Oppdatering vedrørende driftsstans 15. juni

– Vi beklager at våre kunder har fått problemer på grunn av driftsstansen. Gjennom helgen har vi konsentrert oss om å finne rotårsaken og gjennomføre alle nødvendige tiltak for å redusere risikoen og stabilisere våre systemer, sier konserndirktør Liv Fiksdahl, leder for konsernets IT-tjenester.  Våre funn tilsier at problemene oppsto i DNBs sentrale lagringsenhet. Lagringssystemet som forårsaket driftsstansen, er levert av Dell EMC. Den foreløpige rapporten konkluderer med at rotårsaken var en menneskelig feil knyttet til en «hypercare-operasjon» utført av ansatte hos Dell EMC, en av HCLs underleverandører. Feilen førte til at HCL, DNBs IT-partner, måtte restarte flere tusen servere. Dette er en komplisert oppgave som krever at ting blir gjort i riktig rekkefølge, og at de ulike lagene av infrastruktur kommer opp før kundekritiske systemer og applikasjoner. Dette tok lang tid, men ble gjennomført på beste måte. Dell EMC er en av verdens ledende leverandører av høytilgjengelig IT-infrastruktur, og har mer enn halvparten av Global 500-selskapene på kundelisten.   DNB har systemer med «høy tilgjengelighet» som skal sikre stabile tjenester hvis noe går galt. Imidlertid påvirket feilen 15. juni den komponenten som sikrer slik høy tilgjengelighet, noe som forårsaket driftsstans. DNB og HCL tar nå alle mulige forholdsregler for å redusere risikoen på dette området. Den samme komponenten forårsaket også feilen 16. mars i år.    Dell EMC har sørget for en «bug-fix» for å eliminere risikoen som forårsaket driftsstansen 16. mars, og lyktes med å implementere denne 17. juni. Oppgraderingen ble vurdert av HCL og Dell EMC til å ikke ha noen uheldige bivirkninger på DNBs produksjonssystemer eller digitale kanaler. Det ble likevel dessverre noe ustabilitet lørdag kveld på grunn oppgraderingen.   – Problemene som DNBs kunder opplevde både i mars og sist uke, er høyst beklagelige, sier Rajeev Nanda, EMEA-ansvarlig for infrastrukturtjenester i HCL. – Det er viktig for DNB å være åpen i forbindelse med driftsstans, enten problemer skyldes DNB eller konsernets underleverandører. DNB påtar seg imidlertid det fulle ansvaret for driftsstansen, sier Liv Fiksdahl. Systemet er under kontinuerlig overvåking, og HCL samarbeider med DNB og partnere på teknologisiden for å sikre stabile systemer.Kontakt:Vidar Korsberg DalsbøKommunikasjonsrådgiver DNB+47 993 80 389

Michelin lanserer den nye oppdaterte X Multi regional-serien!

Dekket er designet for å ha den laveste kostnaden per kilometer og fremragende veigrep under alle værforhold – fra første til siste millimeter i slitebanen. De nye dekkene vil i første omgang være tilgjengelig i fire størrelser: 315/70 R 22.5 for alle posisjoner og drivaksel, og 385/55 R 22.5 for styreaksel og tilhengerdekk. X Multi-serien vil bli utvidet med 295/60 R 22.5 og 315/60 R 22.5 X Multi D i september 2017, og deretter 315/70 R 22.5 X Multi D Remix tidlig i 2018. Innovasjon er hjertet til Michelins produktutvikling og den nye serien av dekk inneholder den aller nyeste teknologien av REGENIONTM, INFINICOILTM, POWERCOILTM og CARBIONTM, som alle bidrar til å levere ekstra verdi og ytelse til sjåføren. Med en RFID-brikke integrert i hvert Michelin X Multi-dekk vil det bli lettere å holde kontroll på firmaets dekk og lastebilflåte. Som «smart-dekk» vil dekkene i den nye serien tilby tilgang til en rekke digitale tjenester, individuell dekkidentifikasjon, forbedret flåte- og lagerstyring, og forbedret sporbarhet av operasjoner. POWERCOIL-teknologien er en ny generasjon av lettere, men mer robuste stålkabler, noe som gjør dekket lettere uten at det mister styrke eller levetid. INFINICOIL er en ståltråd – som kan være opptil 400 meter lang – som går rundt hele dekket for å gi det bedre stabilitet under hele levetiden, noe som gir dekket bedre robusthet og slitestyrke. REGENION er et selvregenererende slitebanemønster som kommer frem etter hvert som slitebanen slites ned, for å opprettholde veigrep og sikkerhet gjennom hele dekkets levetid.  CARBION er et materiale som lages gjennom en innovativ blandeprosess hvor noen av komponentene i slitebanen blandes når de er i en flytende tilstand, noe som resulterer i et mer homogent materiale. Dette materialet øker kilometerstanden til dekket og forbedrer dets rullemotstand, noe som bidrar til å redusere drivstofforbruket. – Det nye Michelin X Multi regional-dekket vil ha et enestående veigrep og kraftig forbedret levetid, og til samme pris som den forrige serien. Dette understreker Michelins forpliktelse til å sikre den laveste totale eierkostnaden for våre kunder, forteller Björn Larsen, teknisk chef for lastebils- og bussdekk på Michelin Nordic AB. Som alle Michelins tunge lastebildekk, er Michelin X Multi-serien konstruert med Michelins velkjente høykvalitets dekkstamme. Ved hjelp av Michelin REMIX er mønsterskjæring og regummiering mulig. Dette gir operatørene mulighet til å spare kostnader ved å utnytte den tilgjengelige gummien og dekkstammen – noe som også kommer miljøet til gode.

Hafslund - Styret anbefaler å ikke akseptere varslet tilbud fra Oslo kommune

Den 26. april 2017 ble det annonsert at Oslo kommune og Fortum hadde inngått en transaksjonsavtale om at Oslo kommune ville fremsette et frivillig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Hafslund ASA forutsatt blant annet at avtalen ble godkjent av Oslo bystyre. Oslo bystyre godkjente 14. juni 2017 transaksjonsavtalen mellom Oslo kommune og Fortum, og alle vesentlige offentlige tillatelser er gitt. Det er forventet at endelig tilbud vil bli fremsatt i begynnelsen av juli med en akseptperiode på rundt fire uker. I forbindelse med det varslede tilbudet har styret i Hafslund ASA, i samsvar med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES-anbefalingen) og selskapets egne prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, innhentet en uavhengig verdivurdering fra SpareBank 1 Markets. SpareBank 1 Markets har konkludert med at selskapets underliggende verdier per aksje er NOK 139 dersom man tar utgangspunkt i forventede transaksjonsverdier i dag, og NOK 168 dersom man tar utgangspunkt i diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer. SpareBank 1 Markets' verdianslag ligger betydelig høyere enn tilbudsprisen på NOK 96,75 per aksje og er enda høyere enn historiske aksjekurser. Styret anser imidlertid børskursene som lite representative for underliggende verdier som følge av selskapets konsentrerte eiersituasjon med en kontrollerende aksjonær med en eierandel på 53,7 %, tre hovedaksjonærer med en samlet eierandel på 92,6 % og begrenset likviditet i aksjene for øvrig. - Styret anser SpareBank 1 Markets' verdivurderinger for å være i tråd med selskapets egne vurderinger, og de underliggende verdiene for å være vesentlig høyere enn den forventede tilbudsprisen, sier styreleder i Hafslund Birger Magnus. Fordi Oslo kommune og Fortum til sammen eier mer enn 90 % av de stemmeberettigede aksjene i Hafslund, vil tilbyderselskapet kunne tvangsinnløse de øvrige aksjonærene etter gjennomført tilbud uansett akseptgrad for øvrig. Minoritetsaksjonærene vil derfor ikke ha noen realistisk mulighet til å forbli aksjonærer i Hafslund, men kan velge mellom å akseptere tilbudet og avvente tvangsinnløsning og få vederlaget for aksjene fastsatt ved rettslig skjønn basert på selskapets underliggende verdier. Ved sin vurdering av tilbudet vil aksjonærene, i tillegg til forholdet mellom tilbudsprisen og SpareBank 1 Markets' verdivurdering av underliggende verdier, måtte ta i betraktning at utfallet av et rettslig skjønn er forbundet med betydelig usikkerhet, samt at oppgjør vil bli vesentlig utsatt dersom prisen først blir fastsatt ved rettslig skjønn. Med det betydelige avviket som foreligger mellom SpareBank 1 Markets' verdivurdering og tilbudsprisen, anser styret det som sannsynlig at muligheten for en høyere innløsningssum per aksje ved rettslig skjønn klart kompenserer for den risiko som hefter ved utfallet av en eventuell rettslig prosess. - Til tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier styreleder i Hafslund ASA Birger Magnus. Styrets endelige uttalelse om tilbudet i henhold til verdipapirhandelloven vil foreligge etter at komplett tilbudsdokument er fremlagt, og senest en uke før tilbudsperiodens utløp. Fullstendig foreløpig uttalelse fra styret i Hafslund ASA og verdivurdering fra SpareBank 1 Markets er vedlagt og finnes på www.hafslund.no. Hafslund ASAOslo, 20. juni 2017 For ytterligere informasjon:Styreleder i Hafslund ASA Birger Magnus, tlf. +47 900 30 093, e-post: birger.magnus@kov5.no

Økt pågang for læreplass i anleggsfag

Mens det ifølge vårens tall fra Utdanningsdirektoratet er en god økning av antall læreplass-søkere til bygg- og anleggsfagene på landsbasis, har NCC mottatt over 250 nye kandidater i vår som ønsker læreplass i selskapet. Det er en økning på hele 25 prosent sammenlignet med fjoråret. - Det er svært gledelig, og spesielt flott at flere jenter har søkt i år enn tidligere år, sier lærlingansvarlig Even Hedland i NCC Norge. Pågangen av søkere er størst innen fjell- og bergverk og anleggsmaskinfører, men også asfaltfaget ser ut til å ha blitt mer populært. -Tidligere hadde vi nesten ikke søkere til dette faget. Nå er det mange elever som ønsker å bli fagutøver i asfaltfaget. Vi har markedsført faget svært godt og nyter godt av det. I tillegg har vi mange dyktige lærlinger som er de beste ambassadører i markedsføringen, sier Hedland.  Økt etterspørselSamtidig øker entreprenørenes etterspørsel etter lærlinger, forteller kompetansedirektør Jørgen Leegaard i Byggenæringens Landsforening (BNL). -Etter våre meldinger er det mye større trykk etter lærlinger, ikke minst for betongfag. Det sies at markedet for øyeblikket er «støvsuget» for lærlinger i enkelte fag. Opplæringskontorene opplever at de nye kravene i offentlige kontrakter, som har vært ønsket, har ført til økt etterspørsel både etter lærlinger og læreplasser, sier Leegaard.   Også NCC har registrert utfordringer med å få tak i nok betonglærlinger i år. -Vi skulle gjerne ha sett at søknadene til betongfaget var mye større. Det har vært vanskelig å få rekruttert nok lærlinger inn i det faget, sier Hedland, som også merker stor rift om de beste kandidatene innen yrkesfagene. -NCC er opptatt av en god gjennomgang av søknadene og vil gjerne ha lærlingene inn på utplassering først, sier Hedland, som hvert år rekrutterer opp mot 60 nye lærlinger i en rekke fag til selskapet. Etter en fallende kurve på ti år har også søketallene til videregående utdanning for bygg- og anleggsteknikk økt med 10 prosent de to siste årene, og i Oslo er økningen på hele 26,7 prosent. Les på om rekruttering av lærlinger i NCC.  MEDIEKONTAKT:   Even Hedland, lælingansvarlig, NCC Norge e: even.hedland@ncc.no (%20even.hedland@ncc.no), t: + +47 908 56 758 Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver i NCCe: robin.stenersen@ncc.no , t: +47 952 90 219

Sannheten om slitte dekk

Alle dekkprodusenter, bilprodusenter, testinstitutt og forbrukerorganisasjoner fokuserer på å teste og sammenligne dekk når de er nye. Men sannheten er at straks et dekk blir montert på en bil begynner dekket og slites ned, og jo mer det slites, desto mer endres dekkets egenskaper. I virkeligheten kjører nesten alle bilene med halvslitte dekk. Og hvordan presterer disse? Og hvem tester de semi-slitte dekkene?Dekk slites ut og dekkets ytelse vil endre seg i takt med slitasjen – for eksempel vil bremseegenskapene på våte underlag svekkes over tid. Det er stor variasjon i ytelse på ulike dekk når de er nye – og Michelins tester på Ladoux har vist at forskjellene er enda større når dekkene er slitt. Dette er spesielt fremtredende for dekk som nærmer seg slutten av sin levetid. Noe overraskende, har vi oppdaget at noen dekk har nesten samme bremseegenskaper på våte veier når de er slitt ned til den lovlige grensen, som andre nye dekk. Mønsterdybde er derfor ikke er en god indikator på hvor godt dekket bremser på vått underlag. Våre testresultater bekreftes av nye uavhengige studier, som rapporterer om at det ikke er en påvist sammenheng mellom ulykkesfrekvens og mønsterdybde. Dette, sammen med 6000 ansatte som jobber med Forskning og Utvikling i Michelin, gjør dagens dekkteknologi det mulig å få bra veigrep til den siste millimeteren i mønsterdybden. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt dette, og vi mener at alle organisasjoner og forbrukere bør begynne å be om en vurdering av dekkets ytelse, både for nye og slitte dekk, før de tar et valg. Hvis dekkene skiftes for tidlig, før den lovlige minimumsgrensen, reduserer man produktets levetid og forbrukerne blir tvunget til å gjøre unødvendige kjøp. Det har også en negativ påvirkning på miljøet. Dette kan bety så mye som ett ekstra dekk per år dersom forbrukeren anbefales å skifte ut dekk med 3 millimeter mønsterdybde i stedet for på det lovbestemte nivået på 1,6 millimeter – for sommeren. Du lurer kanskje på hvorfor Michelin mener dette? Hvis man hadde skiftet dekk tidligere, hadde de solgt mer! Mange produsenter i ulike bransjer tjener mye penger på "planlagt foreldelse", det vil si en kortere levetid for sine produkter. Michelin har gått i motsatt retning, nemlig ved å "planlegge for et langt liv". Bærekraftig ytelse er nøkkelen til vår forretningsstrategi. For oss er kundetilfredshet det viktigste. Vår retning er ikke slit-og-kast, men slitesterk! I dag ønsker vi å oppfordre dekkindustrien til å engasjere seg på samme måte, ved å vise ansvar, og levere holdbarhet og ytelse for alle kunder over hele verden. De eneste kriteriene for sikkerhet er dekkets ytelse, ikke mønsterdybde. Å skifte dekkene for tidlig vil resultere i at ytterligere 128 millioner dekk vil bli brukt i Europa hvert år, det vil si ni millioner tonn mer CO2 hvert år. Foruten den ekstra belastningen på miljøet, innebærer for tidlig utskifting av dekk en betydelig og uberettiget økning i kostnader for forbrukerne. Ernst og Young anslår at det koster forbrukerne seks milliarder euro mer i Europa alene. Sannheten om slitte dekk – egenskaper på tørr veibaneNår kundene tenker på trafikksikkerhet, tenker de vanligvis på panikkbremsing på våt vei – og det med god grunn, for bremselengden øker på vått underlag. Men i Europa er veiene stort sett tørre. I London er gatene tørre 71 prosent av dagene i året (106,5 dager)[1]  og med halvparten så mange regnværsdager er Sør-Frankrikes veier tørre 85 prosent av tiden. Bremseegenskapene på tørr vei er derfor viktigere, fordi det er de mest vanlige forholdene i Europa. En god nyhet for bilister er at så lenge dekkene ikke er skadet på noen måte, så øker sikkerheten på tørre veier etter hvert som dekkene slites ned. På racerbaner rundt om i verden kan man se at "glatte" dekk er best på tørt underlag. Det samme gjelder for en vanlig bilist, dekkgrepet øker på tørre veier når mønsterdybden reduseres. Et slitt dekk gir kortere bremselengde på tørr vei enn det gjør når det er nytt. En annen positiv side med slitte dekk er at drivstofforbruket går ned. Når mønsterdybden er redusert, reduserer man også drivstofforbruket. Hver femte tank går alene med til å overvinne dekkets rullemotstand. Rullemotstanden på et dekk som nærmer seg den lovlige minimumsgrensen er 80 prosent av hva det var som nytt. Dette betyr derfor at hvis man bruker et dekk ned til den lovlige minimumsgrensen, når det gir kortest bremselengde på tørr vei, så vil man redusere drivstoffutgiftene. En annen fordel med slitte dekk er at dekkstøyen avtar etterhvert som det blir brukt. Michelin mener at forbrukerne bør tenke seg nøye om før de bytter ut dekkene før de når den lovlige minimumsgrensen, siden de da tar av et dekk hvor bremselengden og drivstoffsforbruket er på sitt beste. Sannheten om slitte dekk – bremsing på våte veierMichelins tester viser at noen brukte dekk er like bra på våte veier som noen nye dekk. Dekkets ytelse avhenger av mange faktorer; utformingen av støttematerialet, gummiblanding, mønster, form på skjæring og seipen, og så videre. Alle disse faktorene påvirker dekkets ytelse gjennom levetiden – helt ned til den lovlige minimumsgrensen. Alle dekk har ikke samme ytelse når de er nye – og forskjellen er enda større når de er slitt, avhengig av deres design. Seiping, mønster, polymererDekkmerking og europeiske reguleringer har laget en minstestandard for dekkets ytelse, og da spesielt for bremsing på våte forhold, noe som er ett av kriteriene i dekkmerking. Mens alle dekk som selges i Europa oppfyller minstestandarden når de er nye, har Michelins tester vist at enkelte dekks egenskaper ved bremsing på vått underlag reduseres raskt når de slites ut og en konsekvens av dette kan være at de ikke oppfyller kravene til "minstestandard". Michelins tester viser at premiumdekk som er slitt ned til minimumsgrensen kan ha like god ytelse som et nytt og billigere dekk (med færre egenskaper). ---------------------------------------------------------------------- [1]  Storbritannias meteorologiske data over en 30-årsperiode viser i gjennomsnitt 106,5 dager med regn. I Marseille regner det i snitt 53 dager per år. (En regndag kommer det én millimeter regn eller mer.) 

Metsä Wood lanserer 'Open Source Wood'

I dag er byggebransjen dominert av to materialer: stål og betong. Bare en brøkdel (5–10 %) av global urban konstruksjon bruker treverk, delvis fordi bransjen er fragmentert og lokal. Treverk er imidlertid et optimalt materiale for urban konstruksjon, da det muliggjør raskere byggeprosesser, treverkets letthet fører til rimeligere strukturer og det er det mest miljøvennlige byggematerialet, noe som gir et bidrag i kampen mot klimaendringer gjennom karbonlagring . Metsä Woods konserndirektør, Esa Kaikkonen, forklarer: "Det deles ikke nok kunnskap om modulbasert tredesign og -konstruksjon, derfor er trekonstruksjon fortsatt en nisje. Det er mye innovasjon, men denne er vanskelig å oppdage, så Open Source Wood er vår løsning. Vi har tro på at med åpent samarbeid kan bransjen oppnå betydelig vekst." Inspirert av åpen kildekode-ideologi Initiativet henter inspirasjon fra åpen kildekode-ideologi, som ledes an av programvareindustrien, for å fremme ytterligere og raskere innovasjon og for å gi kortere vei til markedet. Metsä Wood tar selv det første skrittet ved å dele de immaterielle rettighetene til modulbaserte Kerto® LVL-treelementer, slik at disse er tilgjengelig fritt for alle.  Metsä Wood utlover premie på 30 000 euro I tillegg vil Metsä Wood belønne innovasjon innenfor modulbasert elementdesign ved å utlove 30 000 euro i premiepenger i 2017 til eksepsjonelle design, innsendt som en del av initiativet, ved bruk av Kerto LVL-materialet. Innen 2050 forventes ca. 70 % av verdens befolkning å bo i urbane strøk. Dette betyr at vi trenger boareal for milliarder av mennesker. Samtidig bidrar byene til opptil 70 % av de totale klimagassutslippene, og vi er nødt til å kjempe mot klimaendringer. En måte vi kan gjøre det på, er å gjøre konstruksjon mer bærekraftig. Dette er mulig når man bruker treverk som byggemateriale på en global skala. Eric Karsh, ingeniør ved Vancouver-baserte Equilibrium Consulting, legger til: "Vi må fundamentalt utfordre måten vi bygger på. Tømmerteknologien utvikles nå så fort at kunnskapsoverføring ofte er en flaskehals. De av oss som har kompetanse, har et ansvar for å dele den, og den raskeste måten vi kan gjøre det på, er en åpen kildekode-tilnærming som fremmer kunnskap og innovasjon fra alle verdenshjørner. Derfor tar Metsä Wood dette initiativet og tar selv det første skrittet ved å dele kunnskap og de immatrielle rettighetene til prefabrikkerte elementer, slik at systematisk kreativitet og effektivitet i byggingen blir mulig." Open Source Wood er en fortsettelse av Metsä Woods prosjekt Plan B, som ble startet i 2015 som et ambisiøst prosjekt for å utforske mulighetene til å bruke treverk innen urban konstruksjon. Lær mer om Open Source Wood og hvordan du kan delta: www.metsawood.com/opensourcewood Bli med på initiativet. Kontakt: opensourcewood@metsagroup.com Bilder: http://databank.metsagroup.com/l/fnnmZpzcR7j-   For mer informasjon, kontakt:Henni Rousu, Kommunikasjonsdirektør, Metsä Wood, tlf.: +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com PR förfrågningar, kontakta:Björn Mogensen, Mogensen.info, mobil: +46 708 184298, bjorn.mogensen@mogensen.info   www.metsawood.no Metsä Wood tilbyr konkurransedyktige og miljøvennlige treprodukter for konstruksjon, industrielle kunder og distributører. Produktene våre er av nordisk trevirke, et bærekraftig råmateriale av høyeste kvalitet. Vår omsetning i 2016 var på 0,5 milliarder Euro, og vi har omtrent 1.500 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.

Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy leder an innen bærekraftig og innovativ fiskeemballasje ved å velge EcoFishBox™ fra Stora Enso

– Opp gjennom årene har vi vært pionerer på mange ulike felt. Nå er vi stolte over å lede an også når det gjelder bruk av bærekraftig og innovativ fiskeemballasje. Vi er nemlig det første selskapet i verden som bruker EcoFishBox™ i storskalaproduksjon, sier grunnlegger og administrerende direktør Veijo Hukkanen i Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy. Bærekraftig emballasjeløsningDet er tre år siden Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy begynte å se etter mer bærekraftige emballasjeløsninger. De ville gjerne bytte ut EPS/isopor-boksene som er laget av plast, med et mer miljøvennlig alternativ. Da de fikk vite om EcoFishBox™, ble de imponert over løsningen. De var imidlertid litt bekymret for fuktighet, vannbestandighet, lim, ishåndtering og evnen til å holde kjølig temperatur. – Vi var litt skeptiske i begynnelsen, og det tok en stund før vi ble overbevist om at konseptet faktisk ville fungere. Gjennom hele utviklingsprosessen hadde vi et godt og nært samarbeid med Stora Enso, og vi er meget glade for det gode resultatet. Det tok fem måneder fra beslutningen ble fattet, til produksjonslinjen var i drift, forteller Veijo Hukkanen. Mer effektiv produksjonslinjeKalaneuvos – V. Hukkanen Oy har fått en mye mer effektiv produksjonslinje siden de innførte EcoFishBox™. Maskinene for automatisk eskereising og isposeproduksjon, samt transportbåndene, bidrar til en enkel og rask prosess. Formen på eskene gjør det også enklere å fylle dem samt å stable dem på paller. – Løsningen med transportbånd i taket er fantastisk. Det er også en fordel at maskinen for automatisk ishåndtering er nokså liten og bærbar, siden plass alltid er en utfordring for oss, sier Veijo Hukkanen. Sju ganger mindre plassTo av de viktigste fordelene Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy ser ved å bruke EcoFishBox™, handler om transport og resirkulering. – Siden EcoFishBox™ leveres som flate ark med bølgepapp, tar de opp sju ganger mindre plass enn EPS/isopor-esker ved lagring og transport. Dette gir både reduserte transportkostnader og miljøfordeler. Den bærekraftige løsningen gir også besparelser når det gjelder avfallshåndtering, siden emballasjen fremstilles av fornybare materialer og er 100 % resirkulerbar, forteller Veijo Hukkanen. Bedre matsikkerhetFor Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy er det avgjørende at fiskeproduktene de leverer, er av ypperste kvalitet. – Det er mer hygienisk for oss å bruke EcoFishBox™, pluss at vi unngår små EPS-biter i produktene. Derfor er matsikkerheten forbedret, sier Veijo Hukkanen. Fornøyde kunderEcoFishBox™ har også blitt positivt mottatt av Kalaneuvos – V. Hukkanen Oys kunder. – Kundene våre setter pris på og ønsker innovative, økologiske, bærekraftige og ansvarlige emballasjeløsninger, sier Veijo Hukkanen. 500 EcoFishBox™-esker hver dagDaglig pakker Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy ferske fiskefileter i 500 EcoFishBox™-esker ved fabrikkanlegget i Sastamala, som ligger i Sørvest-Finland. De bruker 10-kilos esker, og er også i ferd med å prøve ut 20-kilos esker. – Vi er fornøyde med EcoFishBox™, og derfor vil vi gjerne videreutvikle produktet. Nå vurderer vi å bruke esker i ulike størrelser. Målet vårt er å bytte ut alle EPS/isopor-eskene med mer miljøvennlige løsninger, forteller Veijo Hukkanen. – Vi setter pris på det gode samarbeidet vi har med Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy. De er ikke redde for å tenke nytt, og de oppfordrer alltid oss som leverandør til å komme med innovative og bærekraftige løsninger, sier Vesa Penttinen, som er ansvarlig for salgsutvikling i divisjonen Packaging Solutions hos Stora Enso. ____________________________________________________________________ FAKTA OM ECO FISH BOX™:Emballasjekonseptet EcoFishBox™ er utviklet av Stora Enso, og er et miljøvennlig og kostnadseffektivt alternativ til EPS/isopor-eskene som er mye brukt i fiskeindustrien. Konseptet består av lekkasjetette esker til fisketransport, løsninger for emballasjeautomatisering og systemer for ishåndtering. Emballasjekonseptet EcoFishBox™ var blant vinnerne av den nordiske emballasjekonkurransen Scanstar i 2016 og Gold Sustainability Award i den internasjonale emballasjekonkurransen WorldStar 2017. BILDETEKST: Fra venstre: Keijo Marjakoski, ansvarlig for teknisk drift, Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy, Mika Salovuori, salgssjef, Stora Enso, Vesa Penttinen, salgsdirektør for Finland, Stora Enso, og Veijo Hukkanen, grunnlegger og administrerende direktør, Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy. BILDE: Stora Enso

NGM Börsen leverer handelssystem til AktieTorget.

Handelssystemet Elasisticia er utviklet av Nordic Growth Market og ble lansert høsten 2010. ”Vårt handelssystem har siden lanseringen vist seg å være enormt robust og pålitelig. Vi har introdusert innovasjoner i handelssystemet som i dag er markedspraksis. Noen av Europas største “market makers” har tidligere valgt oss og priset vårt system. At nå til og med en markedsoperatør velger vårt handelssystem er ett ytterligere tegn på at NGM leverer topp kvalitet. Vårt tilbud til våre medlemmer blir nå enda sterkere, med om lag 200 selskaper og 12 000 andre verdipapirer. Det er med stor glede og optimisme at vi nå inngår dette samarbeidet med AktieTorget.” sier Tommy Fransson, Viseadministrerende direktør i NGM. ”Skiftet innebærer flere fordeler for AktieTorget og våre kunder. Systemet kommer til å gjøre det lettere for oss å gjennomføre endringer for å svare på markedets behov. Det gjør det også enklere å utvide vårt tilbud til nye og eksisterende virksomheter, blant annet ved å på sikt kunne akseptere handel i flere nordiske valutaer. Dessuten skaper det bedre samarbeidsmuligheter omkring MiFid II. Investorene, selskapene og våre partnere kommer ikke til å merke noen skilnad når skiftet skjer i november – det var veldig viktig for oss i valget av system”, sier Peter Gönczi, administrerende direktør i AktieTorget, i deres pressemelding. Informasjon for medlemmer og integratører kommer til å skje separat samt at de vil være tilgjengelig på www.ngm.se/for-medlemmar/  KONTAKT Tommy Fransson, Viseadministrerende direktør +46 8 566 390 49

Invitation to the presentation of Gjensidige’s results for the 2nd quarter

Gjensidige Group (OSE:GJF) will publish the results for the 2nd quarter on 14 July at 7.00 CET. 14 July (Oslo)CEO Helge Leiro Baastad and CFO Jostein Amdal will present the results via webcast and conference call. 9.00 CETCombined webcast and conference call with presentation of the results. The presentation will be held in English followed by a Q&A session. The webcast can be viewed live on www.gjensidige.no/ir. Participants who would like to ask questions should dial in using one of the telephone numbers below. A replay of the presentation and Q&A session will be made available on www.gjensidige.no/ir. Dial-in details for the Q&A session: Conference ID: 6629876Norway: +47 800 51084UK/ Europe: +44 (0) 800 279 7204USA: +1 (1) 866-548-4713 Other locations: Choose one of the above Confirmation code: 6629876 A replay is available from 14 July at approx. 12.00 CET.Replay phone number: +47 23 50 00 77Replay passcode: 6629876 The full presentation can also be listened to live by dialling in using the same details as above. 10.30 CETCFO Jostein Amdal will be available for a Q&A session for investors and sell-side analysts at Gjensidige’s head office, Schweigaards gate 21 in Oslo. If you wish to attend the Q&A session please register by e-mail to ir@gjensidige.no by the end of business day 13 July. For more information about Gjensidige, please visit www.gjensidige.no/group. Contact persons, Gjensidige Forsikring ASA:Head of Investor Relations: Janne Flessum, tel.: +47 915 14 739Head of Media Relations: Øystein Thoresen, tel.: +47 952 33 382

Internasjonal sportsforhandler Stadium oppgraderer til IFS Applications 9 for å støtte økende vekst

Stadium er en voksende sportsforhandler i Nord Europa med mer enn 160 butikker i Sverige, Tyskland og Finland, i tillegg til et økende online salg. Stadium har vært bruker av IFS Applications siden 2000 og opererer i dag med en moderne ‘retail- og supply chain’ løsningsplattform med fullintegrert funksjonalitet for økonomi, innkjøp og salg. Selskapet har opplevd en hurtig vekst og entret nylig det tyske markedet med tre nye butikker. For å støtte en ambisiøs vekststrategi har Stadium valgt å oppgradere til IFS Applications 9. Stadium vil benytte seg av ny funksjonalitet i IFS Applications 9, inkludert den lagdelte applikasjonsarkitekturen og det rollebaserte IFS Lobby grensesnittet. Den lagdelte applikasjonsarkitekturen tilrettelegger for større fleksibilitet og raskere tilpasninger av IFS Applications, ettersom behovet i markedet endrer seg. Det vil også forenkle fremtidige oppgraderinger og redusere ‘Total Cost of Ownership’. I tillegg til å oppgradere vil Stadium også implementere funksjonalitet for e-faktura for rundt 500 brukere som administrerer over 500,000 eksterne og interne fakturaer på årsbasis.  "Ved å oppgradere til IFS Applications 9, vil vi få på plass en mer fleksibel løsning som støtter vår internasjonale vekst og økende online salg,” sier Stefan Maxeby, IT Direktør på Stadium. “Ved å benytte oss av den nye IFS Lobby og lagdelte applikasjonsarkitekturen vil vi gjøre det mulig for våre ansatte å jobbe mer effektivt og fremtidige tilpassninger og oppgraderinger vil bli mer tids- og kostnadseffektive. IFS sin løsning har også god støtte for personalisering av kundetilbud og omnikanal, som er to viktige områder for oss. Vi ser frem imot et rask og effektivt implementeringsprosjekt og til å fortsette å ekspandere selskapet vårt med støtte av en robust ERP-løsning.” Glenn Arnesen, Administrerende Direktør i IFS Skandinavia, sier, “Jeg er veldig glad for å fortsette vårt langvarige partnerskap med Stadium, et høyt respektert varemerke i Nord Europa. IFS sin fleksible arkitektur og robuste bransjefunksjonalitet fortsetter å tiltrekke selskaper innenfor detaljhandel som opplever vekst. Vi ser frem imot å jobbe med Stadium ettersom vi fortsetter å utvikle IFS sin løsning for detaljhandel.” For mer informasjon om hvordan IFS støtter selskaper innenfor detaljhandel, besøk www.ifsworld.com/corp/industries/retail/.

1 av 10 unge bilister kjører fortsatt på vinterdekk

Det viser tall fra en årlig nordisk undersøkelse foretatt av SIFO[1]  på vegne av Michelin. Blant den samlede standen av norske bilister, innrømmer 5 prosent at de ennå ikke har skiftet til sommerdekk. Mens bare 2 prosent av bilister over 65 år har ventet med å skifte ut vinterdekkene, har ungdommene det langt mindre travelt med å skifte dekk på bilen. Det vil si, menn under 30 er verken bedre eller dårligere enn landsgjennomsnittet. Det er de kvinnelige bilistene som sørger for at de yngste sjåførene skiller seg ut i undersøkelsen. Over 130 000 bilerTallene i undersøkelsen viser at over 130 000 biler kjører på norske veier med redusert veigrep og unødvendig lang bremselengde. Tester viser nemlig at vinterdekk om sommeren innebærer en betydelig risiko for trafikkuhell. – Rent teknisk er problemet at vinterdekkets gummiblanding er utviklet for lave temperaturer. Når temperaturen stiger over 7 grader, yter vinterdekkene gradvis dårligere. Blant annet øker bremselengden og risikoen for vannplaning stiger, sier Marcus Karlsson, miljø- og trafikksikkerhetsansvarlig for Michelin i Norden.  – Vi oppfordrer alle til å kjøre med dekk som egner seg for årstiden. Mange vil bli overrasket over hvor dårlig vinterdekk presenterer når det blir utsatt for sommertemperaturer, sier Marcus Karlsson.  4 av 10 skiftet dekkene i maiSelv om de aller fleste norske bilister har skiftet dekk i god tid før juni måned, oppgir over 70 prosent av de spurte at det hender at de kjører med vinterdekk etter 15. april. Blant de som har skiftet til sommerdekk i 2017, svarte 4 av 10 at de ventet til mai måned før de skiftet dekkene. Fem dekktips fra Michelin  · Bruk sommerdekk på sommeren og vinterdekk på vinteren · Tilpass kjøring og astighet etter underlag, kjøreforhold og dekkets tilstand · Sjekk lufttrykk ut fra antall passasjerer og bagasje · Plasser debeste dekkene bak (de med størst mønsterdybde) Kontroller dekkets mønsterdybde. Loven krever minst 1,6 millimeter for sommerdekk og 3mm for vinterdekk ---------------------------------------------------------------------- [1]  Sifo-undersøkelsen ble gjennomført for Michelin i juni. I år er det syvende året på rad at Michelin foretar denne undersøkelsen. Spørsmålet som ble stilt var: ”Hva slags dekk sitter på bilen din nå?”

Norsk tunnel-innovasjon får internasjonal anerkjennelse

SE VIDEO PÅ YOUTUBE: Innreder tunnelen med innovative verktøy https://www.youtube.com/watch?v=iUBfVYdUNf0 Den 3,5 km lange motorveitunnelen mellom Sandvika og Bjørnegård skal stå ferdig høsten 2019. Høsten 2016 var det gjennomslag, og arbeidet med å innrede og sikre tunnelen pågår for fullt. Dette arbeidet er både omfattende og tidkrevende, der flere tusen bolter presisjonsberegnes og merkes på tunnel veggene for montering av betongelementer, som utgjør kledningen av tunnelen. Men med innovativ bruk av høyteknologisk stikningsutstyr og tilpasset programvare, utfører NCC dette arbeidet betydelig raskere enn ved tidligere tunnel-prosjekter. - Jeg vil anslå at vi utfører denne delen av tunnel-arbeidet opp til fem ganger raskere sammenlignet med slik det ble gjort tidligere, forteller stikningsingeniør Daria Zidic i NCC. Sammen med NCC-personell har stikningsingeniøren vært sentral i arbeidet med å ta i bruk nye måleverktøy – såkalt geodetisk utstyr - fra Leica Geosystems sammen med tilpasset programvare fra Amberg Technologies. Resultatet er at korrekte koordinater for hvor boltene skal settes ut i tunnelveggen, beregnes både raskt og med høy presisjon og automasjon. Redusert ressursbrukDen avanserte teknologi-bruken bidrar også til redusert ressursbruk for å utføre jobben. -Tidligere måtte vi være to personer for å beregne og merke hvor boltene skal stå. Nå kan jeg – eller andre NCC-kolleger – gjøre dette alene, og på skift. Det øker framdriften betydelig, ifølge Daria. Måten de innovative tekniske løsningene er benyttet i Bjørnegårdtunnelen vekker også oppsikt utenlands, og i juni deltok Daria Zidic på den internasjonale HxGN Live-fagkonferansen i Las Vegas der hun fortalte om hvordan hun og NCC har tatt den avanserte teknologien i bruk. -Poenget med konferansen er å dele nye og smartere måter en med nytt utstyr kan jobbe på. Å fortelle om hvordan vi på tunnel-prosjektet utnytter nye tekniske muligheter til den internasjonale bransjen innen stikningsfaget, er både kjekt og ærefullt, sier Daria. Også Leica-representant Zoltan Antaloczy er fornøyd med at kreativ og ny teknologibruk i Norge blir del av en anerkjent og internasjonal fagkonferanse. -Måten Daria og NCC har brukt våre løsninger og instrumenter er et bevis på at avansert teknologi kombinert med høy kompetanse gir flotte resultater, sier Key Account Manager Zoltan Antaloczy i Leica-Geosystems AS, Norge. Dette er bransjeutvikling på internasjonalt nivå, ifølge NCCs stikningssjef Knut Erik Tandberg. -Samtidig er dette en fjær i hatten, både for Daria og for hennes kolleger i NCC, sier Tandberg. Les mer i Bjørnegårdtunnelenhttps://www.ncc.no/vare-prosjekter/bjornegardstunnelen-sandvika/ MEDIEKONTAKT Knut Erik Tandberg, stikningssjef i NCCe: Knut.Erik.Tandberg@ncc.no, t: +47 950 49 878 Daria Zidic, stikningsingeniør i NCCe: Daria.Zidic@ncc.no, t: +47 467 45 331 Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver i NCCe: robin.stenersen@ncc.no , t: +47 952 90 219