Nye tjenester fra Umoe IKT: Sikrere, enklere og bedre drift av mobiltelefoner.

Drifts- og kommunikasjonsleverandøren Umoe IKT inngår samarbeid med Nokia og Telenor for å kunne tilby sine kunder flåteadministrering av mobil- telefoner.

Umoe IKT har allerede en sterk posisjon innenfor telefoni, PBX og kommunikasjon og satser nå betydelige ressurser innen mobilitet og mobiltjenester. Sammen med Nokia etablerer Umoe IKT en tjeneste for flåteadminitrasjon av mobiltelefoner til bedriftsmarkedet.

- Driftstjenesten som lanseres nå, medfører at kunder kan få en sikrere, enklere og bedre drift av mobiltelefoner til en fast pris pr. bruker pr. mnd. Vi vil gjøre det så enkelt som mulig for bedriftene å overlate denne oppgaven til oss sier Trond Skjellerud, direktør Networks i Umoe IKT. - Mange IT-avdelinger er allerede hardt belastet og derfor ønsker mange å sette vekk denne type ”nye” oppgaver, fortsetter Skjellerud.

<b>Samarbeid med Nokia</b>
Umoe IKT har betydelige kompetanse innen drift av telefoni og kommunikasjon og har til sammen 100 ansatte på sine to driftsentre i Norge. Nå lanseres flere tjenester innenfor mobiltelefoni og sentralt står driftstjenesten kalt ”Onenet Mobile Management.” Denne driftstjenesten blir bygget opp rundt Nokia Intellisync Device Management.

Umoe IKT og Nokia har derfor inngått en partneravtale hvor selskapene skal samarbeide om å videreutvikle og pakketere mobiltjenester til bedriftsmarkedet. Umoe IKT vil tilby komplette pakkeløsninger fra 1. september bestående av mobiltelefon, abonnement og driftstjenesten til en fast månedspris.

- Samarbeidet med Umoe IKT er et viktig strategisk samarbeid, sier Henning Almestrand, ansvarlig for Business Mobility i Nokia. - Nokia Intellisync Device Management vil understøtte og komplettere Umoe IKTs eksisterende telefoni- og kommunikasjonstjenester og bidra til økt mobilitet i forretningslivet. Umoe IKT kan med denne avtalen tilby ”one-stop-shopping” med komplette tjenester inkludert mobiltelefoni, abonnement, service og support.

Foruten nært samarbeid på driftstjenesten skal også Umoe IKT distribuere Nokia mobiltelefoner, som en del av de pakketerte løsningene og bla. selges via e-handelsløsningen www.computerland.no.

<b>Tjenester rundt sikkerhet, applikasjonstilgang og innholdskontroll</b>
Driftstjenestene fra Umoe IKT vil i første omgang være bygget opp rundt modulene sikkerhet, applikasjonstilgang og innholdskontroll i Nokia Intellisync Device Management.

- Mange brukere har problemer med å utnytte mobilens muligheter og mye tid går med til å få satt mobilen opp slik at den kan brukes f.eks. til å lese e-post eller benytte andre applikasjoner og tjenester som effektiviserer brukeren. Vi ønsker å løse de viktigste problemene for kundene innen mobiltelefoni sier Roy Børsheim, ansvarlig for tale trafikk produktene i Umoe IKT.

<b>Telenor partner</b>
- Sentralt i Umoe IKT’s satsning på komplette mobiltjenester er også samarbeidet med Telenor fortsetter Roy Børsheim. - Fra før har vi et meget godt samarbeid med Telenor innen datakommunikasjon og fasttelefoni og dette samarbeidet forsterkes ytterligere ved at vi nå satser på å tilby kunder mobilabonnement og integrasjonsløsninger mellom mobil- og fast telefoni.

Partnerdirektør i Telenor Business Pål Normann Johansen bekrefter at Umoe IKT er en helt sentral partner for Telenor. Stadig mer av vårt salg i Norge skjer sammen med våre partnere og Umoe IKT er blant de største mot bedriftsmarkedet. Gjennom dette samarbeidet kan Umoe IKT tilby kundene totalløsninger med ett kontaktpunkt. Ved å videreselge Telenors løsningen sammen med egen tjenesteproduksjon har Umoe IKT et komplett tilbud innen fast- og mobiltelefoni slår Pål Normann Johansen fast. - Med denne lanseringen har Umoe IKT alle muligheter til å bli en sentral aktør for dekke et stadig større behov for løsningen innen drift av mobil løsninger.

- Dette er et samarbeid mellom tre sentrale selskaper innen mobiltelefoni til beste for våre kunder som vil kunne forenkle sin egen driftssituasjon avslutter Trond Skjellerud.

<b>Om Nokia Intellisync Device Management:</b>
Nokia Intellisync Device Management er et verktøy for å flåte administrere ulike mobiltelefoner over trådløse nettverk (GPSR/EDGE/3G/WLAN), for å sette enhetlige regler for bla. autentisering, aksess til ulike nettverk og applikasjoner, definere sikkerhet, samt installere, konfigurere og sette opp eksisterende og nye programvare klienter på mobiltelefonene. Dette kan gjøres enhetlig for hele virksomheten, i grupper eller for hver enkelt bruker.

Noen av de viktigste funksjonene i verktøyet er; rolle/regelbasert administrasjon, ”security self-service” for brukere, fjernsletting og låsing av mobiltelefoner, sikkerhetskopi og rekonstruksjon av innhold, automatisk oppsett av WLAN, aksesspunkter, IP-telefoni (VoIP/SIP/CSC), e-post og programvare klienter, hardware og innholdskontroll etc., samt “over-the-air” fjernkontroll som sørger for en kostnadseffektiv help-desk service. Løsningen er fleksibel og støtter mobiltelefoner fra ulike produsenter og med ulike operativsystemer som Windows Mobile, Symbian, Palm m.fl.
http://www.nokiaforbusiness.com/emea/no/intellisync/

Om oss

Vi er 755 ansatte fordelt på tre selskap. Umoe IKT (625)Umoe Consulting (70)Tarantell (60)Vi har markedsfokus mot offentlig sektor og SMB-markedet i Norge, og har et landsdekkende salgs- og serviceapparat (24 avd.kontor).Umoe IKT har kompetanse innenfor Regionale og landsdekkende tjenesteleveranser IP- og taletjenester Datakommunikasjon og nettverkIntegrert kommunikasjon Server og lagringIT-sikkerhetVisuell kommunikasjonASP og fjerndrift og drift av telefonsentraler Umoe IKT er eiet av Umoe gruppen

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker