Lykken er et trygt nabolag

I forbindelse med FNs lykkedag den 20. mars har en Nordeuropeisk lykkeindeks for boligområder blitt publisert. Indeksen er basert på svarene fra 8000 mennesker i blant annet Norge, Danmark, Sverige og Tyskland. Eiendomsutvikleren Bonava, som bygger boliger og skaper nabolag i Skandinavia og Nord Europa, har i samarbeid med analysefirmaet Cliente spurt folk i åtte land hva de forbinder med lykke i et bomiljø. Undersøkelsen avslører naturlig nok enkelte variasjoner, men den gode nyheten er at størsteparten av de spurte, på tvers av landegrenser, er fornøyde med nabolaget sitt. Selv om danskene flere ganger har blitt kåret til verdens lykkeligste folkeferd, er det tilsynelatende svenskene som er mest fornøyde med nabolaget sitt. Nordmennene ligger litt over midten på lykkeskalaen, foran blant annet Latvia og St. Petersburg. «Nordmenn er ikke europamestere i nabolagslykke, men vi er allikevel godt fornøyde med de boligkvarterene vi bor i, sier Andreas Hovden, regionsjef hos Bonava. Undersøkelsen viser at trygghet er det viktigste elementet for at nordmenn skal være tilfredse med bomiljøet sitt. Spesielt for kvinner og den eldre delen av befolkningen er dette avgjørende. Spørreundersøkelsen viser også at mangfold i beboersammensetningen er av betydning. Jo eldre folk er, jo mer setter de pris på at nabolaget rommer mennesker i alle livsfaser. «Undersøkelsen avslører viktige forskjeller mellom generasjoner, men også helt generelle menneskelige behov. Vi kan bruke den kunnskapen vi nå har samlet til å skape enda bedre nabolag», sier Andreas Hovden. Bonavas internasjonale undersøkelse viser pussige forskjeller mellom hva folk forbinder med et lykkebringende nabolag. Tyskerne og latvierne er for eksempel blant dem som helst vil dele verktøy med og låne sykler til naboene, mens verken nordmenn eller svensker forbinder denne type naboskap direkte med lykke.

Farstad Shipping ASA – Påminnelse om utløp av tegningsperioden i reparasjonsemisjonen

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, HONG KONG, CANADA, JAPAN, SWITZERLAND OR THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA). Ålesund, 20. mars 2017 – Det vises til Farstad Shipping ASAs ("Farstad" eller "Selskapet") tidligere meldinger vedrørende reparasjonsemisjonen annonsert 13. mars 2017 ("Reparasjonsemisjonen"). Tegningsperioden for Reparasjonsemisjonen som omfatter 142 857 142 nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjene") til en tegningskurs på NOK 0,35 per Tilbudsaksje utløper i morgen 21. mars 2017 kl. 16:30 norsk tid. Som annonsert i Selskapets børsmelding 13. mars 2017, er Reparasjonsemisjonen rettet mot berettigede aksjonærer og berettigede obligasjonseiere, på slike vilkår som følger av prospektet datert 13. mars 2017, som er utarbeidet av Selskapet og blant annet omfatter Reparasjonsemisjonen ("Prospektet"). Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av Tilbudsaksjer innen utløpet av tegningsperioden vil være uten verdi og bortfalle uten kompensasjon. ABG Sundal Collier ASA and Pareto Securities AS er tilretteleggere for Reparasjonsemisjonen ("Tilretteleggerne"). Prospektet sammen med tegningsblanketten er tilgjengelig på www.farstad.com, www.abgsc.no og www.paretosec.com og vil også være tilgjengelig vederlagsfritt på Selskapets forretningsadresse, Skansekaia 4A, 6002 Ålesund, eller ved å kontakte en av Tilretteleggerne. Tegninger kan gjøres ved å korrekt fylle ut og levere tegningsblankett, i samsvar med vilkårene og betingelsene som følger av prospektet, til et av tegningskontorene nevnt i prospektet. Norske tegnere kan i tillegg tegne Tilbudsaksjer ved å følge linken på www.abgsc.no eller www.paretosec.com, som vil omdirigere tegneren til VPS online tegningssystem. For å benytte VPS online tegningssystem må tegnere ha eller innhente et VPS-kontonummer. Alle som tegner Tilbudsaksjer i Reparasjonsemisjonen via internett, må bekrefte at de er norske statsborgere ved å legge inn sitt personnummer. For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt: CEO Karl-Johan Bakken, tel. +47 901 05 697 CFO Olav Haugland, tel. +47 915 41 809 Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (27 AHTS, 22 PSV og 7 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.500. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. www.farstad.com  Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i verdipapirhandelloven § 5-12. * * * * * Important information: The release is not for publication or distribution, in whole or in part directly or indirectly, in or into Australia, Hong Kong, Canada, Japan, Switzerland or the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This release is an announcement issued pursuant to legal information obligations, and is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. It is issued for information purposes only, and does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities, in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or under the securities laws of any state of the United States and accordingly, the securities may be offered or sold in the United States pursuant only to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and any applicable state securities laws. The Company does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the applicable securities laws of Australia, Canada, Hong Kong, Japan or Switzerland and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold, delivered or transferred, directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan or Switzerland. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, Switzerland or the United States. The subscription or purchase of shares in the Company is subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. Neither the Company nor the Managers assumes any responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions. The distribution of this release may in certain jurisdictions be restricted by law. Persons into whose possession this release comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute violation of the securities laws of any such jurisdiction. The Managers are acting for the Company and no one else in connection with the Subsequent Offering and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to any other matter referred to in this release. Forward-looking statements: This release and any materials distributed in connection with this release may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect the Company's current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements.

Vinner 600 kvm med unik stender

Campus Ås er den største samlede utbygging i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen gang. Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet. AF Gruppen er tildelt tett bygg-entreprisen, og entreprenøren er nå i full gang med å fylle veggene med kuldebrobrytende materialer. Fornøyd daglig lederDaglig leder Sven Egil Holmsen i Moelven Multi3 AS er svært fornøyd.- Prosjektet er det klart største enkeltprosjektet vi har levert Iso3 til. Leveransen tilsvarer over 20 fulle trailerlass med Iso3, sier Holmsen. Mer areal med Iso3Holmsen forklarer at dersom Statsbygg hadde brukt vanlig heltre som bindingsverk ville veggene spist opp hele 600 kvm mer av bruttoarealet i dette prosjektet forutsatt at byggelinjene hadde vært de samme.– Dette viser at arealgevinsten med Iso3 er betydelig, selv om dette argumentet naturligvis er viktigere i boligprosjekter i tettbygde områder enn i dette prosjektet, sier Holmsen. 65.000 kvadratmeterTil sammen vil nybyggene på Campus Ås ha et bruttoareal på rundt 65.000 kvm, og hele prosjektet har en totalkostnad på over 6,5 milliarder kroner.  Byggene skal være ferdigstilt i 2019.Statsbygg har sammen med ØKAW Arkitekter/ Henning Larsen Architects designet prosjektet etter passivhusstandarden med energiklasse A. Moelven ser at dette gjør det naturlig å velge Iso3 i veggene.  – Årsaken er at Iso3 gjør det betydelig enklere å bygge en komplisert passivhusvegg. Det blir færre sjikt og veggen blir 10cm slankere. I tillegg er kvaliteten høyere pga. lavere fukt enn vanlig trelast, og fordi stenderne er rette og lette, sier Sven Egil Holmsen. Lavutslipp prioriteresLavutslippsmaterialer tillegges stadig mer vekt ved valg av byggematerialer.–Vi undersøker derfor mulighetene for et fornybart isolasjonsskum til Iso3. Dette er viktig for oss selv om vi kan vise at en vegg med Iso3 gir lavere CO2-utslipp enn en tilsvarende vegg med vanlig trevirke, når man tar hensyn til lavere oppvarmingsbehov. En spart kWh tilsvarer 132gram CO2. Dette betyr at redusert varmetap gir betydelig effekt på CO2-avtrykket. Vi ser dessuten gode muligheter for gjenbruk eller materialgjenvinning av Iso3 etter bruk - noe som reduserer CO2-avtrykket ytterligere, forklarer Holmsen. TEK 17 uten ambisjonerHolmsen opplyser at energireglene i TEK 17 blir videreført uten endringer fra siste revisjon av TEK 10.  – I klimaforliket ble Stortinget for fem år siden enige om passivhuskrav fra 2015. I stedet for denne ambisiøse målsettingen er det i løpet av perioden kun kommet en beskjeden endring i TEK, sier han.Holmsen ser imidlertid at det bygges stadig flere passivhus.- Det gir et voksende marked for Iso3. I tillegg velger flere å bruke Iso3 ut fra byggevennlighet og for å være mer fleksibel i energiregnskapet i forhold til gjeldende TEK. Bedre vegger kan for eksempel gi mulighet for mer vindusareal eller reduserte isolasjonstiltak i andre bygningsdeler, avslutter Holmsen. Made in MoelvDet er AF Gruppen som vant «Tett bygg»-kontrakten med Statsbygg på Campus Ås. Entreprenøren er nå i gang med å fylle veggene i det første bygget med Iso3, som leveres pre-cut og tilpasset behovet i hver akse og etasje direkte fra fabrikken på Moelv. For nærmere spørsmål, kontakt: Daglig leder Sven Egil Holmsen, Moelven Multi3 ASMobil: tlf 95 85 85 82                     E-post: sven-egil.holmsen@moelven.no  Statsbyggs bilder til fri bruk av pressen: http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/Campus-As/Illustrasjoner/

Yrkesdrømmer om store anleggsmaskiner

SE VIDEO PÅ YOUTUBE: Yrkesdrømmer om store anleggsmaskiner  Hun er odelsjente, håndterte gårdstraktoren fra hun var seksten og kjører BMW med «kjekk» motor privat. Så da Janne Espedal fikk sjansen til å lære faget med store anleggsmaskiner, var det midt i hennes «gate». - Store maskiner har alltid vært populært i mitt hode, så dette er kult, forteller Janne. Siden mai 2016 har hun vært lærling ved NCC Helle sandtak i rogalandskommunen Forsand. Pukkverket produserer steinmaterialer, og store anleggsmaskiner som hjullastere, dumpere og gravemaskin er derfor daglige arbeidsredskap i håndteringen av tunge steinmasser. For å kjøre maskiner av den størrelse er sertifisering lovpålagt. Bestått prøve for maskinførerbevis er derfor blant det første hun har gjennomgått i lærlingtiden. I tillegg til faglig opplæring i kjøring og vedlikehold av anleggets maskinpark, er Espedal også med på pukkverkets øvrige daglige arbeidsoppgaver. - Jeg deltar i det meste som skjer her. Og jeg får hjelp av de som jobber på anlegget, som forklarer meg hvordan de enkelte arbeidsoppdragene skal utføres. Det fungerer bra, og det er fint å kunne lære å mestre noe på denne måten. Ekstra oppfølging Som lærlingfadder ved Helle sørger driftsleder Per Thu for ekstra oppfølging og vurdering underveis i læreperioden. Ved NCC Helle har en for tiden også én lærling innen transportfag, og denne måten å rekruttere nye fagarbeidere er langt på vei avgjørende for anleggsdriften, mener Thu. - NCC trenger gode fagfolk og skal alltid ha et visst antall lærlinger blant våre arbeidstakere. Anleggsbransjen er fortsatt preget av menn, gjerne med betydelig snittalder, så å ha Janne som lærling gjør derfor bra både for arbeidsmiljøet her på anlegget og for økt rekruttering av jenter inn i bransjen, sier han. Selv synes Espedal at hun blir tatt med på de operasjonene som utføres ved anlegget på lik linje med de andre medarbeiderne. - En må utføre de arbeidsoppgavene en får. Hvem som er på arbeid og hvor det trenges arbeidskraft avgjør også hva som til enhver tid skal utføres og hvordan arbeidsdagen blir, forteller hun. - Må være interessert Etter endt læretid og gjennomført fagprøve ved utgangen av 2018, kan 20-åringen se fram til fast jobb som anleggsmaskinfører. Med fagbrevet kan odelsjenta også håndtere anleggsmaskiner hjemme på gårdsdriften. Hun anbefaler gjerne andre unge til å starte yrkeskarrieren som lærling. - I dette faget må en være interessert i store maskiner, og en må kunne like presisjonsarbeide som det å håndtere en gravesmaskin, sier hun. Å være eneste jente blant pukkverkets åtte arbeidskarer, plager henne ikke det minste. - Jeg har blitt tatt godt imot og synes det er kjekt her, også det å kunne holde styr på alle mannfolkene, smiler hun. Viktig rekrutteringsarbeide Nye lærlinger er viktig for NCC, og selskapet ble nylig kåret til Årets lærebedrift 2016 i Agder av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), blant annet for selskapets klare strategi om til enhver tid å ha 8-10 prosent av besetningen på lærlingsiden. - Vårt lærlingearbeide tilfører NCC nye medarbeidere og ny kompetanse. Vi har ikke råd til å miste noen kull med lærlinger. Med vår omfattende virksomhet kan vi tilby et bredt utvalg av opplæringsplasser, der våre dyktige faddere gjør sitt til at læretiden blir trygg og god, sier lærlingansvarlig Even Hedland i NCC. MEDIEKONTAKT:   Even Hedland, lærlingansvarlig i NCCe: Even.Hedland@ncc.no, t: +47 908 56 758 Per Thu, driftsleder Helle sandtak, NCC   e:  per.thu@ncc.no   (per.thu@ncc.no%20), t: +47 913 20 020 Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver i NCCe: robin.stenersen@ncc.no  (robin.stenersen@ncc.no%20), t: +47 952 90 219 Lærlinger i NCC · Læretiden i bedrift er vanligvis to år, men kan variere fra fag til fag, og leder fram til fagbrev eller svennebrev. · NCC har til enhver tid vel 100 lærlinger ansatt. · NCC har et kontinuerlig behov for nye lærlinger, og tar inn 50-60 nye hvert år. · NCC tar inn lærlinger i fagene betong, tømrer, murer, maler, vei- og anleggsfaget, fjell- og bergverksfaget, anleggsgartnerfaget, asfaltfaget, anleggsmaskinmekaniker, anleggsmaskinfører og anleggsmaskinreperatør · De aller fleste får tilbud om fast jobb i NCC etter fullført fagbrev. Mer om lærlingtid i NCC https://www.ncc.no/jobbe-i-ncc/larling/ Mer om lærling-utdanning https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/laerling

Innkalling til representantskaptsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 28. mars 2017

Det vises til innkalling datert 7. mars 2017 til representantskapsmøte tirsdag 28. mars 2017 kl. 11.00 i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gate. Til behandling foreligger: Sak 1/2017      Årsoppgjøret 2016 Sak 2/2017      Revisjonshonorar 2016 Sak 3/2017      Kjøp/pant egne egenkapitalbevis Sak 4/2017      Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Sak 5/2017      SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsutbytte Sak 6/2017      Valg av tillitsvalgte Sak 7/2017      Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte Sak 8/2017      Ny finansforetaksforskrift - Endringer i vedtekter og instruks for representantskapets valgkomité Sak 9/2017      Fullmakt for opptak av ansvarlig lån og utstedelse av fondsobligasjon (ettersendt sak) Møteleder er representantskapets leder, Roar Dons.         Saksdokumentene er lagt ut i Admincontrol, på bankens nettside og publisert på Oslo Børs. De som har behov for papirkopi av representantskapssakene må gi beskjed om dette til anniken.aronsen@snn.no snarest. Vel møtt! Med vennlig hilsen SpareBank 1 Nord-Norge Karl Eirik Schjøtt-Pedersen                                                   Jan-Frode Janson styrets leder                                                                          konsernsjef

Farstad Shipping ASA – Tegningsperioden i reparasjonsemisjonen utløper i dag

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, HONG KONG, CANADA, JAPAN, SWITZERLAND OR THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA). Ålesund, 21. mars 2017 – Det vises til Farstad Shipping ASAs ("Farstad" eller "Selskapet") tidligere meldinger vedrørende reparasjonsemisjonen annonsert 13. mars 2017 ("Reparasjonsemisjonen"). Tegningsperioden for Reparasjonsemisjonen som omfatter 142 857 142 nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjene") til en tegningskurs på NOK 0,35 per Tilbudsaksje utløper i dag 21. mars 2017 kl. 16:30 norsk tid. Som annonsert i Selskapets børsmelding 13. mars 2017, er Reparasjonsemisjonen rettet mot berettigede aksjonærer og berettigede obligasjonseiere, på slike vilkår som følger av prospektet datert 13. mars 2017, som er utarbeidet av Selskapet og som blant annet omfatter Reparasjonsemisjonen ("Prospektet"). Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av Tilbudsaksjer innen utløpet av tegningsperioden vil være uten verdi og bortfalle uten kompensasjon. ABG Sundal Collier ASA og Pareto Securities AS er tilretteleggere for Reparasjonsemisjonen ("Tilretteleggerne"). Prospektet sammen med tegningsblanketten er tilgjengelig på www.farstad.com, www.abgsc.no og www.paretosec.com og vil også være tilgjengelig vederlagsfritt på Selskapets forretningsadresse, Skansekaia 4A, 6002 Ålesund, eller ved å kontakte en av Tilretteleggerne. Tegninger kan gjøres ved å korrekt fylle ut og levere tegningsblankett, i samsvar med vilkårene og betingelsene som følger av prospektet, til et av tegningskontorene nevnt i prospektet. Norske tegnere kan i tillegg tegne Tilbudsaksjer ved å følge linken på www.abgsc.no eller www.paretosec.com, som vil omdirigere tegneren til VPS online tegningssystem. For å benytte VPS online tegningssystem må tegnere ha eller innhente et VPS-kontonummer. Alle som tegner Tilbudsaksjer i Reparasjonsemisjonen via internett, må bekrefte at de er norske statsborgere ved å legge inn sitt personnummer. For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt: CEO Karl-Johan Bakken, tel. +47 901 05 697 CFO Olav Haugland, tel. +47 915 41 809 Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (27 AHTS, 22 PSV og 7 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.500. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. www.farstad.com  Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i verdipapirhandelloven § 5-12. * * * * * Important information: The release is not for publication or distribution, in whole or in part directly or indirectly, in or into Australia, Hong Kong, Canada, Japan, Switzerland or the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This release is an announcement issued pursuant to legal information obligations, and is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. It is issued for information purposes only, and does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities, in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or under the securities laws of any state of the United States and accordingly, the securities may be offered or sold in the United States pursuant only to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and any applicable state securities laws. The Company does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the applicable securities laws of Australia, Canada, Hong Kong, Japan or Switzerland and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold, delivered or transferred, directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan or Switzerland. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, Switzerland or the United States. The subscription or purchase of shares in the Company is subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. Neither the Company nor the Managers assumes any responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions. The distribution of this release may in certain jurisdictions be restricted by law. Persons into whose possession this release comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute violation of the securities laws of any such jurisdiction. The Managers are acting for the Company and no one else in connection with the Subsequent Offering and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to any other matter referred to in this release. Forward-looking statements: This release and any materials distributed in connection with this release may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect the Company's current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements.

NCC signerte sin åttende kontrakt med Bybanen

– Bybanen Utbygging har igjen valgt NCC noe som vi er utrolig stolte over. Vi har gang på gang vist at vi klarer å gjennomføre store kompliserte prosjekter for kunden, og selv om dette er et av de mindre prosjektene, så betyr ikke det at det er mindre komplisert av den grunn, sier Henning Simonsen, distriktssjef i NCC. Oppdraget NCC nå har fått i denne forbindelsen består av å fylle ut i overkant av 500 000 kubikkmeter med steinmasser opp til kote -4 langs nord-østsiden av Store Lungegårdsvann. Utfyllingen gjøres for å erstatte grøntområdet med gang- og sykkelsti som bybanen vil legge beslag på. Prosjektet omfatter transport, mottak, sjøtransport og utlegging av fyllingsareal i Store Lungegårdsvann. Det er NCC i samarbeid med sitt datterselskap Sjøentreprenøren AS som gjennomfører arbeidene. Arbeidene med massetransport starter opp like over påske og ferdigstilles i desember 2018. Midlertidige transportveier Det vil i anleggsperioden være nødvendig å bygge midlertidige transportveier for å frakte inn masser med bil for omlasting til lekter. Massene transporteres med bil via Møllendalsveien og Nygårdstangen. Omlasting til lekter planlegges i hovedsak ved Grønneviksøren og Nygårdstangen. Mediekontakt: Henning Simonsen, distriktssjef, NCC t: +47 916 94 799 e: henning.simonsen@ncc.no  Cato Werner Gustavson, kommunikasjonsrådgiver, NCC t: +47 924 66 737 e: cato.werner.gustavson@ncc.no 

Powerbox’ robuste kraftmoduler er perfekte for tøffe miljø i ekstreme industrielle kjøretøyanvendelser

Industrielle kjøretøy, som for eksempel kjøretøy og maskiner for gruvedrift, tømmerdrift, anleggsvirksomhet og jordbruk, i tillegg til lastebiler og generell utendørs infrastruktur, krever svært robuste DC/DC kraftforsyninger som er i stand til å operere feilfritt under fuktige og støvete forhold med kraftig vibrasjon og svært ofte liten eller ingen ventilasjon. Under disse tilstandene kreves det kraftforsyninger med ”state of the art” svitsjeteknologi for å redusere effektdissipering, og gjennomført grundige mekaniske og termiske design for å sikre lange levetider i disse krevende omgivelsene og applikasjonene. ENA400-M serien  dekker to industrielle busspenninger, 24V (18 til 32V) og 48V (35 til 65V). Produktene inneholder underspennings- overspennings- og revers spenningsbeskyttelse. I standbymodus er inngangsstrømmen mindre enn 1 mA, mens laststrømmen er mindre enn 30 mA – noe som bidrar til å spare batterieffekten. Det er tilgjengelig to standard utgangsspenninger, 12,5V(32A) og 24,5V(16A), begge med en utgangseffekt på 400W. Utgangen er beskyttet mot kortslutninger gjennom en konstantstrøm begrensningskrets som gjør at produktet alltid er klart til bruk etter at en høy utgangslast er ført tilbake til normalt. Denne unike egenskapen garanterer brukerne at DC/DC omformeren aldri stenges ned, samtidig som den beskytter applikasjonen mot feilfunksjon eller inrush-strøm ved oppstart, samtidig med fordelen av rask gjenoppretting av normal drift så snart feilen er fjernet eller redusert. “Produsenter av industrielle kjøretøy krever energieffektive kraftforsyninger som er i stand til å garantere full drift i tøffe miljø, men som likevel er enkle i bruk” sier Martin Fredmark, Powerbox’s VP Product Management. “ENA400-M serien inngår i PRBX’ ‘one package to fit all’ program, som er utviklet i samarbeid med våre kunder, og som forenkler lagerstyring og reduserer Time-to-Market.” ENA400-M er bygget på planarteknologi med termiske avkoplinger og lav-ESR MOSFET teknologi, og har en typisk energieffektivitet på 95%. Gjennom bruk av en produksjonsmetode kalt ”back-flip assembling”, blir den dissiperte varmen ledet direkte fra komponentene til toppen av kapslingen, slik at kjølekapasiteten dermed øker. Powerbox’ ENA400-M DC/DC omformerserie har et galvanisk isolasjonsnivå på 500VDC fra inngang til utgang, og inngang/utgang til kapsling. Samtlige produkter møter immunitetsstandarden EN61000 (relevante kapitler), EN55022B (ledet og strålt) og et spenningstestnivå på 2kV. Industrielle kjøretøyapplikasjoner er ofte utsatt for vann, dieseldamp eller skitt, og det er svært viktig at DC/DC-omformeren ikke skal kunne påvirkes negativt av slike aggressive miljø. For å forhindre eventuell risiko for korrosjon eller vanninntrenging, er aluminiumkapslingen beskyttet av et belegg og innkapslet i polyuretan, noe som garanterer at produktet vil overholde kravene til vanninntrenging i IP67 (Ingress Protection rating of 67 – betyr at produktet er beskyttet mot støv og vanninntrenging på dybder mellom 15 cm og 1 meter). Produktet tåler 100% relativ fuktighet– ikke-kondenserende. Med hensyn til de høye vibrasjonsnivåene som produktet kan komme ut for i tøffe omgivelser, er ENA400-M testet for å møte en profil på 5–50 HZ med en akselerasjon på +/-7,35m/s2 per akse. Dimensjoner for ENA400-M er 150 x 93 x 31 mm (5,12 x 3,78 x 1,22 tommer) og den veier 850 gram. For monteringsformål leveres produktet med forhåndsborede hull i hvert hjørne, og inngangs- og utgangsforbindelser gjøres med faste ledninger på 0,5 m og en ON/OFF sløyfekabel følger med, for fjernstyring (som default er DC/DC omformeren ON, å åpne sløyfen vil slå den OFF).  Produktet er RoHS II og REACH kompatibelt.

Besøk til Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom viser behov for klarere rutiner ved gjennomføring av kroppsvisitasjon

- Visitasjon, spesielt i form av full avkledning, er et inngripende tiltak, sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann. Under besøket til Barnevernets akuttinstitusjon ble det klart at det manglet tydelige rutiner for hvordan visitasjoner skulle gjennomføres for å være så skånsomme som mulig. Klare rutiner vil kunne minske risikoen for at ungdommene blir utsatt for nedverdigende behandling. Informasjon som framkom under besøket tydet også på at ungdom ikke alltid fikk tilbud om å overvære gjennomgang av eiendelene sine. Besøk i desemberSivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomførte et besøk til Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom 6.–8. desember 2016. Institusjonen ble i oktober varslet om at besøket ville finne sted i perioden november–desember 2016. Dato for besøket ble ikke varslet.Institusjonen tar i mot ungdom i alderen 12-18 år, og er godkjent for åtte personer. Dette var Sivilombudsmannens andre besøk til en barnevernsinstitusjon under forebyggingsmandatet.Under besøket ble det gjennomført befaring av både åpen og skjermet enhet på institusjonen. Det ble også gjennomført samtaler med ungdommer, ansatte og med ledelsen. Rapporten fra besøket er offentlig på Sivilombudsmannen nettsider: www.sivilombudsmannen.no Lite imøtekommende inntaksrom på skjermet enhetInstitusjonen fremstod generelt som hyggelig utformet. Inntaksrommene på skjermet avdeling var imidlertid nakne, lite hyggelige og la ikke til rette for et godt førsteinntrykk av institusjonen. - God utforming av ungdommenes fysiske omgivelser, også inntaksrommene, er et viktig forebyggende tiltak. Institusjonen bør sikre at inntaksrommene er utformet slik at inntak kan skje med verdighet i trygge og imøtekommende omgivelser,  sier Aage Thor Falkanger.  Da forebyggingsenheten var tilbake på institusjonen for å gjennomføre det avsluttende møtet med ledelsen, hadde institusjonen satt i gang tiltak for å gjøre det ene inntaksrommet mer imøtekommende. Oppfordrer til dialog med politietUnder besøket ble det informert om at det kan forekomme at politiet bruker inngripende tvangsmidler ved transport av ungdom som skal til institusjonen. Valg av tvangsmidler og gjennomføring av transport frem til institusjonen er politiets ansvar. - En dialog mellom barnevernsinstitusjoner og politi kan likevel bidra til å minske risikoen for bruk av tvang i sårbare overgangssituasjoner, sier Aage Thor Falkanger. Kontakt:  Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann: afa@sivilombudsmannen.no, 22 82 85 40 (direkte)/22 82 85 00 (sentralbord 9-15)eller viaAnette Hansen, kommunikasjon: anh@sivilombudsmannen.no, 97515708

SAS: Nå begynner sommeren

På søndag 26. mars starter sommeren hos SAS. Det er den første dagen i SAS’ sommerprogram, der SAS åpner to helt nye helårsruter fra Norge. På søndag kan SAS norske reisende fly direkte fra Oslo til Aalborg, og den 28. mars fra Bergen til Gdansk. - SAS har flere destinasjoner og avganger til og fra Skandinavia enn noe annet selskap, og vi fortsetter med å utvikle rutenettet vårt og tilbyr nye og ettertraktede destinasjoner. Våre nye helårsruter har allerede blitt godt mottatt, og vi er glade for at vi nå kan ønske våre reisende velkommen ombord, sier Eivind Roald, kommersiell direktør i SAS. I tillegg til de to nye norske helårsrutene starter SAS også opp tre nye etterspurte feriedestinasjoner fra Norge. I sommersesongen kommer SAS til å fly fra Oslo til Pristina, fra Stavanger til Nice og Kristiansand til Malaga. 390.000 ekstra seter til Kroatia, Spania og Portugal I tillegg til de nye rutene øker SAS dessuten antall avganger til mange populære feriedestinasjoner i Europa. SAS setter blant annet inn 390.000 flere seter fra SAS’ skandinaviske hub'er til Kroatia, Portugal og Spania. - Vi vet at våre reisende foretrekker SAS når de skal på ferie, og her er Spania, Kroatia og Portugal blant de mest populære og etterspurte landene. Derfor er vi glade for å kunne tilby enda flere seter til disse landene i sommer, sier Eivind Roald. SAS vil i sommerprogrammet gradvis presentere i alt 17 nye destinasjoner fra skandinaviske hub'er, men også en del regionale. Fra resten av Skandinavia tilbyr SAS nå også nye helårsruter fra København til Færøyene og Riga, Oslo til Aalborg, Stockholm til München, til Krakow og til Stuttgart. I tillegg til de norske sesongrutene åpner SAS også sommerruter fra København til Malta og Olbia, fra Aarhus til Malaga, fra Stockholm til Lisboa, Shannon, Pristina og Ibiza. Rutetabell: Norge:HelårsruterOslo-Aalborg: Første avgang 28. mars 2017, alle dager unntatt mandag og lørdagBergen-Gdansk: Første avgang 29. mars 2017, avgang mandag, tirsdag og fredag SommerruterOslo-Pristina: 4. august – 2. september, 10 rundturer på utvalgte dagerStavanger-Nice: 24. juni – 5. august, avgang lørdagKristiansand-Malaga: 5. juli – 9. august, avgang onsdag  Danmark:HelårsruterKøbenhavn- Færøyene: Første avgang 26. mars 2017, dagligKøbenhavn-Riga: Første avgang 26. mars 2017, to ganger daglig – alle dager unntatt lørdagAalborg-Oslo: Første avgang 26. mars, alle dager unntatt mandag og lørdag SommerruterKøbenhavn-Malta: Fra den 25. juni – 13. august, avgang tirsdag, fredag og søndagKøbenhavn-Olbia: Fra 24. juni – 5. august, avgang onsdag og lørdagAarhus-Malaga: Fra 2. juli – 6. august, avgang søndag Sverige:Helårsruter:Stockholm-München: Første avgang 26. mars, alle dager unntatt fredagStockholm-Krakow: Første avgang 26. mars, avgang torsdag og søndagStockholm-Stuttgart: Første avgang 26. mars, alle dager unntatt lørdagSommerruter:Stockholm-Lisboa: 25. juni – 6. august 2017, avgang torsdag og søndagStockholm-Shannon: 1. august – 7. oktober 2017, avgang tirsdag og lørdagStockholm-Pristina: 1. august – 26. august 2017, 8 T/R-avganger på utvalgte datoerStockholm – Ibiza, 28. juni – 9. august, avgang onsdager For ytterligere informasjon, kontaktSAS pressevakt: +47 64 81 88 00

Seks av åtte asfaltkontrakter til NCC i vest

Med de seks kontraktene på plass har NCC et godt grunnlag for en god asfaltsesong på Vestlandet. Kontraktene gir stabilitet og muligheter i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. De siste årene har vært relativt magre for NCC på Vestlandet og anbudsåpningen 21. mars gir derfor gode muligheter i markedet og høy aktivitet for NCC. - Vi er meget godt fornøyd med denne anbudsrunden og det er veldig gøy at vi lykkes så godt som vi gjør, sier asfaltdirektør Joar Caspersen. Godt grunnlag Kontraktene NCC nå ligger an til å vinne varierer i størrelse men alle er likevel veldig viktige for NCC. Disse seks kontraktene og den ordrereserven vi allerede har på plass vil danne et godt grunnlag for en forutsigbar produksjon på asfaltfabrikkene.  - Vi skal nå gjennomføre disse oppdragene etter den kalkylen som ligger til grunn for kontraktene. Det krever god planlegging i alle ledd og et oppriktig engasjement. Vi har en omorganisert organisasjon som med disse seks kontraktene viser vinnervilje og vilje til å lykkes. Det blåser en veldig positiv vind over vår asfaltvirksomhet på Vestlandet og vi har alle muligheter for å gjøre en god sesong, sier Joar Caspersen. Kontrakter etter Vegvesenets anbudsåpning 21. mars: Riks- og fylkesveger Nord-Rogaland/Haugesund: 24,7 millioner kroner Fylkesveger Ryfylke og øyene: 10,7 millioner kroner Fylkesveger Bergen og omegn: 11,3 millioner kroner Fylkesveger Hardanger og Sunnhordland: 8,9 millioner kroner Fylkesveger Bergen og omegn: 5,5 millioner kroner Sogn: 40,3 millioner korner Statens vegvesen gjennomførte anbudsåpningen 21. mars. Anbudene kontrollregnes nå før endelig tildeling. Mediekontakt: Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef, NCC t: 924 66 737 e: tor.heimdahl@ncc.no

DNB har solgt sitt lån til Dakota-rørledningen

- Ved å selge oss ut ønsker vi å sende et signal om viktigheten av at denne typen prosjekter involverer og lytter til berørte urfolk på en bedre måte. Selv om det har vært forsøk på konsultasjon fra prosjektets side, er det mye som i våre øyne tilsier at det ikke har vært tilstrekkelig, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for storkunder og internasjonal virksomhet i DNB. DNB Asset Management valgte å selge sine fondsinvesteringer i selskapene bak rørledningen i november 2016. Flere andre norske finansinstitusjoner fulgte etter, og har senere også solgt sine investeringer. DNB kommuniserte den gang at et salg av prosjektfinansieringen var en mulighet som ble vurdert, men at dette i så fall tar lenger tid enn å selge aksjer. DNB har i mellomtiden brukt sin rolle som långiver for å forsøke å påvirke prosessen, oppfordre til et lavere konfliktnivå, i tillegg til at vi tok initiativ til en uavhengig undersøkelse av hvordan urfolks rettigheter er ivaretatt. - Underveis i prosessen har vi møtt flere ulike interessegrupper og lyttet til innspill. Vi har blant annet møtt representanter for urfolksgruppen Standing Rock. Vi har også hatt løpende dialog med selskapet som bygger rørledningen. Mange av kundene våre har tatt kontakt og uttrykt sine forventninger til oss som norsk bank. Vi har tatt alle innspill med oss i vurderingene, sier Serck-Hanssen. DNB har etter dette ingen direkte økonomiske eksponeringer mot Dakota Access Pipeline. Pressekontakter:Informasjonsdirektør Even Westerveld: 400 16 744Bilder: https://dnbfeed.no/bildebank/harald-serck-hanssen/