Umoe IKT etablerer egen konsulentvirksomhet

Umoe IKT starter 2006 med å overta aksjemajoriteten i Ulriken Consulting. Gjennom dette spisses virksomhetens fokus inn i forretningsområdene Consulting, Networks og Business Solutions. Med sterk fokus innenfor disse tre områdene skal Umoe IKT utvikle seg til å bli blant de mest betydelige IKT aktører i Norge de kommende årene.

Med overtagelsen av aksjemajoriteten i Ulriken Consulting etablerer Umoe IKT nå sitt tredje forretningsområde gjennom Umoe Consulting. Ulriken Consulting vil være et datterselskap av Umoe IKT, eid 51% av Umoe IKT og resten av de ansatte i selskapet. Ulriken Consulting er i dag et Bergens basert selskap med 35 høyt kvalifiserte konsulenter innenfor området Business Consulting, med primært kompetanse innenfor SAP, Microsoft, Oracle og Java. I tillegg har selskapet mye tung systemutviklings- og prosjektlederkompetanse. Umoe IKT vil bygge videre på dette miljøet og gjøre det til et tonangivende og ledende kompetansemiljø i Norge. Umoe Consulting vil i løpet av en periode etablere avdelinger i de største byene i tillegg til å utvide virksomheten i Bergen. Denne veksten vil skje dels gjennom ansettelser, men oppkjøp av andre tilsvarende miljøer kan ikke utelukkes. - Vi ser at det blir viktigere og viktigere for oss å kunne forstå kundens forretning, og gjøre teknologi tilgjengelig på en slik måte at det øker våre kunders konkurransekraft. Gjennom etableringen av Umoe Consulting vil vi kunne gjøre dette for våre kunder. Sier Svein Berntsen adm.dir i Umoe IKT. I forbindelse med opprettelsen av Umoe Consulting sier Ådne Tveit, daglig leder av Ulriken Consulting: - Tiden var inne til å ekspandere virksomheten. Umoe IKT vil gjennom sin langsiktige tenkning og sin posisjon i bransjen være en aktør som kan bringe vårt kompetansemiljø videre i en spennende setting. Kontakt for mer informasjon: Svein Berntsen, adm.dir., Umoe IKT AS tlf. 4500 2600 Ådne Tveit, daglig leder, Ulriken Consulting tlf. 9520 7231 Om Umoe IKT: Som en landsdekkende organisasjon representert på mer en 20 steder i Norge, leverer, drifter og vedlikeholder Umoe IKT komplette tekniske løsninger med tilhørende tjenester innen tale, data, og visuell kommunikasjon. Selskapet er markedsleder innen IP-telefoni og tilhørende applikasjoner. I tillegg ledende innenfor IT-sikkerhet, server og datalagring, samt visuell kommunikasjon, datakommunikasjon og nettsentriske tjenester . Tjenestetilbudet omfatter konsulent, rådgivning, løsningsdesign, prosjektledelse, installasjon og opplæring for nøkkelferdige løsninger.

Om oss

Vi er 755 ansatte fordelt på tre selskap. Umoe IKT (625)Umoe Consulting (70)Tarantell (60)Vi har markedsfokus mot offentlig sektor og SMB-markedet i Norge, og har et landsdekkende salgs- og serviceapparat (24 avd.kontor).Umoe IKT har kompetanse innenfor Regionale og landsdekkende tjenesteleveranser IP- og taletjenester Datakommunikasjon og nettverkIntegrert kommunikasjon Server og lagringIT-sikkerhetVisuell kommunikasjonASP og fjerndrift og drift av telefonsentraler Umoe IKT er eiet av Umoe gruppen

Abonner