TV-aksjonen Blå Kors lanserer landsdekkende hjelpetelefon

I forbindelse med TV-aksjonen lanserer Blå Kors i dag et hjelpetilbud på telefon 800 87 944 (800TRYGG) og internett www.800TRYGG.no. Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og bamsen TRYGG står for den offisielle åpningen.

- Gjennom TV-aksjon har vi en stor mulighet til å skape større åpenhet rundt konsekvensene voksnes rusmisbruk har for barn. Bakgrunnen for at Blå Kors nå åpner det landsdekkende hjelpetilbudet er at ved økt synliggjøring og åpenhet, vil også behovet for hjelp øke, sier Geir Gundersen, generalsekretær i Blå Kors.

Telefonlinjen 800TRYGG – eller 800 87944 er et hjelpetilbud for barn og unge som har behov for å snakke om vanskelige opplevelser knyttet til voksnes rusmisbruk, eller andre forhold som har med rus å gjøre. Det er Lade Behandlingssenter i Trondheim som skal betjene tilbudet. er Lade behandlingssenter i Trondheim som skal betjene det landsdekkende hjelpetilbudet.
Bamsen TRYGG
Telefonen har en egen frontfigur, bamsen TRYGG, forteller Marit Meisingset som er prosjektleder for tiltaket.

- TRYGG er en klok bamse som tar barn og deres tanker på alvor. TRYGG skal være med å skape større åpenhet om at voksnes rusmisbruk er et problem for barna.

- Alle som ringer 800TRYGG skal møte noen de kan prate med eller spørre om ting de lurer på. De som tar telefonen, er fagfolk som vet mye om rusmisbruk, og særlig hvordan voksnes rusmisbruk påvirker barn. Alle er selvfølgelig bundet av taushetsplikt, understreker Meisingset.

Telefonen er åpen mellom klokken 14 og 20 alle dager, og innringerne kan være anonyme. med informasjon til både barn og


TV-aksjonen Blå Kors
TV-aksjonen Blå Kors har som mål å hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk. Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk, får ofte ikke tilstrekkelig omsorg og må i mange tilfeller ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at disse barna får en bedre oppvekst og et bedre utgangspunkt for voksenlivet.

Midlene fra TV-aksjonen Blå Kors skal gå til en rekke ulike prosjekter i og utenfor Norge. Prosjektene som mottar midler fra TV-aksjonen Blå Kors, er behandlingstilbud og tiltak som ellers ikke ville blitt realisert.

TV-aksjonen Blå Kors går av stabelen 19. oktober og vil bli et felles stort løft for å gi flere barn mulighet til bare å være barn.

Blå Kors behandlingssenter på Lade i Trondheim
For ytterligere informasjon kontakt:
Prosjektleder Marit Meisingset, Lade Behandlingssenter i Trondheim, mobil 48 99 61 81
Direktør Jan Elverum, Lade Behandlingssenter i Trondheim, mobil 92031316
Steinar Glimsdal, Informasjonssjef Blå Kors, mobil 92636739
Anita Daae, Informasjonssjef TV-aksjonen Blå Kors, mobil 911 81 055

Bli bøssebærer! Ring oss på 02025, eller registrer deg på www.tvaksjonen.no

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker