TESS valgte kommunikasjonstjenester fra Umoe IKT - leveranse til 100 lokasjoner i hele Norge

Oslo, 12.07.07. TESS AS har valgt Umoe IKT AS som leverandør av kommunikasjonstjenester for alle sine 100 butikker i Norge. Den valgte løsningen inneholder tjenester rundt blant annet betalingstransaksjoner (BBS), internett aksess, VPN for mobile brukere, taletrafikk og IP telefoni.

Avtalen har en varighet på 3 år. Hovedelementene i avtalen er kommunikasjonstjenester rundt betalingstransaksjoner (BBS), bedriftsekstern taletrafikk, IP telefoni og hjemmekontorløsning til alle TESS sine avdelinger i Norge. Avtalen har en total verdi på 20 millioner NOK.

TESS er en landsomfattende leverandør av produkter og tjenester til profesjonelle brukere innen industri, offshore, havbruk, landbruk og entreprenørvirksomhet. Produktene distribueres gjennom mer enn 90 egen eide butikker. Alle med lokalt tilpasset tjenestemeny og lager. Total omsetning i 2006 var 1,57 milliarder kroner.

TESS er et selskap i sterk vekst og kommunikasjonsløsningen er derfor designet med stor fleksibilitet, for å kunne ivareta utvikling og endring underveis i avtaleperioden. Kommunikasjonsavtalen vil dekke alle eksisterende behov for kommunikasjon mellom utekontorene og mot tjenesteleverandøren i nettet. Avtalen gir Umoe IKT ansvaret for all leveranse, drift og oppfølging av leveransen. For å ivareta sikkerheten leveres hovedaksess med full redundans inn til Umoe IKT sitt driftsenter.

Umoe IKT er en av Norges fremste virtuelle operatører og driftspartner innenfor kommunikasjonstjenester. Umoe IKT er ansvarlig for løsningen ende til ende og overvåker tilgjengelighet og kvalitet helt frem til VPN ruterens LAN grensesnitt hos kunden.

- Umoe IKT fremstår for oss som den leverandøren som best dekker TESS’ behov for fleksibilitet, kompetanse og forutsigbarhet i leveranser til mange butikker. De evner å gjøre dette med en leveranse som gir TESS fornuftige totalkostnader sier Ken Morten Steen, direktør økonomi og IKT i TESS. – Vi forventer enklere vedlikehold og mindre koordineringsarbeid med Umoe IKT som totalleverandør av datalinjer og telefonitjenester.

- Vi er stolte over å kunne levere våre tjenester til en bedrift med så mange lokasjoner. Dette er en stor og viktig avtale for oss, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet med TESS sier Trond Skjellerud, direktør Networks i Umoe IKT. – Vi leverer våre 1Net kommunikasjonstjenester gjennom våre sentrale driftsentre, men vi har også en landsdekkende serviceorganisasjon som bistår med sin kompetanse på stedet avslutter Skjellerud.

Om oss

Vi er 755 ansatte fordelt på tre selskap. Umoe IKT (625)Umoe Consulting (70)Tarantell (60)Vi har markedsfokus mot offentlig sektor og SMB-markedet i Norge, og har et landsdekkende salgs- og serviceapparat (24 avd.kontor).Umoe IKT har kompetanse innenfor Regionale og landsdekkende tjenesteleveranser IP- og taletjenester Datakommunikasjon og nettverkIntegrert kommunikasjon Server og lagringIT-sikkerhetVisuell kommunikasjonASP og fjerndrift og drift av telefonsentraler Umoe IKT er eiet av Umoe gruppen

Abonner

Dokumenter og linker