ASA
 

Abonner