UBP RESULTATER 2008

 Årsresultat: 431 millioner CHF
 Forvaltningskapital: 100,7 milliarder CHF

Geneve, 28. januar 2009

Union Bancaire Privées konsoliderte årsresultat for finansåret 2008 var 431 millioner CHF, hvilket innebærer en nedgang på 15,6 prosent i forhold til finansåret 2007. Avkastning pr aksje nådde 21,5 prosent. Bruttofortjenesten var 591,3 millioner CHF, altså en nedgang på 9,2 prosent siden forrige år.

Selskapet forvaltet ved utgangen av 2008 aktiva for totalt 100,7 milliarder CHF, hvilket innebærer en nedgang på 35,7 milliarder CHF (tallet var 136,4 milliarder CHF ved utgangen av 2007). Dette er et resultat av nedgang i aksjemarkedet og ugunstige effekter av valutakursendringer. Union Bancaire Privées netto kapitalanskaffelser tilsvarte 700 millioner CHF. For å øke porteføljens likviditet, har banken per i dag investert 35 milliarder CHF netto aktiva i hedgefond.

Andre vesentlige tall for finansåret 2008:

 Total inntekt var 1,152 milliarder CHF (1,179 milliarder CHF i 2007) – ned 2,3 prosent
 Inntekter fra honorarer og forvaltningsgebyr var 820 millioner CHF (885,5 millioner i 2007) – ned 7,4 prosent.
 Transaksjonsinntekter var 114,3 millioner CHF (123,7 millioner i 2007) – ned 7,6 prosent.
 Renteinntekter nådde 205,5 millioner CHF (162,3 millioner i 2007) – opp 26,6 prosent.
 Driftskostnader beløp seg til 561 millioner CHF (528,7 millioner i 2007) – opp 6,1 prosent.
 Balansen var 19,8 milliarder CHF, hvilket er tilnærmet lik 2007.
 Egenkapitalen tilsvarte 2 milliarder CHF, før profittfordeling 2008– dobbelt så mye som det lovpålagte minimum.
 Union Bancaire Privée hadde per 31. desember 1372 ansatte, mot 1311 ansatte ved utgangen av 2007.

Abonner

Dokumenter og linker