Resultat etter 1. halvår 2007 - Vekst og positive resultater for Umoe IKT

IKT- og driftsleverandøren Umoe IKT AS opplevde vekst og positive resultater innenfor alle forretningsområder etter første halvår. Selskapet fikk en omsetning på 717 mill. kroner og EBITDA på 40 mill. kroner. Resultat før skatt ble 30 mill. kroner.

Umoe IKT AS fikk sammen med datterselskapene Tarantell AS og Umoe Consulting AS et godt første halvår 2007. I forhold til samme periode i fjor økte omsetningen fra 683 millioner til 717 millioner. Driftsresultatet økte fra 18 til 30 millioner. Veksten har kommet innenfor salg av IKT ustyr, driftstjenester innen tele og data, webutvikling og consulting.

– Vi er svært fornøyd med resultatene og har oppnådd vekst og positive resultater i alle våre forretningsområder, sier Svein Berntsen, Adm. dir i Umoe IKT AS. - Vi har avsluttet en vellykket fusjonsprosess, etter kjøpet av Computerland og i tillegg hatt en sterk likviditetsutvikling i selskapet.

Umoe IKT AS (Konsern) – Resultater pr. 30.06.2007 - tall i mill. kr.

1. halvår 2007 (1.halvår 2006)

Omsetning: 717 (683)
EBITDA: 40 (25)
EBIT *): 30 (18)

EBITDA margin: 5,6 % (3,7 %)
EBIT margin: 4,2 % (2,7 %)

Antall Årsverk: 744 (776)

*) EBIT er eks Goodwill-avskrivninger knyttet til kjøp av ComputerLand Norge AS i 2006


Umoe IKT AS er sammen med datterselskapene Tarantell AS og Umoe Consulting AS en av de største kompetansebedriftene som leverer tjenester innenfor systemintegrasjon, drift og consulting, i det norske markedet. - Vi opplever høy aktivitet hos våre kunder og har vunnet og fornyet avtaler med store kunder i offentlig – og privat sektor innenfor alle våre forretningsområder. At vi i samme periode har investert i moderne driftssentre og bygd et nytt redundant MPLS-nett, gir oss et godt grunnlag for videre vekst, avslutter Berntsen.

Om oss

Vi er 755 ansatte fordelt på tre selskap. Umoe IKT (625)Umoe Consulting (70)Tarantell (60)Vi har markedsfokus mot offentlig sektor og SMB-markedet i Norge, og har et landsdekkende salgs- og serviceapparat (24 avd.kontor).Umoe IKT har kompetanse innenfor Regionale og landsdekkende tjenesteleveranser IP- og taletjenester Datakommunikasjon og nettverkIntegrert kommunikasjon Server og lagringIT-sikkerhetVisuell kommunikasjonASP og fjerndrift og drift av telefonsentraler Umoe IKT er eiet av Umoe gruppen

Dokumenter og linker