Lederskifte: Ny konsernsjef i Umoe IKT

Svein Berntsen slutter som leder i konsernet Umoe IKT etter fire år som daglig leder. Umoe IKT har fra etableringen for fire år siden, utviklet seg fra å være et mer begrenset telefoni og IT konsern til et av Norges ledende IT og tele konsern. Omsetningen er i denne perioden doblet til omkring NOK 1,6 mrd.

Erik Villum er engasjert som ny konsernsjef i Umoe IKT AS med tiltredelse senest 1. januar 2009. I tiden frem til hans tiltredelse vil Jarle Roth fortsette i sin rolle som arbeidende styreleder. Villum kommer fra stillingen som konserndirektør i Umoe AS og har vært styremedlem i Umoe IKT AS siden 2006. ”Jeg ser frem til å ta fatt på nye oppgaver i en spennende og fremtidsrettet bedrift” sier Erik Villum i en kommentar.

Det har hele tiden vært forståelse mellom hovedeier og Svein Berntsen at han ved 60 års alder ønsket å trekke seg tilbake fra direkte operativ ledelse, etter krevende lederjobber og pendlertilværelse de siste 15 år. Svein Berntsen fyller 60 år på nyåret.

Når Umoe IKT nå går inn i en ny og spennende strategisk fase, har Svein Berntsen valgt å trekke seg tilbake fra daglig ledelse, men bistå selskapet som rådgiver i en overgangsperiode.

”Jeg har hatt en krevende, men meget spennende tid som leder av Umoe IKT. Det har vært et udelt privilegium å kunne være med å forme en så toneangivende IT aktør, men flotte kunder og ansatte, og et eierskap som mange virksomheter ville ønske seg”, sier Svein Berntsen. Han legger til at han nå skal ta en god pause før han bestemmer seg for hvordan han vil bruke tiden, i de kommende årene. ”Men at jeg skal dyrke mine mange interesser og ha mer tid til mine barnebarn, er helt sikkert. Dessuten er kontakten i Umoe også svært verdifull”, sier Svein Berntsen videre.

”Vi takker Svein Berntsen for godt utført arbeid i en krevende fase av Umoe IKTs utvikling. Vi har forståelse for hans prioriteringer med mer tid til familie fremover etter en hektisk fase de siste årene” sier Umoe IKTs styreleder Jarle Roth.

Om oss

Vi er 755 ansatte fordelt på tre selskap. Umoe IKT (625)Umoe Consulting (70)Tarantell (60)Vi har markedsfokus mot offentlig sektor og SMB-markedet i Norge, og har et landsdekkende salgs- og serviceapparat (24 avd.kontor).Umoe IKT har kompetanse innenfor Regionale og landsdekkende tjenesteleveranser IP- og taletjenester Datakommunikasjon og nettverkIntegrert kommunikasjon Server og lagringIT-sikkerhetVisuell kommunikasjonASP og fjerndrift og drift av telefonsentraler Umoe IKT er eiet av Umoe gruppen

Abonner

Dokumenter og linker