Etter 99 dager: Umoe IKT teller opp for ny satsing

Pressemelding fra Umoe IKT: Sak/hovedbudskap: Bravida IKT er konsolidert og satser for fullt Informasjon/kontakt: Administrerende direktør Svein Berntsen Telefon: 04080 (sentralbord) Etter 99 dager: Umoe IKT teller opp for ny satsing Umoe IKT AS etablerer det mest effektive kommunikasjonshuset i Norge, med fokus på IP og applikasjoner, nettsentriske tjenester og IP telefoni. Omorganiserer og fornyer kompetanse. Styrker og fornyer kunde og markedsfokus som uavhengig virtuell operatør og nettverksintegrator. Ny organisasjonsstruktur utnytter nasjonal styrke og lokal egenart. Effektiviserer og kutter kostnader i betydelig omfang. .. 1. mars bebudet Umoe IKT en 99 dager lang analyse og konsolideringsprosess. Den har ledet fram til en konklusjon om full satsing på ip-baserte løsninger. Nå skal medarbeiderne organiseres for tverrfaglig samarbeid, der kravet til spiss- og breddekompetanse blir betydelig skjerpet. — Vi har brukt de 99 dagene godt. Teknologi- og markedsutviklingen bekrefter at analyse, strategi og konsolideringsprosessen har vært nødvendig, sier administrerende direktør Svein Berntsen. Ip-baserte multiaksessnett for data, telefoni, videokonferanse, sikkerhet, overvåking, drift og support er det raskest voksende området vi konkurrerer i. Vi er allerede det største selskapet innen ip-basert tale- og datakommunikasjon i bedriftsmarkedet, men vi skal satse ytterligere for å befeste posisjonen. I tillegg har vi nå avtalefestet samarbeid med en del kommunikasjons-operatører for å kunne tilby løsninger som omfatter alle aspekter ved innføringen av multiaksessnett. Vi tar kundens posisjon som uavhengig virtuell operatør og nettverksintegrator. Vår videre satsning og utvikling innenfor IT sikkerhet, servere/datalagring og applikasjoner skal også befestes sterkere. — Umoe IKT posisjonerer seg som bindeleddet mellom teknologileverandører, kommunikasjonsoperatører og kundene. Verdiskapingen skal komme til syne gjennom vår evne til å sette sammen løsninger som gir den enkelte kunde styrket konkurransekraft. Vi flytter oppmerksomheten fra produkter til funksjonalitet. Organisasjonens evne til å håndtere hele verdikjeden rundt en løsningsleveranse blir avgjørende for kvalitet og tempo, sier Svein Berntsen. Det krever at vi forenkler organisasjonen og korter ned kundenes kontaktvei til oss. Utgangspunktet vårt som markedsleder på taleområdet, samt sterk nettverks- og datakompetanse gjør oss unike i det norske markedet. Vi fornyer og styrker vårt salgs- og markedsapparat. Eksisterende kunder i og rundt de fire største byene skal håndteres av egne storkundeansvarlige. De skal også stå ansvarlig for salg til nye kunder, særlig blant de største virksomhetene i Norge. De øvrige kundene og markedene, som i hovedsak består av smb-virksomheter, skal håndteres av en landsdekkende organisasjon. I tillegg etableres det et nasjonalt driftssenter i Bergen. Vi skal produsere langt mer effektivt og slanker bort inntil 150 årsverk. Investering og kompetanse og nye driftsplattformer er nødvendig. Samarbeidet med fagforeningene tyder på at bemanningsspørsmålet skal bli løst på en konstruktiv god måte, selv om dette er vondt for de det gjelder. — Endringene vi nå gjør i egen organisasjon, investeringer i kompetanse, produkt- og tjenesteportefølje bekrefter at Umoe Gruppens oppkjøp av Bravida IKT er et langsiktig og industrielt oppkjøp; motivert av stor tro på selskapets framtidsmuligheter, konkluderer administrerende direktør Svein Berntsen. Om Umoe IKT og Umoe Gruppen: Umoe IKT er Norges fremste selskap innen integrasjon av tale-, video- og datakommunikasjon. Virksomheten er landsdekkende, og regnes blant annet som ledende på leveranser av talesystemer til bedriftsmarkedet. Umoe IKT har 720 ansatte og en årlig omsetning på ca en milliard kroner. Umoe Gruppen, som eies av Jens Ullveit Moe, er et av Norges største industrikonsern. Virksomheten omfatter mange bransjer, både i offshorevirksomhet og på fastlandet, med et betydelig engasjement også internasjonalt. Umoe Gruppen har ca. 6.000 direkte ansatte og en sterk finansiell posisjon. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Vi er 755 ansatte fordelt på tre selskap. Umoe IKT (625)Umoe Consulting (70)Tarantell (60)Vi har markedsfokus mot offentlig sektor og SMB-markedet i Norge, og har et landsdekkende salgs- og serviceapparat (24 avd.kontor).Umoe IKT har kompetanse innenfor Regionale og landsdekkende tjenesteleveranser IP- og taletjenester Datakommunikasjon og nettverkIntegrert kommunikasjon Server og lagringIT-sikkerhetVisuell kommunikasjonASP og fjerndrift og drift av telefonsentraler Umoe IKT er eiet av Umoe gruppen