Sparer millioner i forsikringspremie

I følge forsikringsansvarlig, Erik Weisser-Svendsen i Moelven Industrier ASA er det ikke bare lav forsikringspremie som konsernet belønnes med. - Brannsikkerhetstiltak sørger i tillegg for at blir det færre avbrudd som følge av brann. Vi blir en mer effektiv og driftssikker bedrift. Det merkes også resultatmessig for konsernet. Mindre risiko for brann gjør oss til en tryggere bedrift å jobbe i, sier Weisser Svendsen. Moelven Limtre er bestRisikovurderingen med fokus på brann som er gjennomført i samarbeid forsikringsselskapet Trygg Hansa, viser at Moelven Limtre AS er best av alle 45 Moelven-anleggene når det gjelder forebyggende sikkerhetstiltak mot brann. Weisser-Svendsen - som er fagansvarlig for det brannforebyggende arbeidet i Moelven - sier at resultatene er for 2017 og halve 2018.- Moelven Limtre hadde ikke en eneste anmerkning i Trygg Hansas brannforebyggende besøk. Det ble understreket i besøket at bedriften har god kontroll på blant annet sprinkler, brannalarmer, brannceller og øvrig  teknisk beskyttelse, sier Weisser-Svendsen.Ikke personskaderHan understreker imidlertid at risikovurdering rundt personskader ikke er inkludert her.- Det er kun brannforebyggende tiltak som gjelder, sier han.Bedriftene blir plassert i brannsikkerhetskategoriene superior, good, above standard, standard, below standard og poor.- Det er fortsatt noen av våre bedrifter som har noe å jobbe med. Men samtlige av våre bedrifter ligger innenfor kategorien standard eller bedre. Vi har hele fem bedrifter som ligger på standarden superior. Det betyr at vi holder det som ble lovet da vi for to år siden inngikk ny avtale med Trygg Hansa, sier Weisser-Svendsen.Følges oppOppfølging rundt brannsikkerhet vil fortsette med full styrke over hele konsernet.- Viktige variabler i gradingen er f.eks. vann, sprinkler, orden, renhold og bygningsmasse. Vi ser at noen har naturlige utfordringer når det gjelder noen av variablene. Blant annet har noen bedrifter en så gammel og utfordrende bygningsmasse og fabrikkdesign til at det vil være krevende at forsikringsselskapet gir de plass i kategoriene above standard eller bedre, sier Weisser-Svendsen. Høyt fokus på sikkerhetErik Weisser-Svendsen sier at Moelven de senere årene har hatt høy fokus på brannsikkerhet fordi konsernet for en del år tilbake sto i fare for ikke å få forsikring. Industrien var sikkerhetsmessig for dårlig rustet.- Vi forsto alvoret i dette og har siden investert nærmere 100 millioner kroner i brannsikkerhetstiltak. Moelven er nå en av de beste i klassen, sier Weisser-Svendsen.Han poengterer at å ha forsikringene i orden – særlig i dårligere tider - er helt avgjørende.Må ha forsikring for å få lån- Det er rett og slett så alvorlig at dersom man ikke har forsikring, får man ikke lån i banken. Får ikke en industrivirksomhet lån, betyr det i realiteten store utfordringer, sier Weisser-Svendsen.For ytterligere info:Erik Weisser-Svendsen, mobil  +47 90727885

Personkunder og bedrifter låner mer

DNBs resultat for andre kvartal 2018 var 6 084 millioner kroner, en økning på 847 millioner fra andre kvartal 2017. Utlånene til personkunder har økt med 36 milliarder kroner det siste året. Norsk økonomi er fortsatt på rett kurs og bidrar til nok et stødig resultat for DNB. Lave tap og stabile inntekter er hovedingrediensene i resultatet for første halvår. – Selv om det er gode tider, så kommer ikke resultatene av seg selv. Vi er glade for at vi er en attraktiv bank for dem som skal realisere boligdrømmen, og for dem som tar sjansen på å starte egen bedrift. For å opprettholde denne posisjonen må vi fortsette å levere de beste kundeopplevelsene, sier konsernsjef Rune Bjerke. Folk og bedrifter låner mer Flere personkunder kommer til DNB for å låne penger til boligkjøp og andre formål. De siste 12 månedene har utlånene til personkunder økt med 36 milliarder kroner, noe som utgjør en vekst på 5,0 prosent. I andre kvartal var veksten på drøyt 6 milliarder kroner. Også bedriftene låner mer hos DNB. Utlån til SMB-segmentet har økt med 23 milliarder kroner det siste året, og i andre kvartal økte også utlånene til de største bedriftskundene. Det ga en samlet utlånsvekst på 16 milliarder kroner til bedriftene i kvartalet. – Vi vokser som planlagt i personmarkedet. Samtidig tar vi av oss hatten for alle bedriftseierne som gir gass. I en tid med internasjonal uro er det skikkelig god fart i norsk næringsliv. Gledelig er det også at 40 prosent av dem som starter bedrifter i Norge, velger DNB som bank, sier Bjerke. DNBs utlån til SMB-segmentet passerte for første gang 300 milliarder kroner ved utgangen av juni. God underliggende aktivitet Fusjonen mellom Vipps, BankID og BankAxept er nå gjennomført, og transaksjonen har hatt en positiv resultateffekt på 464 millioner kroner. DNB eier 44,3 prosent av det nye selskapet. Renteinntektene øker i takt med utlånsporteføljen. I andre kvartal var økningen på 21 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. For første halvår totalt sett var økningen på 507 millioner kroner. Utlånsmarginen falt noe i andre kvartal grunnet økte pengemarkedsrenter. Andre inntekter ble redusert med 538 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av en negativ verdiutvikling for bankens basisswapper. Provisjonsinntekter fra DNB Markets og eiendomsmegling bidro positivt i et aktivt kvartal for disse enhetene. Kostnadene var 231 millioner kroner lavere enn i andre kvartal i fjor. Dette skyldes i hovedsak at virksomheten i Baltikum ikke lenger utgjør en del av regnskapet. Lavere IT- og markedsføringskostnader er også en del av forklaringen. Lavere tap De makroøkonomiske utsiktene har også ført til at flere bedrifter klarer seg godt. Selv om enkelte bedrifter i offshorenæringen fortsatt er sårbare, har utviklingen totalt sett gitt tilbakeføringer av regnskapsmessige tap for DNB. Lavere tap bidrar også til høyere avkastning på egenkapitalen, som i kvartalet var på 11,8 prosent. – Totalt sett er vi godt fornøyde med kvartalet. Vi strekker oss fortsatt mot vårt mål om å levere en avkastning over 12 prosent, men har aldri lagt skjul på at listen ligger høyt. Fortsatt sunn vekst og lavere tap gjør imidlertid at målet er innen rekkevidde, sier Bjerke. Finansielle nøkkeltall for andre kvartal 2018 · Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,1 milliarder kroner (7,4) · Resultatet var 6,1 milliarder kroner (5,2) · Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,2 prosent (15,8) · Resultat per aksje ble 3,65 kroner (3,07) · Egenkapitalavkastningen ble 11,8 prosent (10,4) · Kostnadsgraden var 43,1 prosent (43,1) Sammenlignbare tall for andre kvartal 2017 i parentes.

Ti år med sommerprosjekter

- Vi gleder oss over at så mange talenter ser til Kongsberg Gruppen for en relevant sommerjobb. Sommerprosjektene er en unik mulighet for studentene å sette teori ut i praksis, samt prøve seg på reelle arbeidsoppgaver. I tillegg får vi i Kongsberg Gruppen nye hoder som ser på våre prosjekter fra en annen synsvinkel, noe som er interessant og lærerikt, sier konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy. Kongsberg Gruppen har to typer hovedjobber for sommerstudentene; arbeid med et konkret prosjekt eller sommerjobb i teknisk avdeling. Prosjektene er mest populære, hvorav prosjektene «Smartship», «LocalHawk» og «Costal Shark» er årets mest populære med i gjennomsnitt 450 søkere hver. Blant årets 123 sommerstudenter er 43 prosent kvinner. - Nivået på studentene som er hos oss er imponerende. De kommer med fersk kunnskap og nye metoder, og i møtet med våre erfarne teknologer jobber de med reelle teknologiske utfordringer. Vi fortsetter også å se en økning blant kvinnelige studenter, og det er meget positivt for Kongsberg Gruppen og for teknologifagene, sier Håøy. Prosjekter går over flere år Totalt gjennomføres det 7 prosjekter hvorav flere er prosjekter som har gått over flere år. Et av prosjektene som har vært med fra starten er LocalHawk. - LocalHawk er et prosjekt som baserer seg på droner, og har tidligere år dreiet seg om å bygge dronene mekanisk, samt lage software for autonom landing og takeoff. I år er det kjøpt inn nye droner slik at studentene skal fokusere på utviklingen av software for en autonom dronesverm - altså få dronene til å jobbe sammen uten manuell påvirkning, sier studentprosjektleder for LocalHawk, Marie Pauline Kristiansen. Fokus på bærekraftig havteknologi Nytt av året er to nye sommerprosjekter innen teknologi for havene. Prosjektene «SmartShip» og «Marine Plastics» tar for seg to forskjellige problemstillinger knyttet til bærekraftig hav. - SmartShip baserer seg på utviklingen av verdens første helautonome nullutslippsskip, «Yara Birkeland». Vi tror det blir spennende for studentene å få jobbe med et så dagsaktuelt prosjekt, og gleder oss til å se hva de får til i løpet av sommeren, sier Håøy. Studentene på prosjektet «Marine Plastics» skal jobbe med å kartlegge status og teknologi for reduksjon av plast og mikroplast i havet. I følge studentene på prosjektet er det kun 1 prosent plast som er synlig på havets overflate, og 5 prosent som er synlig på strender og i sjøkanten. De resterende 94 prosentene ligger på havets bunn og påvirker det marine livet. Formålet med prosjektet er at studentene skal utforske, og finne en eller flere måter å samle opp plast i havet. - Teknologi er sentralt for å løse flere av de utfordringene vi står overfor, og en sentral driver for å utvikle nye muligheter for transport, energi, mattilførsel og andre områder som er viktig for samfunnsutviklingen. Engasjementet rundt prosjektene SmartShip og Marine Plastics viser hvor oppdaterte studentene er på ny teknologi, samt deres interesse for bærekraftig utvikling. Vi synes det er inspirerende å se at studentene engasjerer seg for aktuelle temaer vi i Kongsberg Gruppen setter høyt på agendaen, sier Håøy. For ytterligere informasjon, kontakt:Helene Strøm Bergset, Kommunikasjonsrådgiver, Kongsberg Gruppen, 907 05 399, helene.strom.bergset@kog.kongsberg.com KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Oppdatering: Nordea presenterer resultatet for 2. kvartal 2018 torsdag 19. juli 2018

- Ny tid for presentasjonen for analytikere og investorer i London 20. juli Delårsrapporten vil bli offentliggjort ca. kl. 07.00 CET. PressekonferanseTid: 09.00 CET. Registrering fra kl. 08.30.Av sikkerhetsgrunner må gyldig ID fremvises.Sted: Smålandsgatan 17, Stockholm. Konsernsjef Casper von Koskull presenterer resultatene.Presentasjonen gis på engelsk og kan følges direkte (direktelenke).  Du finner presentasjonsmaterialet på www.nordea.com/ir. For å delta kontakter du: Afroditi Kellberg i Nordea på e-post: afroditi.kellberg@nordea.com For å lytte til pressekonferansen (begynner kl. 09.00) og delta i spørsmålrunden (begynner ca. kl. 09.30) med Christopher Rees, Group CFO og Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, ring +44(0) 330 336 9411, +46(0) 8 5065 3942 eller +358 (0) 9 7479 0404, adgangskode 3698162, senest 08.50 CET. Et opptak av telefonkonferansen vil bli lagt ut her.  Opptaket vil også være tilgjengelig frem til 26. juli på telefon +44 (0) 207 660 0134, +46 (0) 8 5199 3077 eller +358 (0) 9 8171 0562, adgangskode 3698162. Presentasjon for analytikere og investorer i London 20. juliTid: 12.30 lokal tidSted: Nordeas kontorer, 5 Aldermanbury Square, London, EC2V 7AZ Casper von Koskull, konsernsjef, Christopher Rees, Group CFO, Rodney Alfvén, leder av Investor Relations og Pawel Wyszynski, Senior IR Officer, vil delta. Presentasjonen med spørsmål og svar forventes å vare rundt én time. For å delta kontakter du Ruby Megran i Nordea på e-post: ruby.megran@nordea.com  Rapporten publiseres på engelsk og svensk. Pressemeldingen med et sammendrag av resultatene publiseres på engelsk, svensk, dansk, finsk og norsk. For mer informasjon:Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 722 350 515Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea Norge, tlf. +47 997 67 996

Besøkssenteret Pro Nemus er et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Bygningens tresøyle og bjelkeramme og de prefabrikerte vegg-, gulv- og takelementene er laget av Kerto® LVL-produkter (laminerte finerbjelker). I bygningen er trematerialene og mange konstruksjonstekniske detaljer synlige som en del av utstillingen. Metsä Woods treprodukter har også blitt brukt på ulike måter i besøkssenterets interiørdesign og visuelle løsninger. Prefabrikerte treelementer øker hastigheten på konstruksjon Trerammen og elementene til besøkssenteret Pro Nemus ble levert av det finske selskapet VVR Wood. Metsä Woods Kerto LVL-produkter ble brukt til rammesystemet og også til å produsere flere limte søyler og bjelker. Sweco Finland Oy var ansvarlig for besøksenterets konstruksjonsteknikk. Alle treelementmodellene som ble brukt i utformingen av senteret, har tidligere blitt brukt i leilighets- og hallbyggeprosjekter. Pro Nemus ble bygget i Äänekoski på bare syv måneder. Den stramme tidsplanen var den største utfordringen under prosjektet, der arkitektoniske detaljer måtte implementeres med eksepsjonell presisjon. God planlegging og samarbeid mellom de ulike partene spilte en viktig rolle i gjennomføringen av prosjektet. “Bygging ved hjelp av treelementer er raskt og effektivt, og prosjektstyring er lettere når konstruksjoner som består av elementer, i stadig større grad blir fullført på fabrikker, sier Tero Vesanen, administrerende direktør i VVR. “Metsä Woods Kerto LVL-produkter ble levert til elementfabrikken kappet i henhold til vår spesifikasjon, noe som gjorde monteringen svært effektiv hos oss." Veggelementene og den spesielle CNC-bearbeidingen av treproduktene til bygningen ble fullført av Punkaharjun Puutaito, en underleverandør for VVR. Samarbeidspartnere spiller en nøkkelrolle i industriell trekonstruksjon. I et nettverk av spesialiserte ekspertselskaper fokuserer hvert selskap på kjernevirksomheten, noe som resulterer i nye, konkurransedyktige byggeløsninger. En bygning lik skogen selv “Denne bygningen kombinerer industriell trekonstruksjon med svært detaljert tømrerarbeid. Dette er det beste ved å bygge med tre: selve materialet skaper muligheter for mange typer behandlinger, og det er enkelt å implementere”, sier Ulla Passoja fra UKI Architects, prosjektarkitekten. De nedre områdene i første etasje har en imponerende takhøyde med Kerto LVL S-beam-bjelker, og inngangslobbyen har klesstativer laget av kryssfiner av bjørk og gran. Veggoverflatene med gjennomsiktig svart overflatebehandling er laget av kryssfiner av gran. Veggene i båsene og servantmøblene på toalettet er laget av Kerto LVL. Trappveggene er i kryssfiner av bjørk med CNC-freste mønstre som forbedrer akustikken. Besøkssenteret Pro Nemus er en helt ny opplevelse av skog. Ved å bygge et utstillingsområde som kombinerer ren natur med virtuell virkelighet og erfaringer i forbindelse med den nye bioproduktfabrikken, ønsker Metsä-gruppen å vise vei og etablere seg som en sterk forløper for bioøkonomien. Les mer om prosjektets tekniske detaljer, og se en video om konstruksjonen av Pro Nemus . Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/F2TjtLgn_wJf For mer informasjon, kontakt:Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood, mobil: +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com www.metsawood.no Metsä Wood tilbyr konkurransedyktige og miljøvennlige treprodukter for konstruksjon, industrielle kunder og distributører. Produktene våre er av nordisk trevirke, et bærekraftig råmateriale av høyeste kvalitet. Vår omsetning i 2017 var på 0,5 milliarder Euro, og vi har omtrent 1.400 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.

Resultat påvirket av krevende og lang vinter

- Resultatet er preget av vær-relaterte skader og fortsatt svekkelse i lønnsomheten for motorvogn i Norge. Vi er svært fornøyde med den betydelige resultatforbedringen i vår virksomhet utenfor Norge. For å styrke vår konkurranseevne og lønnsomhet ytterligere fremover vil vi fortsette vår omfattende satsing på digitalisering og innovasjon for å sikre de beste kundeopplevelsene i det nordiske markedet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.     Forsikringsresultatet ble drevet av en premievekst på 2,8 prosent, som ble motvirket av en vesentlig økning i frekvensskadenivået knyttet til eiendom i Norge, hovedsakelig som følge av den lange vinteren. Værrelaterte frekvensskader i andre kvartal, sett i forhold til historisk gjennomsnitt, var anslagsvis 150–200 millioner kroner høyere. Skadeinflasjonen i motorvognforsikringer i Norge bidro også til å trekke ned resultatet. Storskadeinnslaget økte, men var lavere enn hva som normalt forventes. Avviklingsgevinster var noe høyere enn forventet.  Forsikringsresultatet i andre kvartal 2017 var negativt påvirket av en engangseffekt knyttet til gjeninnsettelsespremie på 55 millioner kroner. Banken viste resultatforbedring sammenlignet med samme kvartal i fjor, grunnet gevinst på salget av en portefølje av misligholdte lån. Pensjonsvirksomheten oppnådde sitt beste resultat noen sinne, takket være høyere netto driftsinntekter. Finansavkastningen i kvartalet var lavere enn i samme periode i fjor, på grunn av lavere bidrag fra obligasjoner og omløpsaksjer. I første halvår oppnådde konsernet et resultat før skatt på 1 979,4 millioner kroner (2 867,6). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 1 118,0 millioner kroner (1 704,6), tilsvarende en combined ratio på 90,6 (85,0). Finansavkastningen i kvartalet var 1,2 prosent (1,9), tilsvarende 625,5 millioner kroner (1 036,1). Resultat etter skatt ble 1 539,1 millioner kroner (2 204,6). Resultat per aksje ble 3,08 kroner (4,41).  Hovedpunkter andre kvartal 2018 (andre kvartal 2017)  · Resultat før skatt: 1 252,6 millioner kroner (1 502,7)  · Resultat per aksje: 2,01 kroner (2,19)  · Premieinntekter: 5 987,2 millioner kroner (5 824,7)   · Forsikringsresultat: 706,8 millioner kroner (972,3)  · Combined ratio: 88,2 (83,3)  · Kostnadsandel: 15,2 (15,3)   · Finansresultat: 370,7 millioner kroner (469,9)  Spesielle hendelser: · Utbytte for 2017 ble utbetalt 16. april 2018: 3 550 millioner kroner, tilsvarende 7,10 kroner per aksje  · Den 2. juli 2018 meldte Gjensidige at 100 prosent av aksjene i Gjensidige Bank ASA var solgt til Nordea.  Hovedpunkter hittil i år 2018 (hittil i år 2017)   · Resultat før skatt: 1 979,4 millioner kroner (2 867,6) · Resultat per aksje: 3,08 kroner (4,41) · Premieinntekter: 11 853,5 millioner kroner (11 372,5) · Forsikringsresultat: 1 118,0 millioner kroner (1 704,6) · Combined ratio: 90,6 (85,0) · Kostnadsandel: 15,2 (15,4) · Finansresultat: 625,5 millioner kroner (1 036,1)

STOREBRAND ASA, 2. Kvartal 2018: Sterkt konsernresultat og fortsatt vekst

· Konsernresultat på NOK 812 mill. i 2. kvartal 2018 og NOK 1 743 mill. hittil i år · God vekst i sparevolum · Resultatet positivt påvirket av sterke forsikringsresultater · Økt solvensmargin til 167 prosent - Volumveksten innenfor sparing, kombinert med et sterkt forsikringsresultat og god kostnadskontroll, gjør at vi leverer et sterkt resultat. Vi er fornøyd med resultatet, sier Konsernsjef Odd Arild Grefstad. God vekst i driftsresultatet Driftsresultatet er i 2. kvartal 645 millioner kroner, en økning på 16% sammenliknet med 2. kvartal i fjor. Inntektene vokser med 5% sammenliknet med samme periode i fjor. Vekst i sparevolum og reserveoppløsninger innenfor Forsikring bidrar positivt til resultatet. Veksten i sparevolum fortsetter Kapitalforvaltningsvirksomheten vokser med 87 milliarder kroner (14%) sammenlignet med samme periode året før. Veksten i tjenestepensjon fortsetter, og Storebrand er ledende i innskuddspensjonsmarkedet i Norge med en markedsandel på 32%. I den svenske virksomheten har premier og nysalg vokst med henholdsvis 22% og 36% sammenlignet med året før. - Vi er tilfreds med utviklingen i både det norske og svenske markedet. Kundene velger Storebrand når vi skaper enkle og bærekraftige løsninger og vi er svært stolt over at vi får tillit fra flere nye kunder som velger å plassere sparepengene sine hos oss, sier Konsernsjef Odd Arild Grefstad. Nye partnerskap for vekst For å hjelpe privatkundene våre med å realisere drømmene sine, har vi startet et samarbeid med spareappen Dreams som gjør det enkelt og morsomt å spare. Appen har til nå over tretti tusen brukere i Norge. Storebrand lanserer sparing i FNs bærekraftsmål Sparepengene dine kan gjøre så mye for både deg og verden når du ikke bruker dem. Derfor er det synd at så mye av sparepengene til nordmenn står på bankkonto. Hos oss har du mulighet til å la pengene jobbe med sakene du brenner for, samtidig som sparepengene får muligheten til å vokse. - Gjennom spareløsningen 'bølge' kan våre kunder investere i saker som støtter opp under FNs bærekraftsmål, sier Konsernsjef Odd Arild Grefstad. Styrket underliggende solvensmargin Solvensmargin er 167 prosent per 2. kvartal 2018. Solvensmarginen er positivt påvirket av et sterkt resultat og bygging av bufferkapital. Aktivitet i forbindelse med 2. kvartal 2018 Investor- og analytikerpresentasjon Fredag 13.07.2018 kl. 10:00 CET på Lysaker Park. Presentasjonen vil sendes live på storebrand.com/ir. Spørsmål kan rettes til ir@storebrand.no og vil bli søkt besvart under Q&A. Det vil også bli avholdt en internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere kl 14:00 CET. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. Passord er Storebrand. Kontaktpersoner/mediehenvendelser: Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155 Konserndirektør for bærekraft, næringspolitikk og kommunikasjon, Karin Greve-Isdahl: karin.greve-isdahl@storebrand.no eller (+47) 411 92 329 Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5-12.  

LINK Mobility inngår et strategisk partnerskap med NXT / A2N

NXT Oslo Reklamebyrå endel av NXT/ A2N Reklame & Digitalbyrå er en av Norges ledende kampanjebyråer spesialisert på digitalmarkedsføring og kampanjeforvaltning , i digitale og sosiale medier samt tradisjonell markedsføring. Rundt 25 medarbeidere leverer et bredt spekter av reklame og digitale tjenester til våre kunder.NXT / A2N er Norges representant i InterDirect Network (IDN), som er et verdensomspennende byrånettverk bestående av uavhengige byråer som er ledende innen resultatskapende reklame i sine respektive markeder. Vi har mottatt IDN-Awards - Årets Byrå i 2016 og 2017. Vi har også mottatt flere IDN-priser for ulike kampanjer, samt spesielle priser for "beste kreativitet", "beste digital kampanje", "beste viral kampanje", "beste strategi" og sist men ikke minst "beste resultat", sier daglig leder Terje Davidsen. Vi er veldig stolte av vårt nylige partnerskap med LINK Mobility, som vi kan dele den samme arbeidsfilosofi med. Vi er overbevist om at vårt samarbeid vil føre til mange vellykkede prosjekter for våre felles kunder i fremtiden. Mobil har blitt et veldig sterkt markedsføringsmedium de siste årene. Vårt mål som et kampanjebyrå og spesialist på direkte kommunikasjon er å bli Norges ledende byrå på mobilmarkedsføring. Vi er i tillegg stolte over å bli LINK Mobility's markedsføringsbyrå. Vi ser frem til å hjelpe LINK med annerledes reklame, kommunikasjonsløsninger og ytelsesmarkedsføring, sier Davidsen. LINK Mobility er Europas ledende på mobilkommunikasjon og mobiltjenester, spesialisert på løsninger for digitalisering og forenkling av prosesser. LINK leverer en rekke tjenester som kundeklubb, mobilbetaling og enkle SMS-tjenester som gjør det mulig for bedrifter å kommunisere direkte til kunden ved bruk mobiltelefonen. Vi er lidenskapelig opptatt av mobilteknologi, så det å ha med oss NXT/ A2N som har et mål om å å bli Norges ledende byrå på mobilmarkedsføring er vi meget fornøyd med. Vi er helt sikre på at dette partnerskapet vil gi både NXT og LINK unike muligheter i femtiden. Sier Jan Tore Kjær, Direktør Marked & Salg i LINK Mobility AS.