Umoe IKT ny Cisco Sølvpartner

Umoe IKT har nå oppnådd status som sølvpartner i Cisco Systems omfattende sertifiseringsprogram. Tildelingen betyr at Umoe IKT ligger helt i forkant ved behov for spesialisert kompetanse innen områder som IP-teknologi, nettverk og trådløs kommunikasjon. Det er i dag fem norske bedrifter med Cisco sølvstatus.

Cisco Systems har et omfattende og krevende program for sertifisering innenfor områder som kompetanse, spesialisering, support, kundetilfredshet, rutiner og støttesystem. Umoe IKT har innfridd på alle områder. Sertifiseringen har allerede trådt i kraft. Umoe IKT og Cisco har hatt et godt samarbeid gjennom mange år og har sammen levert flere store IT-løsninger mot viktige kunder. - Status som Cisco Sølvpartner er viktig for oss og viser at vi har meget høy kompetanse, gode rutiner og støttesystem sier Svein Berntsen adm.dir i Umoe IKT. Sølvstatusen er et resultat av målrettet arbeid, og understreker vår posisjon i IKT-markedet som Norges ledende innenfor avansert IP-teknologi. Sertifiseringen understreker samtidig at kompetanse er et at våre viktigste konkurransefortrinn avslutter han. - Umoe IKT sin posisjon som markedsleder innenfor telefoni mot bedriftsmarkedet gjør denne sertifiseringen svært viktig for Cisco, sier Jørgen Myrland, adm. dir. i Cisco Systems Norge. - Umoe IKT er representert på 22 steder i Norge. Kombinasjonen av Umoe IKT sine markedsandeler, kompetanse og nærhet til kundene skaper store muligheter for samarbeidet mellom Umoe IKT og Cisco fremover, avslutter Jørgen Myrland. Kontakt for mer informasjon: Jørgen Myrland, Adm. dir. Cisco Systems Norge tlf. 930 21617 Knut Ole Tande, Direktør Strategi/Marked, Umoe IKT tlf. 930 81237

Om oss

Vi er 755 ansatte fordelt på tre selskap. Umoe IKT (625)Umoe Consulting (70)Tarantell (60)Vi har markedsfokus mot offentlig sektor og SMB-markedet i Norge, og har et landsdekkende salgs- og serviceapparat (24 avd.kontor).Umoe IKT har kompetanse innenfor Regionale og landsdekkende tjenesteleveranser IP- og taletjenester Datakommunikasjon og nettverkIntegrert kommunikasjon Server og lagringIT-sikkerhetVisuell kommunikasjonASP og fjerndrift og drift av telefonsentraler Umoe IKT er eiet av Umoe gruppen

Abonner