Øst møter vest til kildesorteringsfest

Mandag 18. juni kan endelig hele Oslo kildesortere ved hjelp av de etter hvert velkjente grønne og blå posene. Dette feires med en stor ”klassefest” på Grünerløkka skole. Her vil 4. klasseelever fra Smestad skole, som har hatt kildesortering hjemme siden 2009, dele erfaringer og kunnskap med elever som skal i gang først nå.  

Ordfører Fabian Stang vil også delta på arrangementet, og Oslo-artistene Samsaya & DJ Purpurr Purple og Emiré & Lillebror vil holde konsert i skolegården. 

Når Grünerløkka bydel, som en av de fire siste, nå blir med på den utvidede kildesorteringsordningen, kan alle Oslos 340.000 husstander dra i samme retning for et bedre miljø.

Pressen inviteres med dette til å overvære klassefesten. Det vil bli mulighet for intervjuer med ordføreren, intervjuer med artistene, og ikke minst intervjuer med elevene fra de to ulike bydelene.

Program:

10:30               Elevene fra Smestad skole ankommer Grünerløkka skole.

10:40              Informasjonsdeling og kunnskapsoverføring. Elevene fra Smestad gir elever fra Grünerløkka opplæring i kildesortering i grupper.

11.00               Ordfører Fabian Stang kommer på besøk. Overværer gruppeopplæringen, snakker med elevgruppene.

11.10               Hilsen fra Ordføreren til elevene. Hvorfor kildesortere? Hva betyr det for Oslo at alle kildesorterer? Hvorfor er barn og ungdom så viktig når det kommer til kildesortering?

11.15               Elevsamtaler fra scenen. Fabian Stang intervjuer elever fra de to skolene.

11.25               Samsaya deltar i samtalen om kildesortering.

11.45               Konsert med Samsaya & Purpurr Purple og Emiré & Lillebror.

Mediene inviteres til å delta på hele eller deler av arrangementet.

Kontaktinformasjon:

Fungerende kommunikasjonssjef Elisabeth Marie Vollan, mob: 97 12 47 57
E-post: elisabeth.marie.vollan@ren.oslo.kommune.no

Om oss

Trigger er Norges første kommunikasjonsbyrå som har spesialisert seg innen fagområdet engasjerende kommunikasjon. Trigger ble etablert sommeren 2010, og består av en gruppe mennesker med bred kommunikasjons-, PR- og markedsfaglig bakgrunn fra blant annet Dinamo, LOS&CO, PR-operatørene, Peto, BWPR, 20/20 Communications, NRK og IKEA.