Resultat etter 3.kvartal 2007: Godt marked for Umoe IKT

IKT- og driftsleverandøren Umoe IKT AS fikk en omsetning etter 3. kvartal på 1031 mil. kroner og EBITDA på 63 mill. kroner. Resultat før skatt ble 47 mill. kroner. Tilsvarende tall for samme periode i 2006 var en omsetning på 978 mill. kroner og et driftsresultat på 35 mill.

Umoe IKT AS fikk sammen med datterselskapene Tarantell AS og Umoe Consulting AS et resultat etter tredje kvartal 2007 på 1031 mill kroner, sammenliknet med samme periode i fjor økte omsetningen med 5,4%. Driftsresultatet økte med hele 34,3%.

- Vi er svært fornøyd med resultatet og ser også positiv utvikling for årets siste kvartal. - Resultatforbedringen skyldes i hovedsak effektivisering av vårt leveranseapparat og selvsagt merker vi også drakraften fra et godt marked, sier Svein Berntsen, Adm. dir i Umoe IKT AS.

– Det har også vært høy aktivitet hos våre kunder og vi har vunnet og fornyet avtaler med kunder som for eksempel LHL, Veidekke, BBS, og Diplom IS siste kvartal, avslutter Berntsen.
Umoe IKT AS er en av de største kompetansebedriftene som leverer tjenester innenfor systemintegrasjon, drift og consulting, i det norske markedet.


<b>Umoe IKT AS (Konsern) – Resultater pr. 30.09.2007 (tall i mill NOK): </b>

<b>3.kvartal 2007</b> (3.kvartal 2006)

Sum driftsinntekter: <b>1031</b> (978)
IKT-utstyr: <b>542</b> (514)
Tjenester : <b>489</b> (465)

Bruttofortjeneste: <b>489</b> (469)
Bruttofortjeneste i %: <b>47,4 %</b> (48,0 %)
Driftskostnader før avskrivninger: <b>-426</b>(-423)
EBITDA: <b>63</b> (46)
Sum avskrivninger: <b>16</b> (11)
EBIT: <b>47</b> (35)

Antall ansatte: <b>737</b> (768)

(Komplett tabell se vedlagt pdf. )

Om oss

Vi er 755 ansatte fordelt på tre selskap. Umoe IKT (625)Umoe Consulting (70)Tarantell (60)Vi har markedsfokus mot offentlig sektor og SMB-markedet i Norge, og har et landsdekkende salgs- og serviceapparat (24 avd.kontor).Umoe IKT har kompetanse innenfor Regionale og landsdekkende tjenesteleveranser IP- og taletjenester Datakommunikasjon og nettverkIntegrert kommunikasjon Server og lagringIT-sikkerhetVisuell kommunikasjonASP og fjerndrift og drift av telefonsentraler Umoe IKT er eiet av Umoe gruppen

Dokumenter og linker